Verkoop beëindigd

Studiedag complexe projecten

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

VAC Gent : Virginie Lovelinggebouw

Koningin Maria Hendrikaplein 70

Auditorium Romain Deconinck: 01.90

9000 Gent

Belgium

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement

Beschrijving

De nieuwe procesaanpak van complexe projecten (www.complexeprojecten.be) is drie jaar oud. Op dit ogenblik hebben de verschillende bevoegde overheden voor 11 projecten een startbeslissing genomen en is voor sommige projecten het geïntegreerd onderzoek afgerond. Een eerste voorontwerp voorkeursbesluit is in procedure gebracht. Tijd dus om de nieuwe aanpak te evalueren.


Aanvang: 9u.30

9u.40 – 10u.20: team complexe projecten (uitleg over aanpak complexe projecten en leerpunten van de lopende projecten)

10u.20 – 10u.50: Iris Lauwaert (projectregisseur): leerervaringen CP Leefbaarheid Klein-Rusland

10u.50 – 11u.10: pauze

11u.10 – 11u.40: Dirk Cleiren (POM Antwerpen): leerervaringen CP ‘Naar een leefbare woonkern, project vrachtverkeer’ Rumst

11u.40 – 12u.10: Wouter Van Dooren (Universiteit Antwerpen): de relatie tussen complexe projecten en beleidsvoering

12u.10 – 13u.10: broodjeslunch

13u.10 – 14u.40: te kiezen uit vijf workshops

Workshop 1 (o.l.v. DenS communicatie): de organisatie van participatie in complexe projecten
De procesaanpak complexe projecten staat voor open communicatie, transparantie en participatie. Doelstelling is projecten te realiseren binnen een aanvaardbare termijn en met een zo groot mogelijk draagvlak. Dat is een uitdaging. De formele (decretaal vastgelegde) participatie is beperkt. Informeel overleg op maat van elk project is aangewezen om aan draagvlakverbreding te werken. Waar liggen de knelpunten en oplossingen voor een vroege en aangehouden participatie van een zo breed mogelijke groep actoren?

Workshop 2 (o.l.v. Intelligent Design Collective): de rol van ontwerpend onderzoek in complexe projecten)
Ontwerpend onderzoek lijkt een zeer interessant instrument in het kader van complexe projecten. Binnen de ruimtelijke ordening is het een gekende aanpak. In deze sessie krijg je vanuit praktijkgetuigenis van twee verschillende projecten meer inzicht in de toepassing en meerwaarde van ontwerpend onderzoek. Samen bespreken we wat er nodig is voor een bredere toepassing van de methode. Wanneer is ontwerpend onderzoek wel/niet wenselijk? Welke voorwaarden zijn nodig voor succesvol ontwerpend onderzoek? Welke vragen en knelpunten moeten opgelost worden voor een bredere toepassing van ontwerpend onderzoek in kader van CP ? En dit vanuit het perspectief van initiatiefnemers, deskundigen en ontwerpers.

Workshop 3 (o.l.v. ProFlow-O2): integratie van sectorale instrumenten in voorkeurs- en projectbesluit
Hoe wordt in het proces, zowel qua advisering als qua onderzoek als qua instrumentarium omgegaan met de veelheid aan (sectorale) instrumenten die ter beschikking staan? Hoe werkt het samenspel en de doorwerking van sectorale instrumenten bij besluitvorming en de besluitvormingsdocumenten. De doorvertaling naar milderende maatregelen en het opzetten van een flankerend beleid zijn thema’s die mee aan bod komen.

Workshop 4 (o.l.v. Createlli en Kenter): relatie met de politieke overheid
In sommige projecten draait dit goed en maak je snel vooruitgang, in andere projecten loopt de samenwerking moeilijker. Tijdens de workshop willen we samen met jullie verkennen hoe jullie de politieke betrokkenheid in de complexe projecten ervaren en welke oplossingen kunnen helpen om een goede samenwerking te borgen tussen het politieke niveau en andere spelers in complexe projecten.

Workshop 5 (o.l.v. team complexe projecten): reflectie over de toekomst van complexe projecten
We analyseren op basis van ervaringen van de lopende projecten de succes- en faalfactoren van de nieuwe aanpak en gaan samen op zoek naar oplossingen voor de knelpunten.

14u.40 – 15u.00: pauze

15u.00 – 16u.30: tweede keuze uit de vijf workshops hierboven

Er is geen plenaire afsluiting voorzien. De verslagen van de workshops worden op de website complexe projecten gepubliceerd.

Datum en tijd

Locatie

VAC Gent : Virginie Lovelinggebouw

Koningin Maria Hendrikaplein 70

Auditorium Romain Deconinck: 01.90

9000 Gent

Belgium

Kaart bekijken

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen