SER Noord-Nederland

De Sociaal Economische Raad Noord-Nederland (SER Noord-Nederland) is een onafhankelijk adviesorgaan, dat gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengt over sociaaleconomische onderwerpen.

De Sociaal Economische Raad Noord-Nederland (SER Noord-Nederland) is een onafhankelijk adviesorgaan, dat gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengt over sociaaleconomische onderwerpen.

Evenementen

Helaas, er zijn geen komende evenementen