Family Church

Doel

Het kerkgenootschap heeft als doel de verkondiging van het evangelie; op — grond van de persoon Christus Jezus, op grond van de bijbel, het Woord.

Missie

Het kerkgenootschap heeft als missie: ‘Leven in de realiteit van de hemel op aarde, door te leven als geliefde zonen en dochters van de Vader’.

Visie

Het kerkgenootschap heeft als visie: ‘Het meebouwen aan een gemeenschap met een hemelse cultuur waarin mensen tot heelheid komen en toegerust worden met impact
daarvan op hun eigen omgeving.´

Hoofdlijnen beleidsplan

De activiteiten zijn geïnitieerd door leden van Family Church en zijn toegankelijk voor leden en niet-leden. Niet-leden kunnen gebruik maken van alle soorten informatievoorziening en training/cursussen. Om een impact te hebben op de samenleving, wat zal zorgen voor een transformatie in de maatschappij. Family Church werkt met ‘de 7 bergen’.  De zeven invloedssferen van de maatschappij’: religiefamiliepolitiekonderwijsmediacultuur en business.

Samengevat

Family Church heeft samenwerkingsverbanden met andere religieuze instellingen en organisaties, is betrokken bij overlegvormen in Nijkerk en biedt onderwijs op grond van de bijbel. Family Church hecht waarde aan gezin en familie in de maatschappij en is gericht op het herstellen van huwelijken, ondersteunen bij opvoedingssituaties. Tevens heeft Family Church een signalerende en verwijzende rol. Family Church gebruikt politiek, media en het onderwijs om bijbelse normen en waarden te verspreiden. Family Church draagt bij aan het welzijn van mensen, milieu
en natuur door onderwijs en training, met het oog op bewustwording van voedsel, medicatie, beweging. Ook wordt er onderwijs gegeven over zwangerschap en alternatieven voor abortus.

Family Church onderneemt activiteiten waar leden en niet-leden welkom zijn, creeert een plek van ontmoeting en verbinding: voor alle leeftijden, etnische achtergronden en andere culturen, rekeninghoudend met minder bedeelden. Sociaal isolement wordt hiermee verminderd en de saamhorigheid in de stad vergroot. Voorbeelden van dit soort activiteiten zijn samen eten, thema avonden, sportdagen, muziekavonden en dagjes uit.

Doel

Het kerkgenootschap heeft als doel de verkondiging van het evangelie; op — grond van de persoon Christus Jezus, op grond van de bijbel, het Woord.

Missie

Het kerkgenootschap heeft als missie: ‘Leven in de realiteit van de hemel op aarde, door te leven als geliefde zonen en dochters van de Vader’.

Visie

Het kerkgenootschap heeft als visie: ‘Het meebouwen aan een gemeenschap met een hemelse cultuur waarin mensen tot heelheid komen en toegerust worden met impact
daarvan op hun eigen omgeving.´

Hoofdlijnen beleidsplan

De activiteiten zijn geïnitieerd door leden van Family Church en zijn toegankelijk voor leden en niet-leden. Niet-leden kunnen gebruik maken van alle soorten informatievoorziening en training/cursussen. Om een impact te hebben op de samenleving, wat zal zorgen voor een transformatie in de maatschappij. Family Church werkt met ‘de 7 bergen’.  De zeven invloedssferen van de maatschappij’: religiefamiliepolitiekonderwijsmediacultuur en business.

Samengevat

Family Church heeft samenwerkingsverbanden met andere religieuze instellingen en organisaties, is betrokken bij overlegvormen in Nijkerk en biedt onderwijs op grond van de bijbel. Family Church hecht waarde aan gezin en familie in de maatschappij en is gericht op het herstellen van huwelijken, ondersteunen bij opvoedingssituaties. Tevens heeft Family Church een signalerende en verwijzende rol. Family Church gebruikt politiek, media en het onderwijs om bijbelse normen en waarden te verspreiden. Family Church draagt bij aan het welzijn van mensen, milieu
en natuur door onderwijs en training, met het oog op bewustwording van voedsel, medicatie, beweging. Ook wordt er onderwijs gegeven over zwangerschap en alternatieven voor abortus.

Family Church onderneemt activiteiten waar leden en niet-leden welkom zijn, creeert een plek van ontmoeting en verbinding: voor alle leeftijden, etnische achtergronden en andere culturen, rekeninghoudend met minder bedeelden. Sociaal isolement wordt hiermee verminderd en de saamhorigheid in de stad vergroot. Voorbeelden van dit soort activiteiten zijn samen eten, thema avonden, sportdagen, muziekavonden en dagjes uit.

Evenementen