Stichting openEHR Nederland

OpenEHR biedt een wereldwijde open standaard voor het beheren, opslaan en gebruiken van gestructureerde medische gegevens van patiënten. Door het gebruik van deze standaard kunnen:

•    Zorgverleners beschikken over de juiste, goed gestructureerde en gevalideerde gegevens van hun patiënten

•    Instellingen zelf beschikken over de hun toevertrouwde gegevens en deze gebruiken voor statistiek, uitwisseling, rapportages

•    Softwareontwikkelaars, groot en klein, toepassingen ontwikkelen die met deze gegevens werken

Door openEHR wordt een zgn “Vendor lock-in” (waarbij instellingen afhankelijk zijn van één leverancier) voorkomen, waardoor innovatie en concurrentie gestimuleerd wordt. 

De stichting openEHR-Nederland heeft als doel het bevorderen van de kennis en gebruik van openEHR en gerelateerde oplossingen in de Nederlandse zorgmarkt.

OpenEHR biedt een wereldwijde open standaard voor het beheren, opslaan en gebruiken van gestructureerde medische gegevens van patiënten. Door het gebruik van deze standaard kunnen:

•    Zorgverleners beschikken over de juiste, goed gestructureerde en gevalideerde gegevens van hun patiënten

•    Instellingen zelf beschikken over de hun toevertrouwde gegevens en deze gebruiken voor statistiek, uitwisseling, rapportages

•    Softwareontwikkelaars, groot en klein, toepassingen ontwikkelen die met deze gegevens werken

Door openEHR wordt een zgn “Vendor lock-in” (waarbij instellingen afhankelijk zijn van één leverancier) voorkomen, waardoor innovatie en concurrentie gestimuleerd wordt. 

De stichting openEHR-Nederland heeft als doel het bevorderen van de kennis en gebruik van openEHR en gerelateerde oplossingen in de Nederlandse zorgmarkt.

Evenementen

Helaas, er zijn geen komende evenementen