Workshop 5 Samen werken met de Zeeuwse regiekaart

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Verlengde Walstraat 1

1 Verlengde Walstraat

4341 CS Arnemuiden

Netherlands

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement
workshop 5 Samen werken met de Zeeuwse regiekaart (de-)escaleren Sociaal Domein, Zorg & Veiligheid.

Over dit evenement

Samen werken met de Zeeuwse regiekaart; (de-)escaleren Sociaal Domein, Zorg & Veiligheid".

Door: Caroline Mobach

Workshop “Samen werken met de Zeeuwse regiekaart (de-) escaleren Sociaal Domein, Zorg & Veiligheid”

“De intentie en betrokkenheid van de professionals waren naar het oordeel van de inspecties goed. Zij verrichten inspanningen om passende en veilige hulp te bieden. Ondanks de goede intenties en inspanningen schoot de hulpverlening tekort omdat naar het oordeel van de inspecties tussen de betrokken professionals onvoldoende verbinding tot stand kwam en onvoldoende integraal werd gewerkt. De regie binnen de jeugdhulp wisselde een aantal keer van hulpverlener. Daarnaast was vanuit het strafrecht domein nog een regievoerder betrokken. Beide regievoerders zochten onvoldoende afstemming met elkaar en stemden onvoldoende hun doelen op elkaar af (…)”. Bron: Casusonderzoek Zeeland. Onderzoek naar aanleiding van het onverwacht overlijden van een baby. Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Inspectie Justitie en Veiligheid. Utrecht november 2017.

Deze bevindingen van de inspecties vormden de directe aanleiding voor de Zeeuwse gemeenten voor het maken van afspraken over regie- en een (de-) escalatiemodel tussen professionals werkzaam in het Sociaal Domein, Zorg- en Veiligheid. In opdracht van de Zeeuwse gemeenten werkte Caroline Mobach recent aan een regie- en (de-) escalatiemodel voor Zeeland dat vanaf september 2019 wordt geïmplementeerd.

 Wie voert regie als problemen groter worden en het regievermogen van huishoudens of gezinnen afneemt?

 Wat houdt regievoering in? Wie draagt welke verantwoordelijkheid? Hoe vindt informatie-uitwisseling plaats? Wie heeft doorzettingsmacht?

 Welke afwegingen maak je bij opschalen (of juist afschalen) naar een andere professional? Welke dilemma’s zijn er?

 Hoe komen we van reactief naar proactief handelen in onze samenwerking?

Tijdens de workshop verkennen we op interactieve wijze de - vaak weerbarstige - praktijk en wordt duidelijk hoe de Zeeuws regiekaart hierbij als hulpmiddel kan dienen bij de onderlinge samenwerking tussen professionals vanuit verschillende domeinen. “In mijn werk word ik geïnspireerd door het werk van voormalig bijzonder hoogleraar Preventie en hulpverlening inzake Kindermishandeling Herman Baartman. Citaat: “Beide, zorg en toezicht, horen bij elkaar en vooronderstellen elkaar. (...) Wie waakt voor de veiligheid van een kind tracht niet alleen beschadiging van het kind te voorkomen maar ook beschadiging van ouderschap”.

Voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling loopt als een rode draad door mijn werk. Afstemming en samenhang in samenwerken binnen en tussen organisaties (en domeinen, ketens- en netwerken) ten behoeve van de directbetrokkenen is mijn drijfveer en expertise. Ik werk afwisselend als adviseur, projectleider, onderzoeker en dagvoorzitter. De laatste jaren werk ik steeds vaker samen met ervaringsdeskundigen in de opdrachten die ik uitvoer. Ik heb ondervonden dat de kennis en het verhaal van ervaringsdeskundigen, beleidsmakers en uitvoerders vaak tot nadenken aanzet en andere aanvullende perspectieven oplevert die van meerwaarde zijn”.

Datum en tijd

Locatie

Verlengde Walstraat 1

1 Verlengde Walstraat

4341 CS Arnemuiden

Netherlands

Kaart bekijken

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen