Hoofdnavigatie overslaan
Pagina-inhoud

Stichting Oude Salviuskerk Limbricht

Het Salviuskerkje werd na de restauratie in 1989 weer in gebruik genomen als gewijde kerk waarin ook cultureel-historische activiteiten konden plaats- vinden. Vanaf 1986 had er op initiatief van onder meer Desiré Groot al af en toe een concert plaatsgevonden, maar in februari 1990 kwam er een struc-turele aanpak om het kerkje vaker open te stellen voor een breed publiek.
Er werd een Beheerscommissie opgericht die zich ging toeleggen op het organiseren van concerten, openstellingen (met orgeldialogen), rondlei-dingen en exposities. Deze Beheerscommissie bestond uit vijf leden: Désiré Groot, Guus Janssen, Piet van Luyn, Math Vleeshouwers en Léo Alkemade.
Door de inzet van deze commissie groeide het aanbod van evenementen. Math Vleeshouwers heeft jarenlang een grote rol vervuld bij het organiseren en uitbreiden van concerten. De eerste eigen expositie in 1995 was gewijd aan de patroonheilige Salvius. De Beheerscommissie werd in 1995 omgezet in de Stichting Oude Salviuskerk, waarvan het eerste bestuur bestond uit:
Piet van Luyn (vz.), Math Vleeshouwers (secr.), Leo Alkemade (penningmr.) en Guus Janssen (externe contacten en exposities).
Ook in deze beginperiode waren er al vele vrijwilligers actief in het Salvius-kerkje ter ondersteuning van de activiteiten, het geven van rondleidingen en het onderhoud van het kerkje.
Vanaf 2005, toen Ton Killian voorzitter werd, kreeg deze onmisbare vrijwilligersgroep de officiële naam: ‘Amici Salvii’, vrienden van Salvius. 29 personen vormden samen de eerste groep ‘Amici Salvii’. Het zijn er nu 31!

Anno 2020 viert de Stichting Oude Salviuskerk haar 25-jarig jubileum en bestaat het bestuur uit: Paul Janssen, voorzitter; Guus Janssen, secretaris; Jos Wolters, penningmeester ; Cora Kruissink, bestuurslid (concerten).

Naast de bestuurstaken zijn de bestuursleden actief met o.a. het organiseren van de concerten, planning en afstemming van alle activiteiten, het geven van rondleidingen, het vormgeven van tentoonstellingen en het verzorgen van publicaties over het kerkje.

 

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen