Vrijmetselarij Loge Groot Nederland

Groot Nederland  is een van de dertien vrijmetselaars loges in  Den Haag. Met een ledental van c.a. 70 is Groot Nederland de grootste.  

In het wezen van de vrijmetselarij zijn alle loges  gelijk. Maar Groot Nederland onderscheidt zich van andere loges. De Loge is qua leeftijd zeer divers. Ons jongste lid is nog geen dertig jaar en de oudste meer dan negentig. Ook de grote variatie in beroep, opleiding en achtergrond maakt de onderlinge gedachtewisselingen zeer levendig. De  loge is een werkplaats voor mannen die blijvend van elkaar willen leren in het leven: Education permanente.  De laatste jaren zijn veel  leden van verschillende nationaliteiten  toegetreden tot de Loge.  De gevarieerde achtergrond van de logeleden is een van de aantrekkelijkste kanten van Loge Groot Nederland geworden.

Bijeenkomsten

De vrijmetselaars van Groot Nederland komen van september tot en met juni op donderdagavond bijeen.  Wekelijks is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over diverse onderwerpen en elkaar beter te leren kennen.  De bijeenkomsten vallen uiteen in:  “comparities” en  ‘Open Loges’.

 

Comparities

Tijdens een comparitieavond levert een spreker uit eigen loge een zogenoemd Bouwstuk op. Het gaat dan om een voordracht met een onderwerp over jezelf, de vrijmetselarij of een onderwerp van meer beschouwelijke aard. Soms houdt een gastspreker een lezing. Na afloop volgt altijd een samenspraak over het geboden onderwerp waarbij een ieders mening telt. Dat is het eigenlijke compareren;

Open Loges

Een  Open Loge heeft  een meer plechtig, ceremonieel karakter. Deze vinden plaats tijdens de inwijding van een kandidaat tot Leerling, de bevordering van een Leerling tot Gezel, of de verheffing van een Gezel tot Meester. De uitvoering van deze rituelen, roept een intense sfeer van rust en overdenking op. Een moment van reflectie in de hectische wereld waarin wij vaak leven. Ze geven ons energie voor het deelnemen aan het dagelijks leven .

Tot besluit

De vrijmetselarij is de bewust zoekende mens behulpzaam op de ontdekkingsreis naar zingeving en betekenis in zichzelf en in de wereld om hem heen. Een loge van vrijmetselaren is een vereniging voor mannen, waarbij het lidmaatschap wordt verkregen door inwijding. En voor wie een dergelijke inwijding niet persoonlijk heeft ervaren, zullen er per definitie geheimen blijven. Maar we helpen de oprecht geïnteresseerde een stukje op weg naar wat het begin zou kunnen zijn van een schitterende ontdekking: Het mysterie van de vrijmetselarij.

Groot Nederland  is een van de dertien vrijmetselaars loges in  Den Haag. Met een ledental van c.a. 70 is Groot Nederland de grootste.  

In het wezen van de vrijmetselarij zijn alle loges  gelijk. Maar Groot Nederland onderscheidt zich van andere loges. De Loge is qua leeftijd zeer divers. Ons jongste lid is nog geen dertig jaar en de oudste meer dan negentig. Ook de grote variatie in beroep, opleiding en achtergrond maakt de onderlinge gedachtewisselingen zeer levendig. De  loge is een werkplaats voor mannen die blijvend van elkaar willen leren in het leven: Education permanente.  De laatste jaren zijn veel  leden van verschillende nationaliteiten  toegetreden tot de Loge.  De gevarieerde achtergrond van de logeleden is een van de aantrekkelijkste kanten van Loge Groot Nederland geworden.

Bijeenkomsten

De vrijmetselaars van Groot Nederland komen van september tot en met juni op donderdagavond bijeen.  Wekelijks is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over diverse onderwerpen en elkaar beter te leren kennen.  De bijeenkomsten vallen uiteen in:  “comparities” en  ‘Open Loges’.

 

Comparities

Tijdens een comparitieavond levert een spreker uit eigen loge een zogenoemd Bouwstuk op. Het gaat dan om een voordracht met een onderwerp over jezelf, de vrijmetselarij of een onderwerp van meer beschouwelijke aard. Soms houdt een gastspreker een lezing. Na afloop volgt altijd een samenspraak over het geboden onderwerp waarbij een ieders mening telt. Dat is het eigenlijke compareren;

Open Loges

Een  Open Loge heeft  een meer plechtig, ceremonieel karakter. Deze vinden plaats tijdens de inwijding van een kandidaat tot Leerling, de bevordering van een Leerling tot Gezel, of de verheffing van een Gezel tot Meester. De uitvoering van deze rituelen, roept een intense sfeer van rust en overdenking op. Een moment van reflectie in de hectische wereld waarin wij vaak leven. Ze geven ons energie voor het deelnemen aan het dagelijks leven .

Tot besluit

De vrijmetselarij is de bewust zoekende mens behulpzaam op de ontdekkingsreis naar zingeving en betekenis in zichzelf en in de wereld om hem heen. Een loge van vrijmetselaren is een vereniging voor mannen, waarbij het lidmaatschap wordt verkregen door inwijding. En voor wie een dergelijke inwijding niet persoonlijk heeft ervaren, zullen er per definitie geheimen blijven. Maar we helpen de oprecht geïnteresseerde een stukje op weg naar wat het begin zou kunnen zijn van een schitterende ontdekking: Het mysterie van de vrijmetselarij.

Evenementen

Helaas, er zijn geen komende evenementen