€ 35 – € 85

Evenementgegevens

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

De Walburgis, Walburgisplein 1, Arnhem

Kaart bekijken

Vrienden die gaan
Beschrijving van het evenement

Beschrijving

De Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB) en de Nederlandse Vereniging van Monumentenzorgers (NVMz) nodigen u van harte uit voor de studiedag Fouten bij restaureren; Wat kunnen we ervan leren? De studiedag vindt op vrijdag 23 juni 2017 in de St. Walburgiskerk in Arnhem plaats.

Experts besteden tijdens deze studiedag aandacht aan restauraties uit de afgelopen eeuw die, vanuit huidige inzichten, in technische zin ‘fout’ zijn uitgevoerd. Het gaat dus niet om reconstructies die we achteraf gezien in twijfel kunnen trekken of om fouten bij het ontwerp van inmiddels historische gebouwen. De focus ligt op fouten bij constructief herstel en (grootschalig) onderhoud.

Hoe kunnen we nu leren van de fouten uit het verleden? Hoe is het stelsel (de keten) voor instandhouding van monumenten tegenwoordig ingericht om in de toekomst goede keuzes te maken - en verkeerde keuzes zoveel mogelijk te voorkomen?
In dat stelsel spelen restauratiearchitecten, aannemers, de overheid en uiteraard de opdrachtgevers een cruciale rol. Onderwijs op diverse niveaus, onderzoek en ontwikkeling van kennis over toepassing van materialen en constructies, en het delen van kennis en de resultaten van onderzoek zijn voor de dagelijkse praktijk van groot belang. De deskundigheid van de verschillende betrokken partijen en de organisatie van de restauratieopdracht leiden uiteindelijk tot de mate van kwaliteit van de uitvoering ‘op de steiger’.
Het perspectief van de verschillende partijen komt op deze studiedag aan bod.

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

De Walburgis, Walburgisplein 1, Arnhem

Kaart bekijken

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen