Open Monumentendag Amersfoort

De stichting OMD is op 13 juni 2016 opgericht. De stichting een niet winstbeogende instelling en heeft ten doel het organiseren van de jaarlijkse Open Monumentendagen in Amersfoort en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woords. In de statuten is ook bepaald dat bij liquidatie een batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

De stichting OMD is op 13 juni 2016 opgericht. De stichting een niet winstbeogende instelling en heeft ten doel het organiseren van de jaarlijkse Open Monumentendagen in Amersfoort en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woords. In de statuten is ook bepaald dat bij liquidatie een batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.