Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

HAKA-gebouw

Vierhavensstraat 38

3029 BE Rotterdam

Netherlands

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement

Beschrijving

PLEIDOOI2050
NAAR EEN DELTAPLAN VOOR DE ENERGIETRANSITIE

Om de Parijse doelstellingen voor 2050 te halen, wil het Kabinet in 2030 de uitstoot van CO2 met 49 procent hebben teruggedrongen. Het Klimaatakkoord stuurt aan op stevige afspraken en gezien onze nationale staat van dienst op het gebied van duurzame energie betekent dat er nu ook een stevige koerswijziging nodig is. Voor de zomer moet er een akkoord op hoofdlijnen liggen, de uitwerking naar concrete maatregelen volgt in de tweede helft van 2018. Echter, het Klimaatakkoord moet meer worden dan afspraken over petajoules en financiën: de ruimtelijke impact van de energietransitie moet integraal onderdeel van de afspraken worden.

Energie=Ruimte=Solidariteit

Op initiatief van de Vereniging Deltametropool is samen met de vakwereld het Pleidooi2050 opgesteld, waarin gepleit wordt voor het ontwikkelen van een “deltaplan voor de energietransitie” waarin de ruimtelijke en maatschappelijke impact en de energietransitie afgewogen en bewust ter hand kunnen worden genomen.
Kernboodschap van het pleidooi is: Energie=Ruimte=Solidariteit.
Geen energietransitie zonder een nationaal ruimtelijk programma waarin ruimtelijk ontwerp en een sociaal-maatschappelijke agenda bijeenkomen!

Wilt u het pleidooi ook ondertekenen? Klik dan hier.

Ontwerp en Klimaatberaad

Het platform van de IABR wordt tijdens de biennale volop ingezet om het ontwerp stevig te verankeren in de energietransitie. Daarom wordt hier op 3 juli het Pleidooi2050 aangeboden aan Ed Nijpels - voorzitter van het klimaatberaad. In het debat wordt ingegaan op onder andere de volgende vragen. Hoe zou een nationaal ruimtelijk programma voor de energietransitie er dan uit kunnen zien? Wat is er nodig om de ruimtelijke en maatschappelijke impact van de energietransitie op een kwalitatief hoogwaardige manier te verankeren? Tot het produceren van welke nieuwe stedelijke kwaliteit stelt de energietransitie ons in staat? En hoe borgen we dat de ontwerpwereld een rol speelt bij het adresseren van de huidige ‘missing link’ tussen het wat en het hoe van de energietransitie? Tijdens het debat wordt ook de analogie met soortgelijke programma’s verkend waarin ruimtelijke kwaliteit en nationale aanpak hand in hand gaan, zoals het Deltaprogramma en Ruimte voor de Rivier.

Sprekers

Naast Ed Nijpels zullen onder andere Ben de Reu, gedeputeerde van de provincie Zeeland, Jeroen Haan, bestuurder van het hoogheemraadschap van Rijnland, Rijksbouwmeester en IABR–curator Floris Alkemade, Vlaams Bouwmeester en IABR–curator Leo Van Broeck, en experts op het gebied van energie en ruimte Dirk Sijmons en Joost Schrijnen deelnemen aan het debat, dat wordt geopend door George Brugmans, bestuurder-directeur van de IABR, en dat zal plaatsvinden onder leiding van Paul Gerretsen, agent van Vereniging Deltametropool.

Wilt u het pleidooi ook ondertekenen? Klik dan hier.

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

HAKA-gebouw

Vierhavensstraat 38

3029 BE Rotterdam

Netherlands

Kaart bekijken

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen