De Vrije Gedachte

Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte, opgericht in 1856, stelt zich het bevorderen van het atheïstisch humanisme ten doel. Vrijdenkers onderzoeken de werkelijkheid door middel van rationeel denken, dus zonder dogmatische of ideologische vooroordelen. Vrijdenkers verwerpen iedere godsvoorstelling. Daarom is De Vrije Gedachte atheïstisch. Voor De Vrije Gedachte staat het menselijke individu centraal. In die zin is zij humanistisch.

Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte, opgericht in 1856, stelt zich het bevorderen van het atheïstisch humanisme ten doel. Vrijdenkers onderzoeken de werkelijkheid door middel van rationeel denken, dus zonder dogmatische of ideologische vooroordelen. Vrijdenkers verwerpen iedere godsvoorstelling. Daarom is De Vrije Gedachte atheïstisch. Voor De Vrije Gedachte staat het menselijke individu centraal. In die zin is zij humanistisch.

Evenementen

Helaas, er zijn geen komende evenementen