TU Delft & NFI Science Café: Aanpak Ondermijning

Venster Acties

TU Delft & NFI Science Café: Aanpak Ondermijning

Science Café wordt georganiseerd door TU Delft Safety & Security Institute, Nederlands Forensisch Instituut en TU Delft The Hague .

Door TU Delft | The Hague

Waar en wanneer

Datum en tijd

do. 30 jun. 2022 15:00 - 16:30 CEST

Locatie

Wijnhaven - TU Delft Campus The Hague / Online 99 Turfmarkt #5th Floor 2511 DC Den Haag Netherlands

Over dit evenement

(This lecture is in Dutch only)

Nederland heeft een achterkant, een schaduwkant die crimineel van aard is en die zich, ingebed in steden en dorpen, buiten de greep en het zicht van de overheid ontwikkelt. Dit verschijnsel wordt aangeduid met het begrip ondermijning of 'ondermijnende criminaliteit', waarover Jan Tromp en ondergetekende de boeken De achterkant van Nederland (2017) en Nederland Drugsland (2020) schreven.

Deze criminaliteit heeft de potentie om sluipenderwijs zulke sociale en economische invloed te ontwikkelen, dat het de fundamenten van de rechtsstaat kan ondermijnen en daarmee ook de veiligheid en integriteit van de samenleving. Wat is ondermijning en hoe verhoudt het zich tot (lokaal) bestuur?

Wij gaan in gesprek met

Prof. Dr. Pieter E.W.M. Tops (links), Bestuurskundige en hoogleraar ondermijningsstudies Universiteit Leiden & Jheronimus Academy of Data Science (JADS)

Ir. Sem Nouws, Promovendus, Technische Universiteit Delft

Hannah Tops MSc (rechts) Forensisch Data Scientist, Nederlands Forensisch Instituut

Presentatie 1: Over de achterkant van Nederland

Prof. Dr. Pieter E.W.M. Tops

In 1990 promoveerde Tops aan de Universiteit Leiden op het proefschrift “Afspiegeling en afspraak: coalitietheorie en collegevorming in Nederlandse gemeenten.

In 2017 kreeg Tops landelijke bekendheid na de publicatie van het boek “De achterkant van Nederland. Hoe onder- en bovenwereld verstrengeld raken”, dat hij samen met journalist Jan Tromp van de Volkskrant had geschreven. Hierop volgde in januari 2018 het boek "Een ongetemde buurt. Achterstand, ondernemingszin en criminaliteit in een volksbuurt" over de Vogeltjesbuurt in Tilburg.

Naast hoogleraar ondermijningsstudies aan de universiteit Leiden is Tops verbonden aan de Politieacademie, in de functie van lector politie en openbaar bestuur, met als vakgebied: onderzoek naar (lokale) democratie en naar ondermijnende criminaliteit.

Presentatie 2: Ontwerpen van AI systemen in de publieke sector

Ir. Sem Nouws

Het gebruik van AI systemen in de publieke sector neemt toe. Desondanks worstelen publieke organisaties met het ontwerpproces van deze systemen. Deze presentatie gaat in op uitdagingen voor publieke organisaties in het ontwerpen van AI. Daarnaast zullen ook aanknopingspunten voor het inrichten van het ontwerpproces worden besproken. Een goed georganiseerd ontwerpproces is van belang voor een verantwoorde en effectieve inzet van AI in het tegengaan en opsporen van ondermijning.

Sem Nouws is promovendus aan de faculteit Techniek, Bestuur en Management aan de TU Delft. Na het afronden van zijn bachelor en master aan dezelfde faculteit, doet hij nu onderzoek naar het ontwerpproces van publieke AI systemen in publieke organisaties. Daarbij ligt de focus op het verenigen van het ontwerpproces met socio-technisch systeemdenken en de democratische rechtsstaat. Sem brengt zijn onderzoek zo dicht mogelijk bij de praktijk door veel empirische studies te doen en inzichten te delen met publieke organisaties.

Presentatie 3: Threat-to-life monitor: het herkennen van doodsbedreigingen in chatberichten met deep learning modellen

Hannah Tops Msc.

Hannah Tops werkt sinds 2017 bij het NFI als forensisch data scientist in het Team Forensische Big Data Analyse. Dit team is gespecialiseerd in de inzet van Data Science, Artificial Intelligence (AI) en Statistiek om te helpen bij oplossen van (forensische) vraagstukken in het veiligheidsdomein. Hannah heeft een achtergrond in de wiskunde en AI en is in het bijzonder geïnteresseerd in taalgerelateerde vraagstukken (Natural Language Processing).

In 2020 infiltreerde de politie het Encrochat-netwerk, waarbij twee maanden live kon worden meegekeken met de chatberichten die criminelen elkaar stuurden. Het NFI ontwikkelde, gebaseerd op het deep learning taalmodel BERT, een model om het mogelijk te maken om de constante, enorme stroom berichten te doorzoeken op levensbedreigende situaties. In de presentatie zal Hannah toelichten hoe dit model ontwikkeld is en wat de toegevoegde waarde is van deep learning voor dit soort toepassingen.

(This lecture is in Dutch only)

Over de organisator

Georganiseerd door
TU Delft | The Hague

TU Delft | The Hague

Many of the societal challenges in the 21st century, such as climate adaptation and energy transition, strongly depend on technological innovations. TU Delft considers it its social responsibility to bring state-of-the-art engineering knowledge closer to the world of policy-making. The objective of this effort is to contribute to better informed policy making and implementation.

TU Delft The Hague is Home of the Msc Engineering and Policy Analysis