Celebration Church Netherlands

Celebration Church Netherlands is a contemporary, life-giving church, meeting in two locations in 't Gooi: Hilversum and Huizen. Find us here:

 

Celebration Church Hilversum
Neuweg 148
1214 HA Hilversum
Regular service times: 9:30 (Dutch) // 11:30 (English)

 

Celebration Church Huizen
IJsselmeerstraat 5a
1271 AA Huizen 

(Prinses Irene Muziekschool)
Regular service time: 10:30 (Dutch) 

 

Celebration Church Netherlands is a contemporary, life-giving church, meeting in two locations in 't Gooi: Hilversum and Huizen. Find us here:

 

Celebration Church Hilversum
Neuweg 148
1214 HA Hilversum
Regular service times: 9:30 (Dutch) // 11:30 (English)

 

Celebration Church Huizen
IJsselmeerstraat 5a
1271 AA Huizen 

(Prinses Irene Muziekschool)
Regular service time: 10:30 (Dutch) 

 

Evenementen

Helaas, er zijn geen komende evenementen