Wonen In Nederland


Wonen In Nederland is gericht op de professionele residentiële markt, die volop in verandering is.

Het woningtekort is torenhoog. De bouwsector houdt de groei niet bij. Zeker in grootstedelijke gemeenten is de druk op de woningmarkt groot. Het aanbod huurwoningen blijft nog steeds ver achter bij de vraag. De ambitie bestaat om op regionaal niveau samen te werken en afstemming te zoeken, maar concrete maatregelen blijven uit.

De corporaties staan voor een grote opgave. Ze hebben een uitermate belangrijke rol bij het verduurzamen van woningen, maar moeten anderzijds ook voldoende nieuwbouw realiseren. Hoe gaan ze hun budgetten optimaal inzetten? Een sterke professionalisering en collectivisering -meer appartementen- zet zich door.

Steeds minder mensen bouwen zelf een huis, mede door de strengere regelgeving. Internationale beleggers zijn in toenemende mate geïnteresseerd in Nederlands vastgoed. Er is meer dan 20 miljard euro beschikbaar.

Actuele trends zoals hoogbouw, levensbestendig wonen, modulaire en printbare woningen, alternatieve woonvormen, mixed use en grootschalige wijk- en stadsvernieuwingsprojecten staan centraal in het platform. We denken na over de manier waarop we gebouwen en openbare ruimtes ontwerpen, en hoe dit de leefbaarheid en duurzaamheid van steden beïnvloedt.

Ik WIN. Jij ook?


Wonen In Nederland is gericht op de professionele residentiële markt, die volop in verandering is.

Het woningtekort is torenhoog. De bouwsector houdt de groei niet bij. Zeker in grootstedelijke gemeenten is de druk op de woningmarkt groot. Het aanbod huurwoningen blijft nog steeds ver achter bij de vraag. De ambitie bestaat om op regionaal niveau samen te werken en afstemming te zoeken, maar concrete maatregelen blijven uit.

De corporaties staan voor een grote opgave. Ze hebben een uitermate belangrijke rol bij het verduurzamen van woningen, maar moeten anderzijds ook voldoende nieuwbouw realiseren. Hoe gaan ze hun budgetten optimaal inzetten? Een sterke professionalisering en collectivisering -meer appartementen- zet zich door.

Steeds minder mensen bouwen zelf een huis, mede door de strengere regelgeving. Internationale beleggers zijn in toenemende mate geïnteresseerd in Nederlands vastgoed. Er is meer dan 20 miljard euro beschikbaar.

Actuele trends zoals hoogbouw, levensbestendig wonen, modulaire en printbare woningen, alternatieve woonvormen, mixed use en grootschalige wijk- en stadsvernieuwingsprojecten staan centraal in het platform. We denken na over de manier waarop we gebouwen en openbare ruimtes ontwerpen, en hoe dit de leefbaarheid en duurzaamheid van steden beïnvloedt.

Ik WIN. Jij ook?

Evenementen

Helaas, er zijn geen komende evenementen
Helaas, er zijn geen afgelopen evenementen