Maatschappelijke Diensttijd

https://www.doemeemetmdt.nl

De deelnemende jongeren aan MDT zetten zich in voor een ander en elkaar en de activiteiten bieden tegelijkertijd ruimte voor het ontwikkelen van hun eigen talenten en het ontmoeten van anderen. De afgelopen twee jaar is er hard gewerkt aan het ontwerp van maatschappelijke diensttijd (MDT). Samen met jongeren, maatschappelijke organisaties, gemeenten, scholen, provincies, bedrijfsleven en de ministeries van SZW, OCW en VWS zijn de kaders en randvoorwaarden voor een goede MDT vormgegeven.

Helaas, er zijn geen komende evenementen