2diabeat

2diabeat is een meerjarig landelijk programma waarin burgers, patiënten, zorgverleners, onderzoekers, zorgverzekeraars, gemeenten, GGD-organisaties en bedrijven de handen ineenslaan om de opmars van diabetes type 2 te stoppen. We bekijken samen hoe we bestaande initiatieven en interventies kunnen versterken, combineren of vernieuwen. We brengen de aanwezige kennis en ervaring bij elkaar om een groter effect te bereiken 

VWS heeft het kwartiermakerschap voor 2diabeat belegd bij stichting VitaValley, die samen met de de Nederlandse Diabetes Federatie, het Diabetes Fonds, Diabetesvereniging Nederland en BeBright het programma uitvoert.  

2diabeat is een meerjarig landelijk programma waarin burgers, patiënten, zorgverleners, onderzoekers, zorgverzekeraars, gemeenten, GGD-organisaties en bedrijven de handen ineenslaan om de opmars van diabetes type 2 te stoppen. We bekijken samen hoe we bestaande initiatieven en interventies kunnen versterken, combineren of vernieuwen. We brengen de aanwezige kennis en ervaring bij elkaar om een groter effect te bereiken 

VWS heeft het kwartiermakerschap voor 2diabeat belegd bij stichting VitaValley, die samen met de de Nederlandse Diabetes Federatie, het Diabetes Fonds, Diabetesvereniging Nederland en BeBright het programma uitvoert.  

Evenementen

Helaas, er zijn geen komende evenementen