Afbeelding voor organisatorprofiel

Stichting Ideefix

Stichting Ideefix ondersteunt talent bij het realiseren van audiovisuele producties, theaterproducties, events en multimedia projecten. De doelstelling van de Stichting Ideefix is het in staat stellen van talenten om  (audio-visuele) producties te maken  zoals (korte) speelfilms, documentaires, events, theater met een sterk cultureel en maatschappelijke insteek. Daarbij geven we een stem aan groepen die zich in kwetsbare posities bevinden. De stichting richt zich voornamelijk op de talentontwikkeling van de makers en dat de boodschap die het desbetreffende project naar voren brengt duidelijk wordt en de gewenste impact realiseert. Voor de Stichting Ideefix is het belangrijk dat de taak die de makers in een desbetreffend project zullen vervullen past bij zijn of haar interesses en talentontwikkeling. Daarnaast zorgt de Stichting Ideefix ervoor dat de inhoudelijke kant van de audiovisuele projecten aansluiten bij het geven van een stem aan kwetsbare groepen in de Nederlandse samenleving.

Helaas, er zijn geen komende evenementen