Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB)

De KNOB stimuleert de wetenschappelijke en beleidsmatige kennisuitwisseling van ruimtelijk erfgoed. Om die doelstelling te realiseren geeft de KNOB sinds 1899 het Bulletin KNOB uit, een wetenschappelijk tijdschrift dat vier keer per jaar verschijnt. Daarnaast wordt jaarlijks een aantal studiedagen over uiteenlopende (actuele) onderwerpen georganiseerd, vaak gecombineerd met excursies, en, wanneer mogelijk, in samenwerking met organisaties en universitaire instellingen, die zich met de genoemde vakgebieden bezighouden. Tevens stimuleert de KNOB jong academisch talent met de KNOB-stimuleringsprijs.

De KNOB stimuleert de wetenschappelijke en beleidsmatige kennisuitwisseling van ruimtelijk erfgoed. Om die doelstelling te realiseren geeft de KNOB sinds 1899 het Bulletin KNOB uit, een wetenschappelijk tijdschrift dat vier keer per jaar verschijnt. Daarnaast wordt jaarlijks een aantal studiedagen over uiteenlopende (actuele) onderwerpen georganiseerd, vaak gecombineerd met excursies, en, wanneer mogelijk, in samenwerking met organisaties en universitaire instellingen, die zich met de genoemde vakgebieden bezighouden. Tevens stimuleert de KNOB jong academisch talent met de KNOB-stimuleringsprijs.

Evenementen

Helaas, er zijn geen komende evenementen