De stichting Bokkenrijders: mythe of werkelijkheid

http://bokkenrijdersonderzoek.eu/

De stichting "Bokkenrijders: Mythe of Werkelijkheid?" stelt zich ten doel: Een allesomvattend en internationaal onderzoek waarbij het fenomeen Bokkenrijders multidisciplinair wordt onderzocht met als uiteindelijk doel het opleveren van een multimediaal eindproduct.
Dit project streeft ernaar een eindresultaat te presenteren in multimediale vorm waarin:
• in deelpublicaties op zijn minst goede en gewogen antwoorden worden gegeven op de meeste vragen rondom het fenomeen Bokkenrijders;
• een verantwoorde basis is te vinden voor verder onderzoek;
• voor lesprojecten op scholen voor basis, middelbaar en hoger onderwijs het juiste basismateriaal gevonden kan worden;
• schrijvers, regisseurs en bestuurders informatie vinden voor recreatieve projecten zoals boeken, toneel, film, monumenten etc.;
• onderzoekers bronnen kunnen vinden voor (semi-)wetenschappelijk verantwoorde documentaires, publicaties, tentoonstellingen, etc.
Dit project streeft er tevens naar:
• medewerking te verlenen bij realisatie van een multimediale museale presentatie over het Bokkenrijdersfenomeen in kasteel Hoensbroek / elders en realisatie van een wetenschappelijk informatiecentrum in het streekarchief Rijckheyt, Heerlen.
• te streven naar waarheidsvinding zonder dat de folkloristische beleving van het bokkenrijders fenomeen teniet wordt gedaan.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
- door bronnen uit België, Nederland en Duitsland opnieuw wetenschappelijk te laten onderzoeken door wetenschappers en onderzoekers op diverse wetenschapsgebieden
- het vormen van een wetenschappelijke onderzoeks- en begeleidingscommissie, bestaande uit tenminste een rechtshistoricus, historicus, historiograaf, antropoloog, volkskundige, criminoloog, socioloog, genealoog, een archivaris en mogelijk wetenschappers uit nog aanverwante vakdisciplines die vanuit een ieders vakdiscipline het fenomeen Bokkenrijders onderzoeken of laten onderzoeken en studieprogramma’s opzetten om goede antwoorden te vinden op de vele vragen die door de kwestie van de Bokkenrijders worden opgeroepen.
- het op enigerlei wijze presenteren en publiceren van de onderzoeksresultaten in deelpublicaties en ten finale een overzichtswerk, waarin het multidisciplinair wetenschappelijk eindresultaat wordt gepresenteerd.

Helaas, er zijn geen komende evenementen