Gratis

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Bernardinuscollege Heerlen

Akerstraat

6419 AT Heerlen

Netherlands

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement
Veranderdynamiek of Pedagogiek en didactiek of Innovatiecoach. Maak een keuze uit een van deze 3 en bezoek deze proeverij voor meer info.

Over dit evenement

Proeverij 1 Veranderdynamiek

In deze proeverij maak je kennis met de module veranderdynamiek. Deze

module voor leidinggevenden is onderdeel van de Master Leiderschap in

Onderwijs (MLO) en de Master Business Administration (MBA).

Organisaties moeten continue veranderen. Interne veranderingen die moeten

worden doorgevoerd, zijn het resultaat van de ontwikkelingen in de externe

omgeving die elkaar in rap tempo opvolgen.

In de module veranderdynamiek breng je de verandervraag van jouw

organisatie en de brede context waarin deze zich bevindt in kaart. Dit doe je

door in gesprek te gaan met de probleemeigenaar en met andere

stakeholders in de organisatie. Je verzamelt verschillende perspectieven op

het vraagstuk en werkt aan een uitgebreide diagnose. Je wordt gechallengd

om zaken vanuit een ander dan alleen je eigen perspectief te benaderen,

scherp te formuleren wat de vraag achter de vraag is, de verbanden in kaart

te brengen en op een bedrijfskundige benadering te onderbouwen wat de

verandervraag voor jouw organisatie is.

Gedurende de proeverij doe je een eerste indruk op van hoe Avans+ de

module vorm heeft gegeven, zodat je een beeld vormt van de inhoud en het

niveau van de module.

Proeverij 2 Pedagogiek en didactiek

Als leraarondersteuner in het voortgezet (praktijk) onderwijs werk je vooral

vanuit de vakinhoud. De meeste leraarondersteuners beschikken over een

ontzettend grote mate van kennis over die inhoud. In de praktijk draait het niet

alleen om de inhoud. Je hebt met pubers en jongvolwassenen te maken.

Dagelijks ervaar je verschillende gedragskenmerken, sfeer in groepen en

bedenk je werkvormen om leerlingen vanuit een onderzoekende houding te

motiveren om aan te sluiten bij de verschillende leerstijlen en interesses van

de leerlingen. Een hele uitdaging voor iedere professional. En de ene keer

loopt dat allemaal wat gemakkelijker dan de andere keer.

De module pedagogiek en didactiek is onderdeel van de opleiding tot

leraarondersteuner. Daarnaast is de module ook los verkrijgbaar en specifiek

toegespitst op het voortgezet onderwijs. Tot slot biedt Avans+ ook de cursus

gedrag aan. In afstemming met de TalentenAcademie kunnen specifieke

leervragen vanuit SVOPL worden opgenomen in dit aanbod.

Na het volgen van deze module heb je inzicht in jouw eigen pedagogisch en

didactisch handelen. Je weet meer over wat leren eigenlijk is en op welke

manier jij dit leren kan sturen. Een van de kernbegrippen die tijdens deze

module aan bod komt zijn de drie psychologische basisbehoeftes; autonomie,

relatie en competentie. Je krijgt een breder beeld bij het bepalen van de

beginsituatie van leerlingen, zowel op pedagogisch als didactisch gebied. Je

krijgt inzicht in verschillende manieren om leerlingen actief te betrekken bij

hun eigen leerproces en je gaat onderzoeken welke didactische opbouw van

lessen je op jouw eigen school herkent. Door ervaringen uit te wisselen met

andere docenten en actief te kijken naar je eigen ervaringen als ‘leerling’

tijdens het volgen van deze module verruim je je blik. Je wordt je bewust dat

iedere keuze die jij maakt van invloed is op het welbevinden van jouw

leerlingen, maar ook op het vergroten van de kans dat zij werkelijk leren wat

jij voor ogen hebt.

Gedurende de proeverij doe je een eerste indruk op van hoe Avans+ de

module vorm heeft gegeven, zodat je een beeld vormt van de inhoud en het

niveau van de module.

Proeverij 3 Innovatiecoach

De i-coaches binnen SVOPL hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om

vanuit ICT allerlei aspecten te implementeren in de scholen. Mede door de

coronacrisis is deze ontwikkeling in sneltreinvaart gerealiseerd. De i-coaches

binnen SVOPL kunnen echter meer dan alleen ICT. Zij richten zich breed op

allerlei innovaties binnen het onderwijs en proberen die te implementeren in

de scholen. Als innovatiecoach wordt er niet alleen een beroep gedaan op je

kennis van innovatie, maar net zo goed op je vaardigheden hoe goed je die

kennis kan overdragen, mensen hierin kan begeleiden en uiteindelijk hoe je

deze verandering implementeert.

De opleiding tot innovatiecoach richt zich op de innovatieve rol van de leraar

binnen de schoolorganisatie. Als innovatiecoach loop je warm voor

onderwijsvernieuwingen en ben je naast je rol als docent betrokken bij het

initiëren en begeleiden van deze vernieuwingen. De opleiding bestaat uit

twee modules, namelijk Verandermanagement in het onderwijs en Coachen

en begeleiden.

Gedurende de proeverij maak je kennis met beide modules, waardoor je een

beeld krijgt van de inhoud en het niveau waarop Avans+ deze opleiding vorm

heeft gegeven.

Aansluitend aan alle proeverijen is er tijd ingepland voor praktische vragen

over de modules en opleidingen. Indien gewenst kunnen we in deze module

de doorgaande ontwikkellijn doortrekken richting de opleidingen Teacher

leader en Schoolleider basisbekwaam, zodat een optimaal beeld ontstaat

welke professionaliseringsmogelijkheden er zijn voor deze grote

professionele groep werknemers binnen SVOPL. Een collega van Avans+ zal

hiervoor aansluiten in de proeverij.

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Bernardinuscollege Heerlen

Akerstraat

6419 AT Heerlen

Netherlands

Kaart bekijken

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen