Stichting Tikkun Olam

De stichting heeft tot doel:

a. Het brengen van herstel en harmonie in de wereld die door God geschapen is. Het mandaat van de stichting is gelegen in de opdracht die God aan de mensheid heeft gegeven om vruchtbaar te zijn en de schepping te onderwerpen aan het gezag dat God heeft gegeven.

b. Het verbeteren van het welzijn van mens en dier, onder andere op maatschappelijk, sociaal, religieus, economisch en ecologisch gebied.

c. Op deze wijze wordt uitvoering gegeven aan het principe dat in het Hebreeuws Tikkun Olam genoemd wordt. De stichting streeft ernaar om zo het Koninkrijk van God op aarde te vestigen.

De stichting tracht haar visie praktisch te uiten op de navolgende manieren:

a. het geven van onderwijs, lezingen, trainingen aan zowel individuen als groepen;

b. het begeleiden en ondersteunen van individuen in hun persoonlijke levenswandel, zodat zij instaat zijn te functioneren in lijn met de Bijbelse principes;

c. het organiseren van (online) bijeenkomsten, conferenties, webinars;

d. het houden van (online) spreekbeurten, zowel nationaal als internationaal;

e. het doen van de werken die Jezus Christus, de Zoon van God, ons opdraagt te doen.

f. het participeren in activiteiten van gelijke gestemde (nationale en internationale) organisaties en instellingen;

========================================================================

De stichting heeft tot doel:

a. Het brengen van herstel en harmonie in de wereld die door God geschapen is. Het mandaat van de stichting is gelegen in de opdracht die God aan de mensheid heeft gegeven om vruchtbaar te zijn en de schepping te onderwerpen aan het gezag dat God heeft gegeven.

b. Het verbeteren van het welzijn van mens en dier, onder andere op maatschappelijk, sociaal, religieus, economisch en ecologisch gebied.

c. Op deze wijze wordt uitvoering gegeven aan het principe dat in het Hebreeuws Tikkun Olam genoemd wordt. De stichting streeft ernaar om zo het Koninkrijk van God op aarde te vestigen.

De stichting tracht haar visie praktisch te uiten op de navolgende manieren:

a. het geven van onderwijs, lezingen, trainingen aan zowel individuen als groepen;

b. het begeleiden en ondersteunen van individuen in hun persoonlijke levenswandel, zodat zij instaat zijn te functioneren in lijn met de Bijbelse principes;

c. het organiseren van (online) bijeenkomsten, conferenties, webinars;

d. het houden van (online) spreekbeurten, zowel nationaal als internationaal;

e. het doen van de werken die Jezus Christus, de Zoon van God, ons opdraagt te doen.

f. het participeren in activiteiten van gelijke gestemde (nationale en internationale) organisaties en instellingen;

========================================================================

Evenementen