Ondernemers van Nu & The Tipping Point

Met Ondernemers van Nu willen we duurzame bedrijven en ondernemers blijven prikkelen om alternatieven voor het huidige economische systeem te verkennen en implementeren, en vooral ook prikkelen om de dieperliggende oorzaken en complexiteit van de huidige crises te observeren en onderzoeken. Dat doen we door het op onregelmatige basis uitnodigen van bijzondere sprekers (oa Jan Terlouw, Kate Raworth, Nora Bateson) of vernieuwers die de moed hebben om op zoek te gaan naar de wortels, de complexiteit van het bestaan onder ogen durven te zien, mensen voor wie een quick fix te makkelijk is, die bestaat namelijk niet.

The Tipping Point envisions a world where inequality does not exist, with sound ecological and economic systems, where people and nature thrive.

Met Ondernemers van Nu willen we duurzame bedrijven en ondernemers blijven prikkelen om alternatieven voor het huidige economische systeem te verkennen en implementeren, en vooral ook prikkelen om de dieperliggende oorzaken en complexiteit van de huidige crises te observeren en onderzoeken. Dat doen we door het op onregelmatige basis uitnodigen van bijzondere sprekers (oa Jan Terlouw, Kate Raworth, Nora Bateson) of vernieuwers die de moed hebben om op zoek te gaan naar de wortels, de complexiteit van het bestaan onder ogen durven te zien, mensen voor wie een quick fix te makkelijk is, die bestaat namelijk niet.

The Tipping Point envisions a world where inequality does not exist, with sound ecological and economic systems, where people and nature thrive.

Evenementen