CHE NL

De purpose van Center for Human Emergence NL (CHE NL) is:

het toepassen van het Integrale gedachtegoed (Spiral Dynamics en het Integrale model van Ken Wilber)
op actuele maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen

De uitgangspunten waarmee we deze bestemming willen realiseren, zijn:

1. We gaan uit van eenheid

2. We erkennen natuurlijke orde in alle leven

3. We vervullen de rol die de onze is

4. We handelen als de tijd rijp is en verduren zo niet

5. We verhelderen creatieve spanning tot nieuw inzicht zich aandient

6. We handelen vanuit wederzijds vertrouwen en zijn steeds bereid rekenschap te geven aan elkaar en het geheel

7. We brengen bewust en onbevreesd authentiek zijn in de praktijk

- we openen ons hart voor de stem van het geheel

- we geven gehoor aan de evolutionaire impuls zoals die als ons opkomt

- we handelen – als onderdeel van die impuls – met snelheid, precisie en liefde.

 

Hoe is het, als we deze bestemming en uitgangspunten in alle aspecten van ons leven uitdrukken? Dat is wat CHE NL doet.

Leeswijzer voor bovenstaande

Lees de bestemming en de uitgangspunten, spreek ze wellicht een keer hardop uit en neem dan een minuutje stilte om niet alleen uw hoofd maar ook uw hart en buik de kans te geven om er door aangeraakt te worden – of niet.

Crisis? Bewustzijnscrisis!

Onze samenleving ondergaat een transitie van ongekende omvang. Oorlogen, de energiecrisis, de klimaatcrisis en de onrust over steeds verder uit elkaar drijvende culturen zijn voorbeelden van problemen die het gevolg zijn van onze successen van de afgelopen decennia.

De oplossingen kunnen niet gevonden worden als we dezelfde manier van denken en handelen hanteren die de problemen veroorzaakt hebben. We staan voor de uitdaging om nieuwe, meer complexe en creatieve manieren van denken en doen te ontwikkelen. Deze uitdaging aangaan vraagt bewustzijn, èn een wilsbesluit. De bestemming en uitgangspunten van CHE NL zijn ons antwoord op deze uitdaging.

Is het CHE van/voor u?

Het CHE NL is van/voor ieder mens die bovenstaande bestemming en uitgangspunten op één zet in het leven. Op deze website vindt u een proeve van wàt het CHE doet en hoe het CHE dat tot nu toe doet. Als u hiermee resoneert, verheugen wij ons op nadere kennismaking en mogelijke samenwerking met u.

ANBI status

De stichting Center for Human Emergence is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

 

De purpose van Center for Human Emergence NL (CHE NL) is:

het toepassen van het Integrale gedachtegoed (Spiral Dynamics en het Integrale model van Ken Wilber)
op actuele maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen

De uitgangspunten waarmee we deze bestemming willen realiseren, zijn:

1. We gaan uit van eenheid

2. We erkennen natuurlijke orde in alle leven

3. We vervullen de rol die de onze is

4. We handelen als de tijd rijp is en verduren zo niet

5. We verhelderen creatieve spanning tot nieuw inzicht zich aandient

6. We handelen vanuit wederzijds vertrouwen en zijn steeds bereid rekenschap te geven aan elkaar en het geheel

7. We brengen bewust en onbevreesd authentiek zijn in de praktijk

- we openen ons hart voor de stem van het geheel

- we geven gehoor aan de evolutionaire impuls zoals die als ons opkomt

- we handelen – als onderdeel van die impuls – met snelheid, precisie en liefde.

 

Hoe is het, als we deze bestemming en uitgangspunten in alle aspecten van ons leven uitdrukken? Dat is wat CHE NL doet.

Leeswijzer voor bovenstaande

Lees de bestemming en de uitgangspunten, spreek ze wellicht een keer hardop uit en neem dan een minuutje stilte om niet alleen uw hoofd maar ook uw hart en buik de kans te geven om er door aangeraakt te worden – of niet.

Crisis? Bewustzijnscrisis!

Onze samenleving ondergaat een transitie van ongekende omvang. Oorlogen, de energiecrisis, de klimaatcrisis en de onrust over steeds verder uit elkaar drijvende culturen zijn voorbeelden van problemen die het gevolg zijn van onze successen van de afgelopen decennia.

De oplossingen kunnen niet gevonden worden als we dezelfde manier van denken en handelen hanteren die de problemen veroorzaakt hebben. We staan voor de uitdaging om nieuwe, meer complexe en creatieve manieren van denken en doen te ontwikkelen. Deze uitdaging aangaan vraagt bewustzijn, èn een wilsbesluit. De bestemming en uitgangspunten van CHE NL zijn ons antwoord op deze uitdaging.

Is het CHE van/voor u?

Het CHE NL is van/voor ieder mens die bovenstaande bestemming en uitgangspunten op één zet in het leven. Op deze website vindt u een proeve van wàt het CHE doet en hoe het CHE dat tot nu toe doet. Als u hiermee resoneert, verheugen wij ons op nadere kennismaking en mogelijke samenwerking met u.

ANBI status

De stichting Center for Human Emergence is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

 

Evenementen

Helaas, er zijn geen komende evenementen