€ 0 – € 27,11

Propositions #6: The Temporary Institute for the Contemporary

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

BAK, basis voor actuele kunst

Pauwstraat 13a

3512 TG Utrecht

Netherlands

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement

Beschrijving

[English below]

NL

Als afsluiting van een levendig en inspirerend 2017/2018 pilotjaar van het BAK Fellowshipprogramma organiseert BAK Propositions #6: The Temporary Institute for the Contemporary. Door middel van gesprekken, lezingen en performances delen de BAK Fellows inzichten uit hun onderzoekstraject, evenals hun gemeenschappelijke “collectief woordenboekproject”.

Deze zesde bijeenkomst in de reeks Propositions for Non-Fascist Living (2017–2020) neemt de vorm aan van een denkbeeldig “instituut van het hedendaagse”. Dit terugkerende tijdelijke openbare “instituut” door, voor, met en voorbij de leergemeenschap bij BAK, komt terug aan het eind van ieder Fellowshipjaar.

Propositions #6 start om 16.00 uur in de Utrechtse wijk Kanaleneiland, met een architectuurwandeling. Het programma bij BAK begint om 17.10 uur en omvat installaties, performances, lezingen en gesprekken door en met alle BAK Fellows en eindigt met een feestje!

Bijdragen komen van BAK 2017/2018 Fellows Isshaq Al-Barbary (schrijver en onderzoeker, Bethlehem) en Diego Segatto (kunstenaar en educator, Bologna) van Campus in Camps; Sepake Angiama (educator en curator, Kassel); Matthijs de Bruijne (kunstenaar en vakbondorganisator, Amsterdam); Luigi Coppola (kunstenaar, Brussel en Lecce); Quinsy Gario (dichter, theatermaker en kunstenaar); Ola Hassanain (kunstenaar, Utrecht en Khartoum); Otobong Nkanga (kunstenaar, Antwerpen); Wendelien van Oldenborgh (kunstenaar, Rotterdam); en Pelin Tan (socioloog en kunsthistoricus, Mardin).

Propositions #6 vindt plaats binnen het kader van de tentoonstelling First Person Plural: Empathy, Intimacy, Irony, and Anger bij BAK (12 mei–22 juli 2018).

Het BAK Fellowshipprogramma is in 2017 ingeluid en biedt ieder jaar tien onderzoeksplaatsen aan Nederlandse en internationale professionals en anderen die werken binnen hedendaagse kunst, theorie en/of activisme.

Een afhaaldiner met heerlijke Ethiopische injeras dat speciaal bereid wordt voor deze gelegenheid kan tussen 18–22 uur afgehaald worden bij onze buren Restaurant Sunshine (Pauwstraat 11, € 8).

De voertaal van de performatieve conferentie is Engels.

Tijd: 16.00–00.00 uur

BAK’s activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Gemeente Utrecht.

BAK’s hoofdpartner op het gebied van onderwijs en onderzoek is Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.


Bijwonen
Gratis kaarten beschikbaar. Het solidariteitsfonds voor dit programma sponsort de aanwezigheid van personen die zich anders geen toegangskaart kunnen veroorloven. We moedigen je aan om een toegangsbewijs te kopen die bijdraagt aan het solidariteitsfonds. Indien je anders niet in staat zou zijn een toegangsbewijs te kopen, moedigen we je aan een solidariteitskaart te bestellen.

Gedragscode
BAK en dit evenement zijn erop gericht een ruimte te creëren zonder enige vorm van structurele onderdrukking, waaronder racisme, seksisme, xenofobie, etc. Door het aanschaffen/reserveren van een ticket en het bijwonen van het programma, bevestig je deel te nemen in deze ruimte op een manier die dit doel ondersteunt.


Day Pass: €10 (exclusief administratiekosten)
Deze kaart dekt de kosten van één persoon die het programma bijwoont en draagt niet bij aan het solidariteitsfonds

Student Pass: €5 (exclusief administatiekosten)
Deze kaart dekt de kosten van één student die het programma bijwoont en draagt niet bij aan het solidariteitsfonds.

Dagkaart en €5 bijdrage aan solidariteitsfonds: €15 (exclusief administratiekosten)
Wanneer je het je kan veroorloven, schaf dan je kaart aan en draag €5 bij aan het solidariteitsfonds dat de kosten dekt voor hen die anders niet aanwezig kunnen zijn

Dagkaart en €10 bijdrage aan solidariteitsfonds: €20 (exclusief administratiekosten)
Wanneer je het je kan veroorloven, schaf dan je kaart aan en draag €10 bij aan het solidariteitsfonds

Dagkaart en €15 bijdrage aan solidariteitsfonds: €25 (exclusief administatiekosten)
Indien mogelijk, schaf dan je kaart aan en draag €15 bij aan het solidariteitsfonds

Solidariteitskaart
Deze kaart wordt betaald door het solidariteitsfonds. Neem gebruik van deze optie als je je anders geen kaartje voor dit programma kunt veroorloven


Graag verzoeken we je om je ticket mee te nemen naar het event.

Wil je meer bijdragen aan het solidariteitsfonds? Neem dan contact met ons op via info@bakonline.org.
EN

Propositions #6: The Temporary Institute for the Contemporary marks the culmination of a vibrant and inspiring 2017/2018 pilot year of the BAK Fellowship Program. Through conversations, readings, and performances, the BAK Fellows share insights into their respective artistic research itineraries, as well as their common “collective dictionary” project.

This sixth gathering in the series Propositions for Non-Fascist Living (2017–2020) takes the shape of an imagined “institute for the contemporary.” As a recurring temporary public “institute” by, for, with, and beyond the learning community at BAK, it will emerge with the conclusion of each Fellowship sequence.

Propositions #6 begins at 16 hrs in the Kanaleneiland neighborhood in Utrecht with an architecture walk. The program at BAK commences at 17.10 hrs and consists of installations, performances, lectures, and conversations with all BAK Fellows. The day concludes with a party.

With contributions by BAK 2017/2018 Fellows Isshaq Al-Barbary (writer and researcher, Bethlehem) and Diego Segatto (artist and educator, Bologna) of Campus in Camps; Sepake Angiama (educator and curator, Kassel); Matthijs de Bruijne (artist and union organizer, Amsterdam); Luigi Coppola (artist, Brussels and Lecce); Quinsy Gario (poet, theater-maker, and artist); Ola Hassanain (artist, Utrecht and Khartoum); Otobong Nkanga (artist, Antwerp); Wendelien van Oldenborgh (artist, Rotterdam); and Pelin Tan (sociologist and art historian, Mardin).

Propositions #6 takes place within the framework of the exhibition First Person Plural: Empathy, Intimacy, Irony, and Anger at BAK (12 May–22 July 2018).

A take-away dinner with delicious Ethiopian injeras prepared specially for this occasion is available between 18–22 hrs at our neighbor Restaurant Sunshine (Pauwstraat 11, € 8). Please join us to celebrate!

The BAK Fellowship Program, inaugurated in 2017, is a site for the development of talent and critical practice that advance the notion of art as a public sphere and a political space. BAK offers a unique environment for learning, research, and art-making, which evolves in concert with its public programs. Ten research positions are offered per (academic) year to Netherlands-based and international practitioners involved in contemporary arts, theory, and activisms.

The spoken language of the performative conference is English.

Time: 16.00–00.00 hrs

BAK's activities are made possible through financial contributions by the Dutch Ministry of Education, Culture and Science and the City Council, Utrecht.

BAK’s main partner in the field of education and research is HKU University of the Arts Utrecht.
the field of education and research is HKU University of the Arts Utrecht.


Attend the Event
Free passes available. The solidarity fund for this event collectively sponsors the attendance of those who otherwise cannot afford an event pass. If possible, we encourage you to purchase a pass that sponsors the solidarity fund. If you otherwise would be unable to purchase a ticket, we encourage you to reserve a solidarity pass.

Code of Conduct
BAK and this event aim at enabling a space that excludes any form of structural oppression, including racism, sexism, xenophobia, etc. By purchasing/reserving a ticket and attending this event, you agree to participate in this space in a way that aids this goal.

Day Pass: €10 (excluding administration fee)
This pass pays the costs of one person attending this event and does not contribute to the solidarity fund

Student Pass: €5 (excluding administration fee)
This pass pays the costs of one student attending this event and does not contribute to the solidarity fund

Day Pass and Contribute €5 to the Solidarity Fund: €15 (excluding administration fee)
If you can afford, purchase your pass and contribute €5 to the solidarity fund, which pays for the attendance of those who can otherwise not afford to attend the event

Day Pass and Contribute €10 to the Solidarity Fund: €20 (excluding administration fee)
If you can afford, purchase your pass and contribute €10 to the solidarity fund

Day Pass and Contribute €15 to the Solidarity Fund: €25 (excluding administration fee)
If you can afford, purchase your pass and contribute €15 to the solidarity fund

Solidarity Day Pass
This pass is paid for by the solidarity fund. Please feel free to take advantage of this option if you can otherwise not afford a pass for this event


Please bring your pass with you to the event.

If you wish to donate more to the solidarity fund, please contact info@bakonline.org.

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

BAK, basis voor actuele kunst

Pauwstraat 13a

3512 TG Utrecht

Netherlands

Kaart bekijken

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen