Gratis

TLR Kickstart Osijek

Venster Acties en details

Gratis

Evenementdetails

Locatie

Locatie

Osijek

Ul. Vijenac lipa 36

31000 Osijek

Croatia

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement
TLR Kickstart Osijek

Over dit evenement

AKO ŽELITE PRISUSTVOVAT KICK-START VIKENDU POŠALJITE PORUKU (MAIL I TELEFON ISPOD)

O ovom događaju:

Bit ćete osposobljeni i aktivirani (pokrenuti) da istupite u vjeri: liječiti bolesne, propovijedati Evanđelje, krstiti u vodi i u Duhu Svetome, i praviti učenike.

Dobit ćete čvrsto biblijsko poučavanje, a također ćemo izlaziti na ulice u malim grupama kako bismo vas 'kick-startali'.

U Djelima apostolskim čitamo da je Bog koristio obične ljude da čine izvanredne stvari.

Crkva je brzo rasla i vjernici su se punili Duhom Svetim, a učenici su propovijedali, iscjeljivali, oslobađali i krstili u vodi i u Duhu Svetom.

Apostol Pavao naglašava važnost djelovanja u (nadnaravnoj) snazi: 'Moja poruka i moje propovijedanje nisu bile mudre i uvjerljive riječi, nego demonstracija snage Duha, da vaša vjera ne počiva na ljudskoj mudrosti, nego na Božja sila.' (1. Kor. 2:4-5, NIV)

To je bio 'normalan kršćanski život' za učenika Isusa Krista. Je li ovakav život još i danas? Jesmo li mi kao Isusovi učenici još uvijek pozvani činiti ta ista 'Djela'?

Da! Vjerujemo da to još uvijek vrijedi i za danas, i za svakog vjernika koji želi biti učenik Gospodina Isusa.

Kickstart trening vikend bit će na hrvatskom i engleskom jeziku.

PROGRAM:

Naš Kicktart seminar je trodnevno praktično učenje o učeništvu. Poučavanje će biti vrlo praktično i uključivat će izlazak na ulice, liječenje bolesnih i propovijedanje evanđelja.

Petak.

16:00 - Otvorena vrata

16:30 – Početak nastave

22:00 -

Subota.

09:30 - Otvorena vrata

10:00 – Početak nastave

13:00 – Zajedništvo, krštenja i izlazak na ulice

19:00 - Otvoreni sastanak (Svjedočanstva)

Nedjelja.

09:30 - Otvorena vrata

10:00 - Početak nastave

12:00 - Završetak programa

MJESTO:

Ul. Vijenac lipa 36, Cvijetno, Osijek

DETALJI:

- Obroci neće biti osigurani. Uzmite svoje obroke ili možete otići u obližnje restorane.

ŠTO DA PONESEM?

Molimo ponesite svoje bilježnice i Bibliju. Krštenja u vodi će biti u subotu poslijepodne pa ponesite presvlaku i ručnik.

LOKALNI KONTAKT:

Za bilo kakve nedoumice i pojašnjenja oko kickstart vikend događaja, a osobito u vezi s registracije, slobodno se povežite i kontaktirajte...

Enzo Pivac

+385918866738

Amel Bouziane

WhatsApp / SignalApp: +31630320016

e-pošta: Ai_bouziane@hotmail.com

Napomena: Zbog trenutne pandemije i okolnosti koje su izvan naše kontrole, objavljeni datumi podložni su promjenama.

Podijeli sa prijateljima!

ENGLISH:

IF YOU WANT TO ATTEND THE WEEKEND PLEASE SEND A MESSAGE (EMAIL & PHONE NUMBER BELOW)

About this Event:You will be trained and activated (kick-started) to step out in faith: healing the sick, preaching the Gospel, baptizing in water and in the Holy Spirit, and making disciples. You will receive solid Bible teaching, and we will also go out on the streets in small groups to help ‘kickstart’ you.

In the Book of Acts, we read that God was using ordinary people to do extraordinary things. The church was growing fast and believers were being filled with the Holy Spirit, and the disciples preached, healed, delivered, and baptized in water and in the Holy Spirit.

The apostle Paul emphasizes the importance of acting in (supernatural) power: ‘My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit’s power, so that your faith might not rest on human wisdom, but on God’s power.’ (1 Cor. 2:4-5, NIV)

This was the ‘normal Christian life’ for a disciple of Jesus Christ. Is this kind of life still for today? Are we as disciples of Jesus still called to do these same ‘Acts’?

Yes! We believe this is still for today and for every believer who wants to be a disciple of the Lord Jesus.

The language for the Kickstart training weekend will be in Croatian and English.

PROGRAM :

Our Kicktart seminar is a 3-days, hands-on teaching on discipleship. The teaching will be very practical and will include going out on the streets, healing the sick, and preaching the gospel.

Friday.

16:00 AM - Open doors

16:30 AM – Teachings begin

10 PM

Saturday.

09:00 AM - Open doors

10:00 AM – Teachings begin

1:00 PM – Fellowship & Baptisms and on the streets

7:00 PM - Open meeting (Testimonies)

Sunday.

09:00 AM - Open doors

10:00 AM - Teachings begin

12:00 AM - End programma

LOCATION:

Ul. Vijenac lipa 36, Cvijetno, Osijek

DETAILS:

- Meals will not be provided. Please take your own meals or you can go to the retaurants near by.

WHAT SHOULD I BRING?

Please bring your own notebooks and Bible. Water baptisms are on Saturday afternoon, so please bring a change of clothes and a towel. .

LOCAL CONTACT:

For any concerns and clarifications about the kickstart weekend event and especially on the registration, please feel free to connect and contact...

Amel Bouziane

via WhatsApp / SignalApp : +31630320016

email : Ai_bouziane@hotmail.com

Note: Due to the current pandemic and circumstances beyond our control, the announced dates are subject to change.

Share with friends!

Delen met vrienden

Locatie

Osijek

Ul. Vijenac lipa 36

31000 Osijek

Croatia

Kaart bekijken

Organisator The Last Reformation

Organisator van TLR Kickstart Osijek

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen