Gebiedscoöperatie Marconia

Gebiedscooperatie Marconia beheert bijna 30.000 m2 voormalig rangeerterrein in het Rotterdamse Merwe- en Vierhavengebied. Het ligt aan de haven, nabij Marconistraat 43 in Rotterdam. Vooruitlopend op een toekomstige, meer definitieve invulling van het terrein, organiseert gebiedscooperatie de komende jaren toegankelijke publieksevenementen en biedt zij ruimte aan vernieuwers uit bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen als voor ondernemende burgers/bewoners. 

Gebiedscooperatie Marconia beheert bijna 30.000 m2 voormalig rangeerterrein in het Rotterdamse Merwe- en Vierhavengebied. Het ligt aan de haven, nabij Marconistraat 43 in Rotterdam. Vooruitlopend op een toekomstige, meer definitieve invulling van het terrein, organiseert gebiedscooperatie de komende jaren toegankelijke publieksevenementen en biedt zij ruimte aan vernieuwers uit bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen als voor ondernemende burgers/bewoners. 

Evenementen

Helaas, er zijn geen komende evenementen