Afbeelding voor organisatorprofiel

Stichting openEHR Nederland

http://www.openehr.nl

OpenEHR biedt een wereldwijde open standaard voor het beheren, opslaan en gebruiken van gestructureerde medische gegevens van patiënten. Door het gebruik van deze standaard kunnen:

•    Zorgverleners beschikken over de juiste, goed gestructureerde en gevalideerde gegevens van hun patiënten

•    Instellingen zelf beschikken over de hun toevertrouwde gegevens en deze gebruiken voor statistiek, uitwisseling, rapportages

•    Softwareontwikkelaars, groot en klein, toepassingen ontwikkelen die met deze gegevens werken

Door openEHR wordt een zgn “Vendor lock-in” (waarbij instellingen afhankelijk zijn van één leverancier) voorkomen, waardoor innovatie en concurrentie gestimuleerd wordt. 

De stichting openEHR-Nederland heeft als doel het bevorderen van de kennis en gebruik van openEHR en gerelateerde oplossingen in de Nederlandse zorgmarkt.