Hoofdnavigatie overslaan
Pagina-inhoud

Great Game of Business

“Als mensen in staat worden gesteld hun kennis, vaardigheid en ervaring in te zetten om een gewenste doelstelling te behalen is alles mogelijk!”

We worden steeds meer geconfronteerd met ingrijpende gebeurtenissen en veranderingen in hun omgeving, zowel privé als zakelijk. We kunnen daarop weinig tot geen invloed uitoefenen en pogingen daartoe kosten veel tijd en energie. Er rest ons dus niets anders dan zelf te veranderen, ons aan te passen aan de omstandigheden.

Wij, de Great Game of Business, zien dagelijks dat mensen in bedrijven en organisaties excelleren als ze weten waarom ze iets doen en gewaardeerd worden om hun bijdrage. Ze zijn in staat om zich succesvol aan te passen aan de snel veranderende omstandigheden omdat ze inzicht hebben in de meest recente data. Ze verbazen vaak zichzelf en hun directe omgeving door de verwachte resultaten ruimschoots te overtreffen.

Cultuurverandering lukt alleen door te in te grijpen in de interacties, in de patronen, die tussen mensen ontstaan. Hierin is de leidinggevende de belangrijkste schakel. Het is essentieel dat zijn of haar gedrag overeenkomt met de gewenste cultuur. Onze business coaches ondersteunen leidinggevenden in de praktijk vanuit de vaste overtuiging dat coaching helpt in de verdere ontwikkeling van hun leiderschap, het veranderen van het gedrag van hun medewerkers en het verbeteren van de resultaten.

Na een introductie workshop van 2 dagen gaat u gelijk aan de slag. Wij zien nog maar al te vaak dat organisaties investeren in leiderschap programma’s waarin cases behandeld worden om de dagelijkse praktijk zo goed mogelijk te benaderen. Wij geloven dat leiderschap alleen geleerd kan worden wanneer erom gevraagd wordt: in de praktijk!

Het is ons doel om een netwerk van Great Game organisaties te creëren waarin respect, vertrouwen en nieuwsgierigheid centraal staan. In dit netwerk kunnen mensen en organisaties zich met elkaar te verbinden zodat er een beweging ontstaat die zich duurzaam kan verbeteren.

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen