Afbeelding voor organisatorprofiel

Stichting Zieraad

Stichting Zieraad is een initiatief van Yvette Kopijn en Helen Sumter en is in juni 2011 opgericht om de empowerment en zichtbaarheid van groepen en individuen te vergroten. In haar activiteiten probeert Zieraad ruimte te scheppen voor en stem te geven aan inclusiviteit. Leidraad daarbij is een quote van Audre Lorde:

 

“When we speak we are afraid our words will not be welcomed or heard. But if we don’t speak we are still afraid, so it’s  better to speak. “

 

Door mensen te laten vertellen over hun persoonlijke leven, hun ervaringen en herinneringen, sporen we mensen aan om niet langer te zwijgen. Ons streven is dat ervaringen niet langer verborgen blijven maar zichtbaar worden. En dat een breder publiek kennis kan nemen van de relevante verborgen en onvertelde verhalen en dat deze verhalen aanleiding vormen voor uitwisseling, betrokkenheid en dialoog.

 

Zoals Ava Duvennay zegt in een interview:

“Diversity is not a box to check. It is a reality that should be deeply feld and valued by all of us”.

 

Door persoonlijke verhalen en ervaringen vast te leggen en te delen, hoopt Zieraad kinderen, jongeren en volwassenen in het hart te raken, en actie te bewerkstelligen.

Helaas, er zijn geen komende evenementen