Amsterdam United

Amsterdam United wil een thuis creëren voor alle UvA studenten. Wij organiseren verschillende activiteiten - zoals debatten en filmavonden - waarbij diversiteit centraal staat. Daarnaast begeleidt Amsterdam United eerste generatie-studenten en studenten met een migratie-achtergrond die tegen obstakels aanlopen in hun studietijd. Dit doen wij onder andere door middel van het verzorgen van trainingen in academische vaardigheden en profilering op de arbeidsmarkt, het organiseren van activiteiten waarbij studenten een netwerk kunnen opbouwen en het mentorprogramma Academic Diversity Lab door en voor studenten.

Amsterdam United wil een thuis creëren voor alle UvA studenten. Wij organiseren verschillende activiteiten - zoals debatten en filmavonden - waarbij diversiteit centraal staat. Daarnaast begeleidt Amsterdam United eerste generatie-studenten en studenten met een migratie-achtergrond die tegen obstakels aanlopen in hun studietijd. Dit doen wij onder andere door middel van het verzorgen van trainingen in academische vaardigheden en profilering op de arbeidsmarkt, het organiseren van activiteiten waarbij studenten een netwerk kunnen opbouwen en het mentorprogramma Academic Diversity Lab door en voor studenten.

Evenementen