Stichting Tikkun Olam

De stichting heeft tot doel herstel te brengen aan de ordening die God in de schepping heeft gelegd. Niet alleen het herstel voor mensen, maar ook voor de schepping in haar geheel. Wij geloven dat God ons het mandaat gegeven heeft zoals dat Genesis 1 vers 28 is beschreven:

 En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen! (HSV)

 Onze werkwijze is eigenlijk heel simpel en samen te vatten in drie belangrijke fasen.

 1. In alles dat wij ondernemen is de Zoon van God, Jezus Christus, het focale punt van onze passie, intentie en wil. Kort gezegd, alles draait om Hem en is aan Hem onderworpen (Kolosenzen 1:15-23).
 2. Wij strekken ons uit naar de manifestatie van Jezus Christus in ons eigen leven. Zo ervaren wij dat het Koninkrijk van God in al haar volheid binnenin ons is ( 1 Johannes 3:1-2).
 3. De manifestatie van Jezus in ons eigen leven, leidt uiteindelijk tot de manifestatie van het zoonschap in ons en door ons. Het is de openbaarmaking van de Zonen van God waar de schepping zo reikhalzend naar uit kijkt (Romeinen 8:18-23).

========================================================================

The foundation aims to bring restoration to the original order God made in creation. Not only restoration for mankind but also for creation as a whole. We believe that we have been entrusted to a God given mandate as described in Genesis 1:28

And God blessed them and God said to them: be fertile and increase, fill the earth and master it, rule the fish of the sea, the birds of the sky, and all the living things that creep on earth.

Our method of work is quite easy and sums up to three important stages:

 1. In everything we attempt to do is the Son of God, Jesus Christ the focus of our passion, intent and will. In short, everything evolves around Him and is subdued to Him. Colossians 1:15-23
 2. We stretch ourselves out to the manifestation of Jesus Christ in our own lives. That is how we experience the Kingdom of God in all her fullness in ourselves. 1 John 3:1-2
 3. The manifestation of Jesus Christ in our own lives eventually leads to the manifestation of the sonship in and through us. It is the revealing of the Sons of God creation is eagerly waiting for. Romans 8:18-23 

De stichting heeft tot doel herstel te brengen aan de ordening die God in de schepping heeft gelegd. Niet alleen het herstel voor mensen, maar ook voor de schepping in haar geheel. Wij geloven dat God ons het mandaat gegeven heeft zoals dat Genesis 1 vers 28 is beschreven:

 En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen! (HSV)

 Onze werkwijze is eigenlijk heel simpel en samen te vatten in drie belangrijke fasen.

 1. In alles dat wij ondernemen is de Zoon van God, Jezus Christus, het focale punt van onze passie, intentie en wil. Kort gezegd, alles draait om Hem en is aan Hem onderworpen (Kolosenzen 1:15-23).
 2. Wij strekken ons uit naar de manifestatie van Jezus Christus in ons eigen leven. Zo ervaren wij dat het Koninkrijk van God in al haar volheid binnenin ons is ( 1 Johannes 3:1-2).
 3. De manifestatie van Jezus in ons eigen leven, leidt uiteindelijk tot de manifestatie van het zoonschap in ons en door ons. Het is de openbaarmaking van de Zonen van God waar de schepping zo reikhalzend naar uit kijkt (Romeinen 8:18-23).

========================================================================

The foundation aims to bring restoration to the original order God made in creation. Not only restoration for mankind but also for creation as a whole. We believe that we have been entrusted to a God given mandate as described in Genesis 1:28

And God blessed them and God said to them: be fertile and increase, fill the earth and master it, rule the fish of the sea, the birds of the sky, and all the living things that creep on earth.

Our method of work is quite easy and sums up to three important stages:

 1. In everything we attempt to do is the Son of God, Jesus Christ the focus of our passion, intent and will. In short, everything evolves around Him and is subdued to Him. Colossians 1:15-23
 2. We stretch ourselves out to the manifestation of Jesus Christ in our own lives. That is how we experience the Kingdom of God in all her fullness in ourselves. 1 John 3:1-2
 3. The manifestation of Jesus Christ in our own lives eventually leads to the manifestation of the sonship in and through us. It is the revealing of the Sons of God creation is eagerly waiting for. Romans 8:18-23 

Evenementen

Helaas, er zijn geen komende evenementen