Gratis

Zorg in de toekomst: Seniorencongres 2018 CNV Connectief

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

De Schakel

Oranjelaan 10

3862 Nijkerk

Netherlands

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement

BeschrijvingZorg in de toekomst

Senioren CNV Connectief spelen in op zorg in de toekomst

De zorg in de toekomst, hoe ziet deze er uit? Of zou de titel van dit congres moeten luiden Zorgen over de toekomst (van de zorg)? Met deze vragen gaan we ons op de derde, succesvolle editie van het Seniorencongres bezig houden.

We horen van professionals uit de gezondheidzorg hoe de huisartsenzorg en de ziekenhuiszorg voor senioren er uit gaan zien. Anneke Westerlaken, voorzitter CNV Zorg&Welzijn, vertelt over de rol die CNV speelt in het zorgen voor goede zorg. Dementie en de rol die mantelzorgers kunnen spelen is een onderwerp waar velen mee te maken krijgen, of al hebben. Voor dit onderwerp hebben we dan ook een aantal boeiende sprekers/workshopgevers gevonden! Tijdens het Seniorencongres heeft u ook de gelegenheid te discussiëren met de sprekers en de bestuurders van CNV Connectief over Zorg in de breedste zin. Maar natuurlijk staan er ook een aantal interactieve workshops op het programma, bv over de rol van vrijwilligers in de zorg.

Praktische informatie
Dit seniorencongres is bedoeld voor leden van CNV Onderwijs, CNV Overheid&Publieke Diensten en CNV Zorg&Welzijn. Deelname is gratis. Wel doen we een dringend beroep op u, om het aan ons door te geven als u na aanmelding onverhoopt niet kunt komen! (liefst een week van te voren) Zo kan een ander in uw plaats meedoen en maken we geen onnodige kosten voor de catering.

Uw reiskosten worden vergoed voor het OV 2e klasse en per auto (€0.19/km).

Mocht het onmogelijk zijn om u via internet aan te melden, dan kunt u een briefje sturen naar: Congres Senioren CNV Connectief, p.a. Molenvliet 82, 3076 CK Rotterdam, met vermelding van uw NAW gegevens, lidnummer en sector van CNV Connectief.

Programma
We beginnen de dag met verschillende korte plenaire inleidingen.

Anneke Westerlaken, voorzitter CNV Zorg en Welzijn, vertelt over de rol en de standpunten van CNV Connectief m.b.t. de zorg; welke rol speelt CNV bij het zorgen voor goede zorg?

Wat we kunnen verwachten van de huisartsenzorg (voor senioren) van de toekomst wordt belicht door Willem Veerman, huisarts bij Medisch Centrum Nijverdal.

Eveline Pullens neemt ons mee in het onderwerp mantelzorg en dementie. Welke rol kunnen mantelzorgers spelen en hoe kan je communiceren met mensen met dementie? Evelien Pullens begeleidt mantelzorgers en heeft ook zelf een moeder met Alzheimer. Over haar ervaring en visie schreef ze een boek De vierde dementie, Intuïtie en dementie, wat gaat over de communicatie met iemand met dementie. Waar luister je naar als woorden niet meer toereikend zijn? Mensen met dementie zeggen vaak iets anders dan ze bedoelen.

Na deze inleidingen heeft u de gelegenheid om in een verdiepend gesprek te gaan met de inleiders; met Willem Veerman over huisartsenzorg of met Evelien Pullens over mantelzorg en dementie.

Of u volgt één van de drie workshops:

Workshop Vrijwilligers in de zorg - Anneke Westerlaken, voorzitter CNV Zorg&Welzijn
U gaat in gesprek over vrijwilligerswerk in de zorg. Velen geven zorg en ondersteuning op vrijwilligersbasis aan mensen in kwetsbare situaties. Wat is de rol en het belang van vrijwilligers? Kan CNV iets voor vrijwilligers betekenen? Bijvoorbeeld in de zin van informatievoorziening, uitwisseling over morele en ethische dilemma’s, een platform voor vrijwilligers?

Workshop De gevolgen van dementie - Jan van der Hammen, Ervarea
In de workshop staan we op een praktische en interactieve manier stil bij het dementieproces. Wat gebeurt er in de hersenen? Welke gevolgen heeft dat voor iemand? En wat heeft iemand nodig om zo optimaal mogelijk te kunnen blijven functioneren? U krijgt zicht op de manier waarop ons gedrag iemand met dementie kan helpen beter te blijven functioneren.

Workshop Ouderenzorg / Gesprekken in de zorg
Als patiënt, of als naaste van een patiënt een gesprek voeren met een zorgverlener is niet altijd even makkelijk. Om duidelijke informatie te krijgen over de uitslag van een onderzoek, mogelijkheden voor een behandeling of de vooruitzichten is het belangrijk om de goede vragen te stellen en te bedenken wat u wilt weten. Maar wat zijn goede vragen en hoe bereid je deze voor?

Tijdens een forumdiscussie kunnen we de bestuurders van CNV Connectief (Jan de Vries, voorzitter CNV Connectief, Loek Schueler, voorzitter CNV Onderwijs en Anneke Westerlaken) bevragen op het onderwerp belangenbehartiging voor senioren. Op welke beleidsterreinen zetten zij zich in voor senioren en wat hebben zij al bereikt? Bij aanmelding kunt u aangeven wat u hen wilt vragen!

Na de goed verzorgde lunch horen we van Ton Ruikes (Voorzitter RvB Ziekenhuis Twente) hoe het ziekenhuis van de toekomst er uit zal zien, en vertelt Suzanne Kruizinga (Lid RvB Wilhelminaziekenhuis) wat de gevolgen zullen zijn van het verdwijnen van kleine streekziekenhuizen, bv wat betreft de Spoedeisende hulp.

Voordat Maurice Limmen, voorzitter van de Vakcentrale CNV, zijn 'Uitleiding’ doet, volgen we de tweede boeiende forumdiscussie over de zorg in de toekomst. Aan dit debat nemen de twee inleiders van de middag deel en Patrick Fey, voorzitter CNV Overheid en Publieke Diensten en Maurice Limmen.

Na de afsluiting door de dagvoorzitter heeft u de gelegenheid om over deze interessante dag na te praten met een drankje in de hand.

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

De Schakel

Oranjelaan 10

3862 Nijkerk

Netherlands

Kaart bekijken

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen