Guus jr., Jasper en Paul de Waal

Guus, Jasper en Paul de Waal organiseren het benefietconcert "Het Slotakkoord"  ten bate van stichting Vrienden Hospice De Markies. De stichting, opgericht in juli 2009, heeft ten doel de ondersteuning van het werk van het Hospice in financiële en materiële zin. Dit doel tracht de stichting te verwezenlijken door het werven van financiële middelen ten behoeve van het Hospice en het werven en informeren van vrienden/donateurs, die gedurende een bepaalde periode, of door een eenmalige gift, schenking, erfstelling, legaat of andere bate het nut en het belang van het Hospice onderschrijven.

Guus, Jasper en Paul de Waal organiseren het benefietconcert "Het Slotakkoord"  ten bate van stichting Vrienden Hospice De Markies. De stichting, opgericht in juli 2009, heeft ten doel de ondersteuning van het werk van het Hospice in financiële en materiële zin. Dit doel tracht de stichting te verwezenlijken door het werven van financiële middelen ten behoeve van het Hospice en het werven en informeren van vrienden/donateurs, die gedurende een bepaalde periode, of door een eenmalige gift, schenking, erfstelling, legaat of andere bate het nut en het belang van het Hospice onderschrijven.

Evenementen

Helaas, er zijn geen komende evenementen