Ubbo Emmius Fonds - Rijksuniversiteit Groningen

Het Ubbo Emmius Fonds, genoemd naar de eerste rector magnificus, is onderdeel van de RUG en houdt zich bezig met alumnirelaties en fondsenwerving. Het fonds bevordert de onderlinge betrokkenheid tussen de samenleving en de universiteit door het organiseren van alumni-bijeenkomsten en het werven van fondsen voor de verwezenlijking van bijzondere initiatieven. 

Het Ubbo Emmius Fonds, genoemd naar de eerste rector magnificus, is onderdeel van de RUG en houdt zich bezig met alumnirelaties en fondsenwerving. Het fonds bevordert de onderlinge betrokkenheid tussen de samenleving en de universiteit door het organiseren van alumni-bijeenkomsten en het werven van fondsen voor de verwezenlijking van bijzondere initiatieven. 

Evenementen

Helaas, er zijn geen komende evenementen
Helaas, er zijn geen afgelopen evenementen