ZOGrace Creative Agency

ZOGrace Creative Agency verbindt, creëert, organiseert en entertaint!
Wij zorgen voor de verbinding van (culturele) instellingen, van buiten en uit Amsterdam-Zuidoost, met het diverse publiek woonachtig in dit deel van de stad. Wij zorgen voor de verbinding met de lokale media - krant, radio en social mediagroepen, - in Amsterdam-Zuidoost en wij plannen en organiseren uw evenement op maat.
ZOGrace Creative Agency verbindt, creëert, organiseert en entertaint!
Wij zorgen voor de verbinding van (culturele) instellingen, van buiten en uit Amsterdam-Zuidoost, met het diverse publiek woonachtig in dit deel van de stad. Wij zorgen voor de verbinding met de lokale media - krant, radio en social mediagroepen, - in Amsterdam-Zuidoost en wij plannen en organiseren uw evenement op maat.

Evenementen