HavenLeerWerkPlaats

Met de HavenLeerWerkplaats wordt een door de LWAH partners gedeelde en gezamenlijk beheerde voorziening gecreëerd waarmee gericht kan worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van werkzoekenden vanuit de 3 pijlers (van school naar werk, van werk naar werk, aan het werk), zodat zij beter in staat zijn om tegemoet te komen aan de veranderende eisen van arbeidsmarkt en economie.

Met de HavenLeerWerkplaats wordt een door de LWAH partners gedeelde en gezamenlijk beheerde voorziening gecreëerd waarmee gericht kan worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van werkzoekenden vanuit de 3 pijlers (van school naar werk, van werk naar werk, aan het werk), zodat zij beter in staat zijn om tegemoet te komen aan de veranderende eisen van arbeidsmarkt en economie.

Evenementen

Helaas, er zijn geen komende evenementen
Helaas, er zijn geen afgelopen evenementen