€ 0 – € 1.082,95

Tweedaagse open training Motiverende gesprekken in organisaties

Evenementgegevens

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Midden Nederland

Netherlands

Kaart bekijken

Beleid voor refunds

Beleid voor refunds

Geen refunds

Beschrijving van het evenement

Beschrijving

Hoe krijg je de ander in beweging, zonder duwen en trekken? Hoe pak je dat slim aan zodat jij grotendeels de agenda bepaalt, maar de ander intrinsiek gemotiveerd aan het werk gaat? Hoe stimuleer je verandering zonder de weerstand die daar vaak bij lijkt te horen?

Op deze vragen krijg je antwoord tijdens deze tweedaagse training motiverende gesprekken. Je maakt kennis met een praktische aanpak die stoelt op de methode "motiverende gespreksvoering" (motivational interviewing) zoals oorspronkelijk voor de verslavingszorg ontwikkeld door Miller en Rollnick. De methode biedt een wetenschappelijk onderbouwde manier om gedragsverandering te stimuleren. Naast motiverende gespreksvoering maak je kennis met aanverwante probleemoplossende en socratische gesprekstechnieken. Ook gaan we in op de Self Determination Theory van Deci en Ryan die ons leert hoe innerlijke motivatie tot stand komt. Reflectief luisteren en verbinden op waarden en doelen zijn daarbij de sleutelwoorden.

Forzes partner Frank Goijarts verzorgde jarenlang trainingen voor artsen en andere werkers in de (preventieve) gezondheidszorg en is medeauteur van het boek “Motiverende gespreksvoering voor sociaal-agogisch werk: coachen bij gedragsverandering”.
In deze praktijktraining vertaalt hij deze bewezen aanpak naar de dagelijkse praktijk. Doelgroep: HR- en lijnmanagers, coaches en andere professionals. Kortom iedereen wiens taak het is anderen te stimuleren om op het werk in beweging te komen en te blijven.

Toepassingen:
• Motiverend coachen bij verandering en ontwikkeling
• Loopbaangesprekken
• Stimuleren van duurzame inzetbaarheid en mobiliteit
• HR-cyclus: plannen, voortgang, beoordelen
• Verzuimreductie
• Check op intrinsieke motivatie voor een nieuwe rol of project
• ...

Doelstellingen:
Na afloop van de training:
• Kent de deelnemer de psychologische wetmatigheden die intrinsieke motivatie aanwakkeren.
• Kent de deelnemer het verschil tussen weerstand op inhoud en weerstand op relatie en weet daarmee om te gaan.
• Heeft de deelnemer het belang ervaren van een oordeelloze grondhouding bij het effectief beïnvloeden van de motivatie van anderen.
• Kent de deelnemer de basisgesprekstechnieken van motiverende gespreksvoering; hij heeft ermee geoefend en kent het effect.
• Kan de deelnemer herkennen in welke mate iemand werkelijk gemotiveerd is om stappen te zetten en zijn interventies daarop aanpassen.
• Heeft de deelnemer geoefend met gesprekstechnieken die motivatie tot veranderen uitlokken en aanwakkeren, met technieken die zelfvertrouwen uitlokken en versterken en met de technieken die terugval in motivatie en gedrag voorkomen of opvangen.
• Heeft de deelnemer een helder beeld van hoe hij het geleerde op zijn eigen werkplek toe kan passen en uit kan breiden.

De training is al jaren onderdeel van de leergang mastercoach van De Baak en is verzorgd voor meerdere groepen project- en programmamanagers van ABNAMRO, lijn- en hr-managers van de Gemeente Den Haag en lijn- en hr-managers van het UWV. Gemiddeld geven deelnemers het programma het rapportcijfer 8,5.

Gedragsveranderingsmodel van Prochaska en DiClemente

De opzet van de training volgt de structuur van het gedragsveranderingsmodel van Prochaska en DiClemente (zie figuur). Naast een aantal algemene principes over het aangaan van een gelijkwaardige relatie en het achterwege laten van een oordeel geeft de training inzicht in de praktische vaardigheden die ervoor zorgen dat de ander stap voor stap naar een welhaast onomkeerbaar besluit toewerkt om daadwerkelijk te veranderen. Daarnaast leer je mogelijke terugval naar oud gedrag voor te zijn en op te vangen.

In de training staan dagelijkse praktijksituaties en eigen dilemma's centraal. Het zelf ervaren is dé manier om de kracht van de technieken te doorgronden. De verhouding theorie-praktijk is 30-70. Bovendien is er veel videomateriaal. Tussen beide trainingsdagen wordt van deelnemers verwacht dat ze oefenen in hun eigen praktijk.

Inhoud dag 1
• Wat is Motivatie?
• Model van verandering van Prochaska en DiClemente
• Weerstand als signaal
• Principes van Motiverende Gespreksvoering
• Basis gesprekstechniek
• Versterken van twijfel: onderzoeken, versterken en oplossen
• Uitlokken en versterken van verandertaal en vertrouwenstaal
• Oefenen met acteur
Tussen de twee trainingsdagen krijg je een aantal opdrachten mee.

Inhoud dag 2
• Terugkoppeling praktijkopdrachten
• Uitlokken van commitment voor verandering
• Werken aan een realistisch plan
• Omgaan met terugval
• Oefenen met acteur

Registreren
Het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 14. Elke deelnemer ontvangt het boek ‘Motiverende Gespreksvoering voor sociaal agogisch werk’ van Frank Goijarts en Michaela van der Veen. De investering voor deze training bedraagt € 895,- (excl. BTW), vooraf te voldoen.

Interesse of vragen? Stuur een e-mail naar Frank Goijarts of bel hem op +31 653 131 563.

Inschrijven kan tot 1 september. Ken je iemand die mogelijk ook geïnteresseerd is in deelname? Deel dan deze pagina.

Ik zie uit naar je komst.

Hartelijke groet,
Frank Goijarts

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Midden Nederland

Netherlands

Kaart bekijken

Beleid voor refunds

Geen refunds

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen