Destined to Reign

Destined to Reign betekent 'bestemd om te regeren'. Iedere gelovige is bestemd om samen met Jezus te regeren en is geroepen de geur van Jezus te verspreiden in haar/zijn directe omgeving. Wij hopen dat iedere gelovige beseft dat zij/hij uniek en waardevol is en een ieder zijn/haar koninklijke opdracht oppakt. Destined to Reign wil gelovigen inspireren, motiveren en activeren zodat ze in hun door God bedoelde bestemming gaan wandelen in de kracht van de Heilige Geest. 

We vinden het belangrijk dat alle leeftijden worden bereikt, toegerust en ingezet in Gods Koninkrijk. Dit doen wij d.m.v. het organiseren van vrouwen conferenties in binnen- en buitenland, training- en praktijkdagen voor mannen en vrouwen en workshops.

'U zult een schitterende kroon zijn in de hand van de HEER, een koninklijke diadeem in de hand van uw God.'
Jesaja 62:3

'Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer.' Jesaja 60:1

'Wie dat grote geschenk van Hem aannemen, zullen samen met Hem regeren in het eeuwige leven' Romeinen 5:17

Destined to Reign betekent 'bestemd om te regeren'. Iedere gelovige is bestemd om samen met Jezus te regeren en is geroepen de geur van Jezus te verspreiden in haar/zijn directe omgeving. Wij hopen dat iedere gelovige beseft dat zij/hij uniek en waardevol is en een ieder zijn/haar koninklijke opdracht oppakt. Destined to Reign wil gelovigen inspireren, motiveren en activeren zodat ze in hun door God bedoelde bestemming gaan wandelen in de kracht van de Heilige Geest. 

We vinden het belangrijk dat alle leeftijden worden bereikt, toegerust en ingezet in Gods Koninkrijk. Dit doen wij d.m.v. het organiseren van vrouwen conferenties in binnen- en buitenland, training- en praktijkdagen voor mannen en vrouwen en workshops.

'U zult een schitterende kroon zijn in de hand van de HEER, een koninklijke diadeem in de hand van uw God.'
Jesaja 62:3

'Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer.' Jesaja 60:1

'Wie dat grote geschenk van Hem aannemen, zullen samen met Hem regeren in het eeuwige leven' Romeinen 5:17

Evenementen