Afbeelding voor organisatorprofiel

Designed

Opbouwende en inspirerende events voor elke vrouw, van elke generatie. Designed biedt een plek waar vrouwen hun identiteit in God nog meer ontdekken, waar talenten en passie aangewakkerd worden en waar je geïnspireerd wordt om je ware design uit te leven. We moedigen elkaar aan, helpen elkaar en groeien in verbinding met elkaar en met God.

Upbuilding and inspiring events for every woman, of every generation. Designed offers a place where women discover their identity in God, where talents and passion are sparked and where you are inspired to live out your true design. We encourage each other, help each other and grow in connection with each other and with God.