Nesya Rusiyanadi

See below for English version...

Nesya Rusiyanadi is zich van jongs af aan al bewust dat zij het leven intenser en anders ervaart dan anderen in haar omgeving. Door haar manier van waarnemen, is zij vaardig geworden in zowel het bedrijven van wetenschappelijk onderzoek als in het vergaren van kennis via de waarneming van fijnere energieën. Ze ontdekte dat haar zintuiglijke waarneming en emotionele ervaringen leidend waren in het begrijpen van en verbinden met het leven zowel op persoonlijk vlak als op universele schaal. Zij gelooft dat iedereen die dat wil hier vaardig in kan worden en ziet het als haar missie om methodes te onderwijzen die anderen kunnen bijstaan in hun levensmissie.

English version

Nesya Rusiyanadi has been aware from an early age that she experiences life more intensely and differently than others in her environment. Through her senses, she has become skilled in both conducting scientific research and gathering knowledge through the awareness of finer frequencies. She discovered that her sensory perception and emotional experiences were leading in understanding and connecting with life both on a personal level and on a universal scale. She believes that anybody willing to can become proficient in this and sees it as her mission to teach methods that can assist others in their life mission. You can reach her at semangatnes@gmail.com or +31622925589 (also via Whatsapp).

See below for English version...

Nesya Rusiyanadi is zich van jongs af aan al bewust dat zij het leven intenser en anders ervaart dan anderen in haar omgeving. Door haar manier van waarnemen, is zij vaardig geworden in zowel het bedrijven van wetenschappelijk onderzoek als in het vergaren van kennis via de waarneming van fijnere energieën. Ze ontdekte dat haar zintuiglijke waarneming en emotionele ervaringen leidend waren in het begrijpen van en verbinden met het leven zowel op persoonlijk vlak als op universele schaal. Zij gelooft dat iedereen die dat wil hier vaardig in kan worden en ziet het als haar missie om methodes te onderwijzen die anderen kunnen bijstaan in hun levensmissie.

English version

Nesya Rusiyanadi has been aware from an early age that she experiences life more intensely and differently than others in her environment. Through her senses, she has become skilled in both conducting scientific research and gathering knowledge through the awareness of finer frequencies. She discovered that her sensory perception and emotional experiences were leading in understanding and connecting with life both on a personal level and on a universal scale. She believes that anybody willing to can become proficient in this and sees it as her mission to teach methods that can assist others in their life mission. You can reach her at semangatnes@gmail.com or +31622925589 (also via Whatsapp).

Evenementen

Helaas, er zijn geen komende evenementen