Stichting Bobbi Bear Nederland i.s.m. Carla Regina/Voice Actually

Stichting bobbi Bear Nederland 

De doelstelling van deze stichting is het werven van fondsen  voor Operation Bobbi Bear en het vergroten van diens naamsbekendheid in Nederland.  Zij probeert dit doel te verwezenlijken door het organiseren van activiteiten, zoals dit Benefietconcert.

Over Operation Bobbi Bear 

Missie:

  • REDDING & OPVANG van misbruikte en verwaarloosde kinderen
  • HANDHAVING van de rechten van deze kinderen.
  • RISICO VAN HIV-infectie minimaliseren.
  • BEGELEIDING bij het aangifteproces en verwerkingsproces.

Operation Bobbi Bear is wereldwijd gerespecteerd door het goede werk dat zij AL 20 JAAR doen.
Jackie Branfield is de oprichtster van deze organisatie. Zij won onlangs nog de Protection Award for
Advocacy, van de World of Childeren in New York. Die prijs ontving zij vanwege de methode die
zij gebruikt om kinderen hun vreselijke verhaal te laten vertellen, door de inzet van een Bobbi Bear.
Het hele jaar daar komen uit alle delen van de wereld studenten van relevante studierichtingen, naar Operation
Bobbi Bear om daar voor een periode vrijwilligerswerk te doen of stage te lopen.

Hoe wordt de Bobbi Bear ingezet?
Voor veel jonge kinderen is het lastig om te vertellen wat hun nu precies is overkomen. Hun verhaal
is wel belangrijk voor het aangifteproces. Een Child Security Officer van Bobbi Bear neemt hun
verhaal nu op met behulp van de Bobbi Bear. Wat het kind niet durft uit te spreken mag het
schrijven of tekenen op de Bobbi Bear. Zo wordt de Bobbi Bear als het ware de "verklaring" van het
kind. Zonder deze methode is het vaak onmogelijk om een goede verklaring op te nemen van het
kind. Versterkende factor is het feit dat in de regio maar liefst 11 verschillende talen worden
gesproken. De Bobbi Bear kan dus ook heel goed uitkomen in het geval van een taalbarriere. Via de
methode van Bobbi Bear kunnen nu voldoende onderbouwde aangiften worden opgenomen. Dit
heeft er toe bijgedragen dat er veel daders zijn veroordeeld.

En wat doet Bobbie Bear nog meer?
Het begint natuurlijk bij de wetenschap dat er ergens een kind misbruikt of verwaarloosd wordt.
Doordat Bobbi Bear al zo lang aanwezig is in de regio hebben zij "ogen en oren" op veel plekken.
Op scholen, bij welzijnsorganisaties en medische organisaties. Indien er een melding van mogelijk
misbruik/mishandeling/verwaarlozing is, gaat een medewerker van Bobbi Bear met een Child
Security Officer van Bobbi Bear naar de woonomgeving van het kind om de situatie in te schatten
en zo nodig het kind uit die situatie te halen. Dit gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de
ouders/verzorgers. Behalve de liefdevolle opvang en verzorging in het veilige Bobbi Bear Centrum,
krijgen de kinderen ook de medische hulp en medicijnen die zijn nodig hebben. Het streven is zo
snel mogelijk in te grijpen met medicijnen die een besmetting met HIV/AIDS voorkomen.Tijd is hier letterlijk van levensbelang. Binnen 24 uur moet duidelijk zijn wat de aard is van het seksueel misbruik. Medicatie dient namelijk binnen 48 uu nadat het kind heeft bloot gestaan aan lichaamsappen, te worden toegediend.

Preventie, informatie en samenwerking
Bobbi Bear gaat gericht de kwetsbare buurten in met de bedoeling preventieve informatie te geven
over besmetting met HIV/AIDS. Bobbi Bear wordt in de regio gezien als een “Safe Haven” voor
kinderen. De hele dag wordt hun hulp van alle kanten ingeroepen door ouders, scholen,
welzijnsorganisaties, kinderen zelf, maar heel veel via de plaatselijke politie. Hun succes is vooral
te danken aan het vermogen goed te kunnen samenwerken met lokale overheden/hulporganisaties.
De gedrevenheid en het doorzettingsvermogen van het team van Operation Bobbi Bear is hun belangrijkste
troef.

Stichting bobbi Bear Nederland 

De doelstelling van deze stichting is het werven van fondsen  voor Operation Bobbi Bear en het vergroten van diens naamsbekendheid in Nederland.  Zij probeert dit doel te verwezenlijken door het organiseren van activiteiten, zoals dit Benefietconcert.

Over Operation Bobbi Bear 

Missie:

  • REDDING & OPVANG van misbruikte en verwaarloosde kinderen
  • HANDHAVING van de rechten van deze kinderen.
  • RISICO VAN HIV-infectie minimaliseren.
  • BEGELEIDING bij het aangifteproces en verwerkingsproces.

Operation Bobbi Bear is wereldwijd gerespecteerd door het goede werk dat zij AL 20 JAAR doen.
Jackie Branfield is de oprichtster van deze organisatie. Zij won onlangs nog de Protection Award for
Advocacy, van de World of Childeren in New York. Die prijs ontving zij vanwege de methode die
zij gebruikt om kinderen hun vreselijke verhaal te laten vertellen, door de inzet van een Bobbi Bear.
Het hele jaar daar komen uit alle delen van de wereld studenten van relevante studierichtingen, naar Operation
Bobbi Bear om daar voor een periode vrijwilligerswerk te doen of stage te lopen.

Hoe wordt de Bobbi Bear ingezet?
Voor veel jonge kinderen is het lastig om te vertellen wat hun nu precies is overkomen. Hun verhaal
is wel belangrijk voor het aangifteproces. Een Child Security Officer van Bobbi Bear neemt hun
verhaal nu op met behulp van de Bobbi Bear. Wat het kind niet durft uit te spreken mag het
schrijven of tekenen op de Bobbi Bear. Zo wordt de Bobbi Bear als het ware de "verklaring" van het
kind. Zonder deze methode is het vaak onmogelijk om een goede verklaring op te nemen van het
kind. Versterkende factor is het feit dat in de regio maar liefst 11 verschillende talen worden
gesproken. De Bobbi Bear kan dus ook heel goed uitkomen in het geval van een taalbarriere. Via de
methode van Bobbi Bear kunnen nu voldoende onderbouwde aangiften worden opgenomen. Dit
heeft er toe bijgedragen dat er veel daders zijn veroordeeld.

En wat doet Bobbie Bear nog meer?
Het begint natuurlijk bij de wetenschap dat er ergens een kind misbruikt of verwaarloosd wordt.
Doordat Bobbi Bear al zo lang aanwezig is in de regio hebben zij "ogen en oren" op veel plekken.
Op scholen, bij welzijnsorganisaties en medische organisaties. Indien er een melding van mogelijk
misbruik/mishandeling/verwaarlozing is, gaat een medewerker van Bobbi Bear met een Child
Security Officer van Bobbi Bear naar de woonomgeving van het kind om de situatie in te schatten
en zo nodig het kind uit die situatie te halen. Dit gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de
ouders/verzorgers. Behalve de liefdevolle opvang en verzorging in het veilige Bobbi Bear Centrum,
krijgen de kinderen ook de medische hulp en medicijnen die zijn nodig hebben. Het streven is zo
snel mogelijk in te grijpen met medicijnen die een besmetting met HIV/AIDS voorkomen.Tijd is hier letterlijk van levensbelang. Binnen 24 uur moet duidelijk zijn wat de aard is van het seksueel misbruik. Medicatie dient namelijk binnen 48 uu nadat het kind heeft bloot gestaan aan lichaamsappen, te worden toegediend.

Preventie, informatie en samenwerking
Bobbi Bear gaat gericht de kwetsbare buurten in met de bedoeling preventieve informatie te geven
over besmetting met HIV/AIDS. Bobbi Bear wordt in de regio gezien als een “Safe Haven” voor
kinderen. De hele dag wordt hun hulp van alle kanten ingeroepen door ouders, scholen,
welzijnsorganisaties, kinderen zelf, maar heel veel via de plaatselijke politie. Hun succes is vooral
te danken aan het vermogen goed te kunnen samenwerken met lokale overheden/hulporganisaties.
De gedrevenheid en het doorzettingsvermogen van het team van Operation Bobbi Bear is hun belangrijkste
troef.

Evenementen

Helaas, er zijn geen komende evenementen