Stichting Zorgvastgoed.nl

Stichting Zorgvastgoed.nl wil de markt van zorg en vastgoed zodanig toerusten, dat ze bestendig is voor de toekomst.Daartoe heeft Zorgvastgoed.nl een platform opgezet, met als doel:

1 Transparantie op de markt van zorg en vastgoed te bevorderen

2 Deskundigheid ter bevorderen door samenwerking en uitwisseling 

3 Kennis en informatie te verzamelen en te delen

Stichting Zorgvastgoed.nl wil de markt van zorg en vastgoed zodanig toerusten, dat ze bestendig is voor de toekomst.Daartoe heeft Zorgvastgoed.nl een platform opgezet, met als doel:

1 Transparantie op de markt van zorg en vastgoed te bevorderen

2 Deskundigheid ter bevorderen door samenwerking en uitwisseling 

3 Kennis en informatie te verzamelen en te delen

Evenementen