THRIVE Institute B.V.

Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) is een onafhankelijk kennisinstituut dat zich richt op de positie van ondernemingen binnen de Nederlandse maatschappij. De stichting stelt zich ten doel de dialoog tussen bedrijfsleven en samenleving te initiëren en te stimuleren. Zij draagt door wetenschappelijk onderzoek en kennisoverdracht bij aan het adresseren van economische en maatschappelijke vraagstukken voor de (middel)lange termijn. Het inzetten van deze instrumenten en haar eigen netwerk stelt SMO in staat ondernemingen te attenderen op kansen en bedreigingen als gevolg van een veranderende context.

Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) is een onafhankelijk kennisinstituut dat zich richt op de positie van ondernemingen binnen de Nederlandse maatschappij. De stichting stelt zich ten doel de dialoog tussen bedrijfsleven en samenleving te initiëren en te stimuleren. Zij draagt door wetenschappelijk onderzoek en kennisoverdracht bij aan het adresseren van economische en maatschappelijke vraagstukken voor de (middel)lange termijn. Het inzetten van deze instrumenten en haar eigen netwerk stelt SMO in staat ondernemingen te attenderen op kansen en bedreigingen als gevolg van een veranderende context.

Evenementen

Helaas, er zijn geen komende evenementen