Gratis
Vervolgbijeenkomst pilot ‘de Verbinding' voor bewoners veld G

Vervolgbijeenkomst pilot ‘de Verbinding' voor bewoners veld G

Venster Acties en details

Gratis

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Beschrijving van het evenement
Hierbij nodigen we bewoners van veld G van harte uit voor de vervolgbijeenkomst van de pilot ‘de Verbinding’.

Over dit evenement

In een aantal bijeenkomsten is de afgelopen maanden met elkaar in kleinere groepjes gesproken over de doorwaadbare zones en de meest logische verbindingen, zoals de verbinding tussen de kavelwegen. Nog niet overal zijn bedachte verbindingen ‘afgehecht’ maar de grote lijn is wel duidelijk zoals we op de kaart van ons gebied zullen laten zien.

Er zijn ook vragen blijven liggen zoals

- Kunnen we nog veilig naar de Odin komen en naar de AH? en

- Kunnen we met Staatsbosbeheer toegang regelen tot de bosstrook?

- Wat kunnen we met het gebied van de Stichtse lijn?

Daarom is de gemeente aanwezig om toelichting te geven op de plannen met de polderwegen en een voorgenomen tijdelijk fiets/wandelpad langs de Goudplevierweg. Verder zal ERF met ons komen bespreken hoe de Stichtse lijn voorlopig wordt ingericht en wat wij daarmee kunnen.

Handhaving roept eveneens veel vragen op bij bewoners. Dat geldt in het algemeen, maar specifiek in ons gebied ook voor onze status als pilot. Die status maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat we, in afwijking van geldende regels, kunnen experimenteren met de doorwaadbare zones. Bijvoorbeeld door ze te verleggen op eigen kavel of ze te clusteren met buurkavels om ruimte te krijgen voor een gemeenschappelijke voorziening. Daarom zal de verantwoordelijk beleidsambtenaar van de afdeling handhaving (VTH) aanwezig zijn om met de bewoners afspraken te maken over handhaving in veld G.

Met hartelijke groet,

De ambassadeurs van pilot veld G de Verbinding en Team Oosterwold

Delen met vrienden

Datum en tijd

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen