Hoofdnavigatie overslaan
Pagina-inhoud

HumanHabits - Coaching for Success

Mensen zijn dé bepalende factor als het gaat om samenwerken en succesvol ondernemen. Met name de manier waarop gecommuniceerd wordt, maar ook de bekwaamheid van teamleden, hun inzet en bereidheid tot samenwerking, hebben invloed op het succes van de onderneming.

HumanHabits coacht op een geschikte en efficiënte manier te communiceren met klanten en collega's, met als doel succes voor de onderneming en het individu. Met het gedrag- en normen- & waardenanalyse als hulpmiddel, leren collega's elkaar en hun klanten steeds beter kennen, door het herkennen van hun eigen gedrag en dat van de ander. Door de juiste interpersoonlijke communicatie die vervolgens plaatsvindt, zal de algemene mate van tevredenheid toenemen voor alle betrokken partijen. Het gevolg is een efficiëntere bedrijfsvoering, personeelsleden die langer in dienst blijven bij dezelfde werkgever en klanten die langer betrokken blijven, omdat zij tevreden zijn over de manier waarop er met hen gecommuniceerd wordt.

Succes is het resultaat, uit te drukken in geld, kostenbesparing, tijdwinst en verbetering van teamtevredenheid en klanttevredenheid.

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen