Eventbrite

Helpcentrum

Servicevoorwaarden van Eventbrite

Laatst bijgewerkt: 13 januari 2023. Welkom bij Eventbrite! We weten hoe belangrijk het voor evenementorganisatoren en bezoekers is dat je evenementen veilig en vlot verlopen. En dat willen we ook voor ons platform. We zijn blij dat je hier bent. Lees deze Servicevoorwaarden (of Voorwaarden, zoals verder beschreven in Sectie 1.4) zorgvuldig door, aangezien deze belangrijke informatie bevatten over je wettelijke rechten, rechtsmiddelen en verplichtingen. Door de Diensten van Eventbrite op te roepen of te gebruiken, ga je ermee akkoord te voldoen en gebonden te zijn aan deze Voorwaarden, zoals deze op jou van toepassing zijn. Kijk hier voor meer informatie over de juridische voorwaarden van Eventbrite.

BELANGRIJKE MEDEDELING: SECTIE 9 VAN DEZE SERVICEVOORWAARDEN BEVAT EEN BINDENDE ARBITRAGEBEPALING EN KWIJTSCHELDING INZAKE GROEPSACTIES DIE MOGELIJK VAN INVLOED ZIJN OP JE WETTELIJKE RECHTEN. LEES SECTIE 9 DAN OOK ZEER ZORGVULDIG.

Welkom bij Eventbrite! We weten hoe belangrijk het voor evenementorganisatoren en bezoekers is dat je evenementen veilig en vlot verlopen. En dat willen we ook voor ons platform. We zijn blij dat je hier bent. Lees deze Servicevoorwaarden ('Voorwaarden') zorgvuldig door, aangezien deze belangrijke informatie bevatten over je wettelijke rechten, rechtsmiddelen en verplichtingen.

Door de Services van Eventbrite op te roepen of te gebruiken, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van deze Voorwaarden (inclusief ons Privacybeleid en alle andere voorwaarden, beleidsregels en overeenkomsten waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen), zonder wijziging, en ga je een bindend contract met ons aan dat onze Services en jouw gebruik van de Services bepaalt. Als je niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden van deze Voorwaarden, mag je de Services niet oproepen of gebruiken.

1-2

1. Acceptatie van deze Voorwaarden

1.1 Toelichting bij begrippen. Hier zijn enkele belangrijke definities om je te helpen door deze Voorwaarden te navigeren.

 1. Een 'Gelieerde onderneming' van een entiteit is een persoon of entiteit die zeggenschap uitoefent over, onder zeggenschap staat van of gezamenlijk bestuurd wordt door een dergelijke entiteit, ongeacht of dit vanaf de datum van jouw instemming met deze Voorwaarden of daarna is. In het kader van deze definitie betekent 'zeggenschap' eigendom van of direct of indirect zeggenschap over meer dan 20% van het uitstaande stemgerechtigde aandelenkapitaal van een entiteit of anderszins de bevoegdheid bezitten om het management en beleid van een entiteit te sturen.

 2. 'Consumenten' verwijzen naar consumenten die onze Services gebruiken om welke reden dan ook, waaronder het vinden van informatie en/of het bijwonen van evenementen.

 3. 'Eventbrite-eigendommen' verwijzen naar de producten, functies en andere aanbiedingen van Eventbrite die als volgt beschikbaar zijn:

  1. online via verschillende Eventbrite-eigendommen, met inbegrip van Eventbrite, ToneDen en Eventbrite Boost ('Site(s)');

  2. buiten het platform om, met inbegrip van Entry Manager (toegangsbeheer), sponsoring en marketing- of distributiediensten; en

  3. via mobiele applicaties, webpagina's, interfaces voor het programmeren van applicaties en via subdomeinen ('Applicaties').

 4. 'Materialen' verwijzen naar alle informatie, gegevens, tekst, redactionele content, ontwerpelementen, look en feel, opmaak, graphics, afbeeldingen, foto's, video's, muziek, geluiden en andere content en materialen.

 5. 'Organisator' verwijst naar een evenementorganisator die onze Services gebruikt om evenementen op te zetten voor consumenten. 

 6. 'Services' omvatten de Eventbrite-eigendommen en de Organizer Services van de organisator (gedefinieerd in deHandelsovereenkomst van Eventbrite). 

 7. 'Content van de site' verwijst naar Materialen die zijn opgenomen in of worden geleverd via de Services of anderszins beschikbaar worden gemaakt door Eventbrite in verband met de Services. 

 8. 'Je Content' zijn alle Materialen die je met behulp van de Services bijdraagt, verstrekt, plaatst of beschikbaar maakt of die je anderszins bijdraagt, verstrekt, plaatst of aan ons beschikbaar maakt of waar je ons gebruikstoestemming voor geeft.

 9. 'Je Handelsmerken' zijn de handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken en logo's die je met behulp van de Services bijdraagt, verstrekt, plaatst of beschikbaar maakt of die je anderszins bijdraagt, verstrekt, plaatst of aan ons beschikbaar maakt of waar je ons gebruikstoestemming voor geeft.   

 10. Organisatoren, Consumenten en derden die onze Services oproepen of gebruiken, worden in deze Voorwaarden gezamenlijk aangeduid als 'Gebruikers' en aangesproken als 'je/jij' of 'jou/jouw'.

 11. Wanneer in deze Voorwaarden 'Eventbrite', 'we/wij', 'ons' of 'onze' wordt vermeld, verwijst dit naar Eventbrite, Inc. en haar Gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen en elk van haar en hun respectievelijke functionarissen, directeurs, agenten, partners en werknemers. 

1.2 Wie is wie. Je hebt mogelijk een overeenkomst met een van onze Gelieerde ondernemingen.

 1. Afhankelijk van waar je je bevindt, heb je mogelijk een overeenkomst met een Gelieerde onderneming van Eventbrite, Inc. De aanbestedende entiteit aan de andere kant van deze Voorwaarden is als volgt:

  1. Als je een Gebruiker in Argentinië bent, sluit je deze overeenkomst met Eventbrite Argentina S.A. met hoofdkantoor in República del Líbano Nº 981, Godoy Cruz, provincie Mendoza, Argentinië, en geregistreerd onder CUIT: 30-71038876-4 ('Eventbrite Argentina').

  2. Als je een Gebruiker in Brazilië bent, sluit je deze overeenkomst met Eventbrite Brasil Gestao Online De Eventos Ltda., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met hoofdkantoor op Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1748, Andar 22, Conjunto 2203, Sala 15, Cidade Moncoes, São Paulo, CEP 04.571-000, Brazilië, ingeschreven met de registratie als belastingsbetaler CNPJ/MF onder nr. 15.913.672/0001-65 en met zijn Statuten geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van de provincie São Paulo onder NIRE 35.226.513.555 ('Eventbrite Brazil').

  3. Als je een Gebruiker in een ander rechtsgebied bent, sluit je deze overeenkomst met Eventbrite, Inc., a Delaware corporation, met hoofdkantoor op 95 Third Street, 2nd Floor, San Francisco, California, 94103, Reg.: nr. 4742147 ('Eventbrite US').

 2. Afhankelijk van waar je je bevindt en of je een Consument bent en een creditcard opgeeft voor de betalingsverwerking, sluit je mogelijk een overeenkomst met een Gelieerde onderneming van Eventbrite, Inc., uitsluitend ten behoeve van de Eventbrite-betalingsverwerking (gedefinieerd in de Handelsovereenkomst).

  1. Als je een Consument in Europa bent en een creditcard opgeeft zodat Eventbrite je betaling kan verwerken, uitsluitend ten behoeve van de Eventbrite-betalingsverwerking, sluit je deze overeenkomst met Eventbrite Operations (IE) Ltd, een Ierse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met hoofdkantoor op Unit 3100, Citywest Business Campus Dublin 24, Citywest, Dublin, D24AK82, Ierland ('Eventbrite Ireland'). 

  2. Als je een Consument in Australië bent en een creditcard opgeeft zodat Eventbrite je betaling kan verwerken, uitsluitend ten behoeve van de Eventbrite-betalingsverwerking, sluit je deze overeenkomst met Eventbrite AU Pty Ltd, een Australische vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met hoofdkantoor op Level 1, 1 Southbank Blvd, Southbank, VIC 3006, Australië, en geregistreerd onder Australian Business Number 38 167 488 593 ('Eventbrite Australia'). 

  3. Als je een Consument in Canada bent en een creditcard opgeeft zodat Eventbrite je betaling kan verwerken, uitsluitend ten behoeve van de Eventbrite-betalingsverwerking, sluit je deze overeenkomst met Eventbrite Canada Inc., een Canadese vennootschap gevestigd op 2200 HSBC Building, 885 West Georgia Street, Vancouver, BC V6C 3E8, Canada ('Eventbrite Canada'). 

  4. Als je een Consument in Singapore bent en een creditcard opgeeft zodat Eventbrite je betaling kan verwerken, uitsluitend ten behoeve van de Eventbrite-betalingsverwerking, sluit je deze overeenkomst met Eventbrite Signapore Pte. Ltd., gevestigd op 8 Marina Boulevard nr. 05-02 Marina Bay Financial Centre, Singapore, 018981, Singapore ('Eventbrite Singapore'). 

  5. Als je een Consument in Hongkong bent en een creditcard opgeeft zodat Eventbrite je betaling kan verwerken, uitsluitend ten behoeve van de Eventbrite-betalingsverwerking, sluit je deze overeenkomst met Eventbrite Hong Kong Limited, 46/F Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Wan Chai, Hongkong ('Eventbrite Hong Kong'). 

  6. Als je een Consument in Mexico bent en een creditcard opgeeft zodat Eventbrite je betaling kan verwerken, uitsluitend ten behoeve van de Eventbrite-betalingsverwerking, sluit je deze overeenkomst met Eventbrite Mexico Payment Processing S. DE R.L. DE C.V., met geregistreerd adres op Presidente Masarik 111, Piso 1 Col. Polanco V Seccion C.P. 11560 Mexico, D.F. ('Eventbrite Mexico').

  7. Voor alle duidelijkheid: ongeacht de entiteit waarmee je deze overeenkomst sluit ten behoeve van Eventbrite-betalingsverwerking, worden alle andere Services aangeboden via (i) Eventbrite US of (ii) je plaatselijke entiteit in geval van Eventbrite Argentina of Eventbrite Brazil. Als je van woonplaats verandert, wordt de Eventbrite-onderneming waarmee je een overeenkomst sluit, bepaald door je nieuwe woonplaats zoals hierboven aangegeven vanaf de datum waarop je woonplaats wijzigt.

1.3 Wat nog meer? Er kunnen andere voorwaarden op jou van toepassing zijn.

 1. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden erken je dat je het Privacybeleid en de Cookieverklaring hebt gelezen en ermee akkoord gaat. Deze zijn van toepassing op alle Gebruikers en zijn door middel van verwijzing opgenomen in en maken deel uit van deze Voorwaarden.

 2. Alle Gebruikers moeten zich houden aan de Communityrichtlijnen van Eventbrite. Deze zijn door middel van verwijzing opgenomen in en maken deel uit van deze Voorwaarden. Lees deze aandachtig door, omdat ze van invloed zijn op wat voor soort content en gedrag is toegestaan bij het gebruik van de Services.

 3. Gebruikers kunnen ook gebonden zijn aan de volgende aanvullende voorwaarden. Deze zijn door middel van verwijzing opgenomen in en maken deel uit van deze Voorwaarden:

  1. Als je een Organisator bent, zijn de Handelsovereenkomst en de Vereisten voor het restitutiebeleid van organisatoren van Eventbrite op jou van toepassing. 

  2. Als je een Organisator bent die gebruikmaakt van het Eventbrite Boost-product of een van de Services die deel uitmaken van Eventbrite Boost, met inbegrip van de Berichtendienst of de Service voor sociale advertenties (gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden van Eventbrite Boost), zijn de Servicevoorwaarden van ToneDen en deze Voorwaarden (inclusief Sectie 18 'Regels voor het Gebruik van onze Tools voor berichten') op jou van toepassing. 

  3. Als je de Advertentiediensten van Eventbrite (de voorwaarden zijn gedefinieerd in de Advertentievoorwaarden van Eventbrite) koopt, gebruikt of er als Adverteerder aan deelneemt, zijn de Voorwaarden van Eventbrite-advertenties en de Richtlijnen van Eventbrite-advertenties op jou van toepassing.

  4. Als je een derde partij bent die onze Services gebruikt, maar niet als Organisator of Consument, zijn de API-gebruiksvoorwaarden of het Handelsmerk- en auteursrechtbeleid mogelijk op jou van toepassing. Let op extra voorwaarden en bepalingen die worden weergegeven bij bepaalde Services die je mogelijk van tijd tot tijd gebruikt, omdat deze ook op jou van toepassing zijn. 

 4. Soms bieden we services aan die niet in deze Voorwaarden zijn beschreven. Tenzij we een afzonderlijke, ondertekende overeenkomst hebben gesloten die deze Voorwaarden uitdrukkelijk vervangt, zijn deze Voorwaarden ook op die services van toepassing.

1.4Het gebruik van onze Services namens een entiteit bindt die entiteit aan deze Voorwaarden.

Als je de Services namens een entiteit gebruikt (bijvoorbeeld namens je werkgever), ga je akkoord met deze Voorwaarden namens die entiteit en haar Gelieerde ondernemingen en verklaar je dat je de bevoegdheid hebt om dit te doen. In dergelijke gevallen verwijzen 'je', 'jij', 'jou' en 'jouw' naar die entiteit en naar jou.

2. Services en rol van Eventbrite

2.1 Wat we doen.

Wij bieden een platform voor evenementbeheer en groei dat Organisatoren en Consumenten helpt zich te ontwikkelen en met elkaar in contact te komen door onvergetelijke live-ervaringen. Via onze Services kunnen Organisatoren online of persoonlijke evenementen opzetten, plaatsen en beheren, tickets verkopen, donaties vragen en in contact blijven met Consumenten via een reeks marketingtools.

2.2 Onze rol hierin.

Wij zijn niet de maker, organisator of eigenaar van de evenementen die in de Services worden aangeboden. We zijn ook niet de verkoper van tickets, registraties of merchandise binnen de Services. In plaats daarvan bieden we Services waarmee Organisatoren zelf de ticketverkoop en registraties kunnen beheren en hun evenementen kunnen promoten. 

Als host van een evenement, is de Organisator er volledig verantwoordelijk voor dat hun evenement en alle pagina's die evenementen weergeven aan alle toepasselijke wetten, regels en bepalingen voldoen, en dat de beschreven goederen en services op de evenementpagina nauwkeurig en naar tevredenheid worden geleverd. 

Als de Organisator een evenement organiseert met betaalde tickets, selecteert de Organisator de betalingsverwerkingsmethode die aan Consumenten wordt aangeboden voor het evenement, zoals volledig beschreven in de Handelsovereenkomst. Consumenten moeten de betalingsverwerkingsmethode gebruiken die de Organisator selecteert om de betaling te innen. 

Als de Organisator de Eventbrite-betalingsverwerking gebruikt (gedefinieerd in de Handelsovereenkomst), fungeren wij als de beperkte agent van de Organisator om namens de Organisator betalingen te verwerken van Consumenten met behulp van onze externe betalingsdienstverleners. Als de Organisator Gefaciliteerde betalingsverwerking selecteert (gedefinieerd in de Handelsovereenkomst), verzenden we de betalingsgegevens van de Consument naar de toegewezen betalingsdienstverlener van de Organisator, maar verwerken we de transactie niet.

3-4

3. Privacy en consumentengegevens

3.1 Wij volgen ons Privacybeleid bij het verwerken en beschermen van je persoonlijke gegevens.

We zetten ons in voor de bescherming van je persoonlijke gegevens die je verstrekt of die we verzamelen via Eventbrite-eigendommen, zoals uiteengezet in ons Privacybeleid.

3.2 We verwachten dat je je aan de regels houdt wanneer je gegevens van consumenten verwerkt.

Als Organisator moet je te allen tijde voldoen aan alle toepasselijke plaatselijke, staats-, provinciale, nationale en andere wetten, regels en bepalingen betreffende de gegevens die je verzamelt van (of ontvangt over) Consumenten of andere personen en voldoen aan alle toepasselijke beleidsregels die door ons in de Services zijn geplaatst betreffende gegevens die je verzamelt van (of ontvangt over) Consumenten.

4. Termijn, beëindiging

4.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing wanneer je onze Services gebruikt.

Deze Voorwaarden zijn op jou van toepassing zodra je de Services op welke manier dan ook gebruikt en blijven van kracht tot ze worden beëindigd. Er kan een moment komen waarop jij of Eventbrite beslist dat de overeenkomst moet worden beëindigd, zoals beschreven in Sectie 4.2 of 4.3 hieronder. Wanneer dat gebeurt, zijn deze Voorwaarden doorgaans niet langer van toepassing. Zoals beschreven in Sectie 4.4, blijven sommige bepalingen echter altijd van toepassing op jou en ons.

4.2 We kunnen je toegang tot onze Services intrekken.

 1. We mogen jouw recht om de Services te gebruiken op elk moment opschorten of beëindigen, bijvoorbeeld wanneer:

  1. jij deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst tussen ons schendt of wanneer je eventuele te betalen bedragen niet (op tijd) betaalt;

  2. jij de Services misbruikt of verkeerd gebruikt of de Services gebruikt op een manier waarop wij dit niet hebben bedoeld of toegestaan;

  3. jij je schuldig maakt aan gedrag op of buiten de Eventbrite-eigendommen dat de veiligheid van onze community of de integriteit van de Eventbrite-eigendommen in gevaar brengt of de ervaring van onze community of de Eventbrite-eigendommen verstoort; of

  4. het verlenen van toegang tot en gebruik van de Services in strijd zou zijn met toepasselijke plaatselijke, staats-, provinciale, nationale en andere wetten, regels, bepalingen of gerechtelijk bevel of wanneer dit ons bloot zou stellen aan wettelijke aansprakelijkheid.

 2. Wij mogen er op elk gewenst moment voor kiezen de Services of een bepaald deel van de Services niet langer aan te bieden of om een aspect van de Services aan te passen of te vervangen. We zullen redelijke inspanningen leveren om je op de hoogte te stellen van onze beëindiging van je toegang tot de Services, indien wij van mening zijn dat je wezenlijk nadeel zou ondervinden als we dit niet zouden doen. Je gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens jou of derden voor onze beëindiging van je recht om de Services te gebruiken of anderszins te oproepen.

4.3 We hopen dat je onze Services wilt blijven gebruiken, maar raadpleeg deze paragraaf als dat niet het geval is.

Behalve als we anderszins akkoord zijn gegaan in een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst tussen jou en ons of een overeenkomst tussen jou en een andere Gelieerde onderneming (gedefinieerd in de Handelsovereenkomst), kun je de toegang tot de Services en de algemene acceptatie van de Voorwaarden beëindigen door je account te verwijderen. Als je een Consument bent die de Services zonder geregistreerd Eventbrite-account gebruikt, is de enige manier om ervoor te zorgen dat deze Voorwaarden niet langer gelden, geen gebruik meer te maken van de Services. Zolang je de Services blijft gebruiken, zelfs zonder account, blijven deze Voorwaarden van kracht. Als er een aparte overeenkomst tussen jou en ons geldt betreffende je gebruik van de Services en die overeenkomst wordt beëindigd of verloopt, zullen deze Voorwaarden (ongewijzigd door een dergelijke overeenkomst) gelden voor je gebruik van de Services tot deze wordt beëindigd of verloopt.

4.4 Sommige bepalingen blijven echter altijd van toepassing op jou en ons.

Alle bepalingen van deze Voorwaarden die uit aard der zaak bij beëindiging van deze Voorwaarden onverminderd van kracht moeten blijven, zullen onverminderd van kracht blijven (ze zullen dus op jou van toepassing blijven), met inbegrip van alle beperkingen van aansprakelijkheid, vrijstellingen, vrijwaringsverplichtingen, afwijzingen of garanties, arbitrageovereenkomsten, keuze van wetgeving en rechtsgebied en bescherming van intellectueel eigendom en licenties.

5-6

5. Exportbeperkingen en beperkte landen. Wij mogen onze Services niet aan bepaalde mensen leveren.

Als internationaal bedrijf gevestigd in de Verenigde Staten met activiteiten in andere landen, moeten we bepaalde exportbeperkingen en economische sancties naleven. Zorg dat je op de hoogte bent van deze beperkingen, ongeacht je locatie of de locatie van de evenementen die je via de Services organiseert ('Je Eventbrite-evenementen'). Je verklaart en garandeert dat:

 1. je niet gevestigd bent in en geen burger of ingezetene bent van een land waarvoor de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie, Australië of Canada een embargo heeft ingesteld voor goederen en/of services van hetzelfde type als de Services, waaronder Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië of de Krim-regio in Oekraïne; en

 2. je niet een persoon of entiteit bent, eigendom bent van, onder de controle valt van of geassocieerd bent met een persoon of entiteit die:

  1. vermeld wordt op de Specially Designated Nationals List, op de Foreign Sanctions Evaders List of op de Palestinian Legislative Council List van het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control, op de Terrorist Exclusion List van het Amerikaanse Department of State, op de Denied Persons, Entity of Unverified List van het Bureau of Industry and Security, op de Consolidated List of Targets die wordt gepubliceerd door de Britse HM Treasury, op de Consolidated List die wordt gepubliceerd door het Australische Department of Foreign Affairs and Trade;

  2. aan wie sancties zijn opgelegd in een ander land; of

  3. die betrokken is bij het ontwerpen, ontwikkelen of produceren van nucleaire, biologische of chemische wapens, projectielen of onbemande luchtvaartuigen. 

6. Vrijstelling en vrijwaring

6.1 Vrijstelling Je zult ons niet betrekken bij geschillen tussen jou en een derde partij.

 1. Je gaat er hierbij mee akkoord ons (samen met onze Gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen en de respectievelijke functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, licentieverleners, betalingsverwerkingspartners, leveranciers, andere partners, onafhankelijke contractanten en werknemers: de 'Vrijgestelde partijen van Eventbrite') vrij te stellen van alle schade (directe, indirecte, incidentele, gevolgschade of anderszins), verliezen, aansprakelijkheden, kosten en onkosten van elke aard, bekend of onbekend, die voortvloeien uit een geschil tussen jou en een derde partij (waaronder andere Gebruikers) in verband met het volgende:

  1. De Services of een evenement dat in de Services is vermeld, waaronder Je Eventbrite-evenementen;

  2. Je Licentiëring (hieronder gedefinieerd), verzuim om Licentiëring te verkrijgen of onderhouden of een fout bij het verkrijgen of onderhouden van Licentiëring;

  3. Eventuele feedback (hieronder gedefinieerd) die je geeft of ontvangt; of

  4. Je Content of Je Handelsmerken.

 2. Daarnaast doe je afstand van toepasselijke wet- en regelgeving die in essentie zegt: 'EEN ALGEMENE VRIJSTELLING IS NIET VAN TOEPASSING OP CLAIMS WAARVAN DE VERSTREKKENDE PARTIJ NIET WEET OF NIET VERMOEDT DAT DEZE IN ZIJN VOORDEEL BESTAAN OP HET MOMENT VAN UITVOERING VAN DE VRIJWARING, EN DIE, INDIEN HIJ DAARVAN OP DE HOOGTE ZOU ZIJN GEWEEST, WEZENLIJKE GEVOLGEN ZOUDEN HEBBEN GEHAD VOOR ZIJN OVEREENKOMST MET DE VRIJGESTELDE PARTIJ.'

6.2 Vrijwaring Je stemt ermee in ons te steunen als een derde partij ons aanschrijft vanwege iets wat jij hebt gedaan of niet hebt gedaan.

 1. Je stemt ermee in de Vrijgestelde partijen van Eventbrite te beschermen, gevrijwaard te houden en schadeloos te stellen tegen elke schade (directe, indirecte, incidentele, gevolgschade of andere schade), verlies, aansprakelijkheid, kosten en onkosten (met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten en accountants) als gevolg van claims, eisen, gerechtelijke procedures (voor een bemiddelaar, gerechtshof, mediator of anderszins) of van onderzoeken die zijn uitgevoerd door derden (een 'Claim') betreffende of voortkomend uit:

  1. je schending van deze Voorwaarden (met inbegrip van de voorwaarden, overeenkomsten of beleidsregels die in deze Voorwaarden zijn opgenomen);

  2. je ongeoorloofd gebruik van de Services;

  3. je Licentiëring, verzuim om Licentiëring te verkrijgen of onderhouden of een fout bij het verkrijgen of onderhouden van Licentiëring;

  4. eventuele feedback die je geeft of ontvangt;

  5. je schending van toepasselijke plaatselijke, staats-, provinciale, nationale of andere wetten, regels of bepalingen of van de rechten van een derde partij;

  6. onze inning en kwijtschelding van belastingen; en

  7. als je een Organisator bent, Je Eventbrite-evenementen (waaronder waar we Services hebben geleverd met betrekking tot die evenementen) en Je Content en Je Handelsmerken, op voorwaarde dat in het geval van (vii) deze vrijwaring niet van toepassing is voor zover de Claim voortvloeit uit grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Eventbrite.

 2. We stellen je van dergelijke Claims op de hoogte, maar het niet of verlaat verstrekken van deze kennisgeving beperkt je vrijwaringsverplichting niet, behalve tot die mate waarin jij hierdoor wezenlijk wordt benadeeld. In bepaalde omstandigheden kunnen we er ook voor kiezen om de Claim zelf te verwerken, in welk geval jij ermee instemt om op welke manier dan ook met ons samen te werken.

7-8

7. Afwijzing van garanties en aanvaarding van risico's door jou 

7.1 We streven ernaar om onze Services te leveren precies zoals jij ze nodig hebt, maar er zijn dingen die we niet kunnen beloven.

 1. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, worden de Services (met inbegrip van de Bètadiensten, hieronder gedefinieerd) geleverd 'zoals ze zijn' en 'indien beschikbaar'. Eventbrite wijst hierbij uitdrukkelijk alle garanties van elke aard, expliciet of impliciet af, met inbegrip van impliciete garanties van verkoopbaarheid, eigendom, niet-inbreuk en geschiktheid voor een bepaald doel. Wij garanderen bijvoorbeeld niet dat:

  1. de Services (of een deel van de Services) aan je vereisten of verwachtingen zullen voldoen;

  2. de Services ononderbroken, tijdig, veilig of foutvrij zullen zijn; of

  3. de resultaten uit het gebruik van de Services accuraat of betrouwbaar zullen zijn.

 2. We hebben geen controle over en bieden geen garantie voor (i) de kwaliteit, de veiligheid, het succes, de juistheid of de legaliteit van evenementen of Content van de site die aan een evenement is gekoppeld, (ii) de juistheid van informatie verstrekt door Gebruikers (waaronder de feedback en de persoonlijke gegevens van de Consumenten die met de Organisator zijn gedeeld voor een evenement) of (iii) de mogelijkheid van Gebruikers om een transactie te voltooien. 

 3. We zijn niet verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van een derde partij, met inbegrip van derde partijen die ons helpen de Services te leveren, die een Organisator kiest om te helpen bij een evenement of die je kiest te gebruiken of waar je een overeenkomst mee sluit bij het gebruik van de Services.

7.2 Je moet de risico's aanvaarden die inherent zijn aan het bijwonen van live-evenementen.

Sommige evenementen brengen inherent risico's met zich mee, en door deel te nemen aan deze evenementen kies je ervoor om deze risico's vrijwillig op je te nemen. Sommige evenementen brengen bijvoorbeeld het risico op ziekte, lichamelijk letsel, invaliditeit of overlijden met zich mee, en je neemt dit risico vrijwillig en bewust door aan deze evenementen deel te nemen.

7.3 De meeste evenementen op ons platform worden niet gehost door Eventbrite, maar als en wanneer je deelneemt aan een evenement dat wel door Eventbrite wordt gehost, neem jij alle risico's op je.

Wanneer je een door ons gehost evenement bijwoont, doe je afstand van alle claims en rechtszaken tegen de Vrijgestelde partijen van Eventbrite, de producenten en presentatoren van het evenement en hun verzekeraars voor aansprakelijkheid, waaronder voor persoonlijk letsel, materiële schade of onrechtmatig overlijden in verband met jouw deelname aan het evenement.

7.4 Je kunt van tijd tot tijd de gelegenheid krijgen om bepaalde Bètadiensten uit te proberen.

Wij kunnen je van tijd tot tijd bepaalde bèta- en andere pre-releasesoftware, -services, -apparatuur en bijbehorende documentatie, materialen en informatie ter beschikking stellen voor je gebruik op vrijwillige basis, als onderdeel van een 'early-release, early-access'-programma (gezamenlijk de 'Bètadiensten'). Dit heeft als doel informatie te verzamelen en Feedback te krijgen van Gebruikers over de kwaliteit en bruikbaarheid van de Bètadiensten. Het is mogelijk dat de Bètadiensten niet hetzelfde prestatieniveau hebben als een commercieel beschikbaar product en het kan zijn dat de Bètadiensten nog niet naar behoren werken en substantieel moeten worden gewijzigd, met inbegrip van beëindiging, tijdens en na de periode waarin jij ze kunt gebruiken. Wij zijn niet aansprakelijk met betrekking tot jouw gebruik van onze Bètadiensten en we kunnen je toegang tot de Bètadiensten te allen tijde met of zonder reden of kennisgeving intrekken. 

7.5 De disclaimers zijn van toepassing zolang ze wettelijk zijn toegestaan.

De disclaimers in deze Voorwaarden zijn van toepassing voor zover toegestaan door de wet. Indien de toepasselijke wetgeving garanties vereist, worden deze beperkt tot de kortst mogelijke duur. 

8. Beperking van aansprakelijkheid

8.1 Om onze Services op grote schaal te kunnen aanbieden, moeten wij onze aansprakelijkheid jegens jou beperken.

 1. Voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving zijn de Vrijgestelde partijen van Eventbrite niet aansprakelijk jegens jou of derden voor:

  1. enige indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade en schadevergoedingen, met inbegrip van schadevergoedingen wegens winstderving, verlies van goodwill, gebruik, gegevens, opportuniteitskosten, ontastbare verliezen of de kosten van vervangende services (zelfs wanneer we van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte zijn gesteld);

  2. eventuele feedback die je geeft of ontvangt; of

  3. Je Content of Je Handelsmerken. 

 2. Naast onze verplichting om in bepaalde omstandigheden Evenementopbrengsten te betalen aan bepaalde Organisatoren volgens de Handelsovereenkomst en alleen in overeenstemming met de daarin vermelde voorwaarden, is de maximale totale aansprakelijkheid van de Vrijgestelde partijen van Eventbrite beperkt tot het volgende:

  1. Voor organisatoren van evenementen op onze Site met betaalde tickets:

   1. De Eventbrite-servicekosten (na aftrek van Eventbrite-betalingsverwerkingskosten) die de Organisator ons heeft betaald in de periode van drie (3) maanden direct voorafgaand aan de omstandigheden die tot de claim hebben geleid; of

  2. Voor andere gebruikers:

   1. Het totale bedrag van alle tickets of registraties die de Gebruiker heeft gekocht of gemaakt via de Services in de periode van drie (3) maanden direct voorafgaand aan de omstandigheden die tot de claim hebben geleid; of 

   2. Als er geen tickets zijn verkocht of als er geen aankopen zijn gedaan, honderd Amerikaanse dollar (USD 100).

8.2 Al onze Voorwaarden zijn bedoeld om te voldoen aan de wetgeving.

In sommige rechtsgebieden is het niet toegestaan bepaalde garanties of voorwaarden uit te sluiten of aansprakelijkheid voor verlies of schade veroorzaakt door opzettelijke handelingen, nalatigheid, contractbreuk of schending van geïmpliceerde voorwaarden of voor incidentele of gevolgschade te beperken of uit te sluiten. Alleen de aansprakelijkheids- en andere beperkingen die legaal zijn in jouw rechtsgebied (indien aanwezig) op jou van toepassing en onze aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogste mate die door de wet is toegestaan.

9-10

9. BELANGRIJK: BINDENDE BEPALINGEN VOOR ARBITRAGE EN KWIJTSCHELDING INZAKE GROEPSACTIES.

LEES DEZE SECTIE ZORGVULDIG DOOR OMDAT DEZE VAN INVLOED IS OP JOUW RECHTEN. GESCHILLEN OF CLAIMS ONDER DEZE VOORWAARDEN OF MET BETREKKING TOT DE SERVICES ZULLEN WORDEN GESCHIKT DOOR BINDENDE ARBITRAGE OF HET KANTONGERECHT (VOORZOVER DE CLAIM IN AANMERKING KOMT) EN ZULLEN ALLEEN OP INDIVIDUELE BASIS PLAATSVINDEN; JE GAAT ERMEE AKKOORD DAT KLASSEN-, GECONSOLIDEERDE OF REPRESENTATIEVE ARBITRAGES EN CIVIELE PROCEDURES NIET ZIJN TOEGESTAAN EN DAT ALLE RECHTEN OM ZULKE ACTIES TE STARTEN, DOOR ELKE PARTIJ WORDEN KWIJTGESCHOLDEN.

De partijen begrijpen dat zij zonder deze verplichte bepaling het recht zouden hebben om een rechtszaak aan te spannen met juryrechtspraak. Ze begrijpen ook dat de arbitragekosten in sommige gevallen de kosten van een rechtszaak kunnen overstijgen en dat het recht op kennisname beperkter is in arbitrage dan in de rechtbank.

9.1 Neem eerst contact met ons op als je een probleem ondervindt met onze services.

Je gaat ermee akkoord dat je bij vragen over of problemen met de Services eerst contact met ons opneemt, voordat je een gerechtelijke procedure start. Ons klantenondersteuningsteam helpt je je vraag te beantwoorden of je probleem te verhelpen.

9.2 Als een geschil tussen ons niet kan worden opgelost, moet het via arbitrage worden opgelost.

In het onwaarschijnlijke geval dat ons klantenondersteuningsteam je problemen niet kan oplossen, komen we hierbij met elkaar overeen alle geschillen en claims tussen ons, met inbegrip van de geschillen en claims met betrekking tot deze Voorwaarden, je gebruik van de Services of onze relatie middels bindende arbitrage of in het kantongerecht (voor zover de claim in aanmerking komt) op te lossen, in plaats van de rechtbanken van gemeen recht. Zoals hieronder uiteengezet, is de aangewezen bemiddelaar bevoegd om alle maatregelen te nemen die in rechte beschikbaar zouden zijn, voor zover de claims dit rechtvaardigen. Alle arbitrage en procedures voor claims worden uitsluitend op individuele basis uitgevoerd. In geen geval mag de ene partij een geschil met de andere partij proberen op te lossen in een aangegeven collectief, geconsolideerd of representatief proces. Bindende arbitrage is aan zeer beperkte nazicht onderhevig. Alleen de aangestelde bemiddelaar, en niet de gerechtshoven, zal de autoriteit hebben een geschil betreffende deze Sectie op te lossen, met inbegrip van een geschil met betrekking tot het bereik, de afdwingbaarheid en vatbaarheid voor arbitrage van deze Voorwaarden. Deze arbitragebepaling zal na beëindiging van deze Voorwaarden en enige andere overeenkomst geldig blijven. Deze Voorwaarden zijn bewijs van handel tussen staten en de interpretatie en handhaving van deze Sectie 9 vallen onder de Federal Arbitration Act, niettegenstaande de keuze van wetgeving vermeld in Sectie 9.8 hieronder.

9.3 Onze arbitrageovereenkomst geldt voor bijna alle claims.

 1. Deze arbitrageovereenkomst geldt voor juridische geschillen tussen jou en ons. Deze omvat, maar is niet beperkt tot: (i) alle claims betreffende enig aspect van de relatie tussen ons, gebaseerd op contract, onrechtmatige daad, statuut, fraude, onjuiste voorstelling of andere juridische theorieën; (ii) alle claims die ontstonden vóór deze of eerdere overeenkomsten (met inbegrip van claims betreffende advertenties); en (iii) alle claims die kunnen ontstaan na beëindiging van deze Voorwaarden en/of jouw gebruik van de Services.

 2. Niettegenstaande deze arbitrageovereenkomst kunnen jij of wij ervoor kiezen om: 

  1. individueel een proces aan te spannen via het kantongerecht (voor zover de toepasselijke claim in aanmerking komt); of

  2. handhavingsacties, geldigheidsbepalingen of claims betreffende diefstal, piraterij of ongeoorloofd gebruik van intellectueel eigendom bij het Amerikaanse octrooi- en merkenbureau van de staatsrechtbank of federale rechtbank voor te brengen ter bescherming van jouw of onze intellectuele-eigendomsrechten. '

   Intellectuele-eigendomsrechten

   ' verwijzen naar patenten, auteursrechten, morele rechten, handelsmerken en handelsgeheimen, maar niet naar privacy- of publiciteitsrechten.

 3. Dat gedeelte van een geschil of klacht dat betrekking heeft op onze participatie in de VS-EU of VS-Swiss Privacy Shield-kaders is daarnaast onderhevig aan de sectie 'Geschillenbeslechting' van ons Privacybeleid voordat het onderhevig is aan deze Sectie.

9.4 Hoe wordt de bemiddelaar geselecteerd?

Voor de selectie van een bemiddelaar komen wij overeen de 'rangschik- en schrapprocedure' ('rank and strike') toe te passen.  In deze procedure zal de American Arbitration Association (de 'AAA') ten minste tien kandidaten voorstellen om mogelijk als bemiddelaar op te treden.  We zullen dan elk rechtstreeks aan de AAA antwoorden (zonder elkaar op de hoogte te stellen) in een schriftelijke mededeling waarin (i) maximaal drie van deze kandidaten worden 'geschrapt', d.w.z. van verdere overweging uitgesloten, en (ii) de resterende kandidaten worden gerangschikt in volgorde van voorkeur. De AAA zal voor elke bemiddelaar het gemiddelde nemen en de kandidaat met de hoogste rangorde als bemiddelaar selecteren. 

9.5 We komen overeen geen groepsacties aan te spannen.

 1. JIJ EN EVENTBRITE KOMEN OVEREEN DAT ELKE PARTIJ ALLEEN OP JOUW OF ZIJN PERSOONLIJKE TITEL EEN CLAIM TEGEN DE ANDER MAG INSTELLEN, EN NIET ALS AANKLAGER OF GROEPSLID IN EEN VERMEENDE COLLECTIEVE, GECONSOLIDEERDE OF REPRESENTATIEVE PROCEDURE. DE BEMIDDELAAR MAG ENKEL DE CLAIMS VAN ÉÉN PERSOON CONSOLIDEREN EN MAG GEEN LEIDING GEVEN AAN ENIGE COLLECTIEVE, GECONSOLIDEERDE OF REPRESENTATIEVE PROCESSEN. DE BEMIDDELAAR MAG (INDIEN GERECHTVAARDIGD) DEZELFDE MAATREGELEN NEMEN ALS DIE IN RECHTE BESCHIKBAAR ZOUDEN ZIJN, MET INBEGRIP VAN EEN RECHTERLIJK BEVEL, TEN GUNSTE VAN DE PARTIJ DIE OM EEN DERGELIJK BEVEL VERZOEKT, ECHTER UITSLUITEND VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT EN DE CLAIMS VAN DE PARTIJ DIT RECHTVAARDIGEN. 

We erkennen beiden dat in verschillende arbitrageprocessen overlappende feitelijke of juridische kwesties aan de orde kunnen komen. Als zodanig komen wij beiden, voor zover toegestaan, overeen dat wanneer een van ons een arbitrageproces tegen de ander begint en wij naar eigen goeddunken vaststellen dat deze arbitrage een of meer feitelijke of juridische vragen opwerpt die ook aan de orde zijn in een lopende arbitrage tussen ons en een derde partij (een 'Gelijksoortige arbitrage'), de arbitrage waarbij jij betrokken bent op ons verzoek zal worden toegewezen aan dezelfde bemiddelaar die de Gelijksoortige arbitrage voorzit en/of zal worden opgeschort totdat de Gelijksoortige arbitrage is opgelost. Uitspraken in een Gelijksoortige arbitrage zijn niet bindend in de arbitrage waarbij jij betrokken bent.  

9.6 Wanneer een van ons van plan is arbitrage aan te vragen, moet de andere partij op de hoogte worden gebracht.

Een partij die arbitrage wenst, moet eerst een schriftelijke Kennisgeving van geschil ('Kennisgeving van geschil') naar de andere partij sturen. De Kennisgeving van geschil aan Eventbrite moet naar het volgende adres ('Kennisgevingsadres') worden gestuurd en dient via aangetekende post te worden verzonden aan: Eventbrite, Inc., Attn: Legal Department, 95 Third Street, 2nd Floor, San Francisco, California, 94103 USA. Kennisgevingen van geschil aan jou worden aan een post-, thuis- of betalingsadres gericht dat Eventbrite in het systeem heeft staan en moeten via aangetekende post worden verzonden. Als we geen fysiek adres in ons systeem hebben staan, kan onze Kennisgeving van geschil naar het e-mailadres van je Eventbrite-account worden gestuurd. De Kennisgeving van geschil moet (i) de aard en reden van de claim of het geschil beschrijven en (ii) aangeven welk herstel specifiek wordt gezocht. Als Eventbrite en jij binnen zestig (60) kalenderdagen nadat de Kennisgeving van geschil is verzonden geen overeenstemming kunnen bereiken over de claim, kun jij of kan Eventbrite een arbitrageprocedure starten. 9.7 Dit zijn de regels die van toepassing zullen zijn op alle arbitrageprocedures.

De arbitrage valt onder de Commerciële arbitrageregels, of, als de acties die de aanleiding zijn van het geschil of de claim betrekking hebben op het gebruik van de Services door jou persoonlijk (in plaats van zakelijk gebruik), onder de Arbitrageregels voor consumenten (in elk geval de 'AAA-regels') van de AAA, zoals gewijzigd door Sectie 9. Deze zal worden beheerd door de AAA en geschikt door één bemiddelaar. (De AAA-regels zijn ook beschikbaar door de AAA te bellen op 1-800-778-7879.) De bemiddelaar beslist in alle geschillen tussen de partijen, met inbegrip van kwesties betreffende het bereik, de afdwingbaarheid en vatbaarheid voor arbitrage van deze Sectie 9.

9.8 Hier zal de arbitrage plaatsvinden.

Als je een Consument bent, zullen eventuele arbitragehoorzittingen (naar jouw keuze) plaatsvinden in jouw rechtsdistrict of telefonisch, behalve als je een Consument bent die niet in de Verenigde Staten woont. De hoorzitting vindt dan plaats in San Francisco, Californië, of per telefoon of videoconferentie, naar jouw keuze en zoals toegestaan volgens de AAA-regels. Als jouw gebruik van de Services voor commerciële doeleinden is of was, tenzij anders overeengekomen tussen Eventbrite en jou, zullen arbitragehoorzittingen plaatsvinden op een locatie in de Verenigde Staten die voor beide partijen redelijk bereikbaar is met inachtneming van hun vermogen tot reizen en andere relevante omstandigheden. Als de partijen het niet eens kunnen worden over een locatie, bepaalt de AAA de locatie. Als jouw claim voor tienduizend dollar (USD 10.000) of minder is, wordt de arbitrage alleen uitgevoerd op basis van documenten die bij de bemiddelaar zijn ingediend of via een telefonische hoorzitting. Als je claim hoger is dan tienduizend dollar (USD 10.000), wordt het recht tot een hoorzitting bepaald door de AAA-regels. De bemiddelaar zal, ongeacht de manier waarop de arbitrage wordt uitgevoerd, een met redenen omkleed, schriftelijk besluit uitvaardigen waarin de belangrijkste bevindingen en conclusies waarop de toekenning is gebaseerd, voldoende worden uitgelegd. Alle beslissingen door de bemiddelaar zijn definitief en bindend en de uitspraak kan in elk gerechtshof worden aangevoerd dat daarover jurisdictie heeft.

9.9 Zo beslissen we wie er verantwoordelijk is voor de arbitrage- en gerechtskosten.

 1. Betaling van kosten en onkosten. Op betaling van deponerings-, administratie- en bemiddelaarskosten en onkosten opgelegd door de AAA zijn de AAA-regels van toepassing, behalve als je een arbitrage tegen Eventbrite start en de waarde van de ingestelde vordering tienduizend dollar (USD 10.000) of minder is, dan zal Eventbrite alle deponerings-, administratie- en arbiterkosten en onkosten opgelegd door de AAA voorschieten (afhankelijk van terugbetaling zoals hieronder uiteengezet). Als jij een arbitrage start tegen Eventbrite en jouw claim voortvloeit uit jouw gebruik van de Services als een Consument, maar de waarde van de ingestelde vordering meer dan tienduizend dollar (USD 10.000) bedraagt en je aan de bemiddelaar kunt bewijzen dat de kosten en onkosten hoger zouden zijn dan een gerechtelijke procedure, zal Eventbrite het bedrag van deze kosten en onkosten betalen. Als de bemiddelaar bepaalt dat de claims die je ter arbitrage hebt aangevoerd, onbeduidend waren op het moment dat ze werden ingediend of dat je die claims blijft aanvoeren nadat je informatie hebt ontvangen dat zulke claims onbeduidend waren, ga je ermee akkoord Eventbrite alle kosten en onkosten terug te betalen die Eventbrite heeft betaald en die jij had moeten betalen volgens de AAA-regels.

 2. Betaling van juridische kosten. Net als bij elke gerechtelijke procedure zal elke partij aanvankelijk zijn eigen advocaatkosten en -onkosten voor enige arbitrage op zich nemen. Als bepaald wordt dat een van beide partijen wezenlijk heeft geprevaleerd in de arbitrage, zal de bemiddelaar op verzoek van deze partij deze winnende partij de redelijke advocaatkosten en -onkosten toekennen die de partij voor arbitrage heeft gemaakt, op voorwaarde dat, voor zover het geschil of de claim betrekking heeft op het gebruik van de Services door jou persoonlijk (in plaats van zakelijk gebruik), Eventbrite niet zal proberen haar advocaatkosten en -onkosten te verhalen in een arbitrage die door jou is gestart, tenzij de bemiddelaar bepaalt dat je claims onbeduidend waren zoals hierboven uiteengezet. De bemiddelaar kan uitspraken doen en geschillen oplossen met betrekking tot het terugbetalen van advocaatkosten en -onkosten op verzoek van beide partijen binnen veertien (14) dagen na de uitspraak van de bemiddelaar.

9.10 Op geschillen die overeenkomstig deze Sectie 9 niet geschikt zijn voor arbitrage, zijn de bepalingen in Sectie 22 van toepassing.

In het geval dat bepalingen van deze Sectie 9 ongeldig of niet-afdwingbaar blijken te zijn voor de claims of problemen, zal de volledige Sectie 9 nietig zijn met betrekking tot dergelijke claims of problemen en zal Sectie 22 'Toepasselijk recht en rechtsgebied' van toepassing zijn op die claims of problemen in plaats van deze Sectie 9.  Om twijfel te voorkomen, geldt voor alle claims en/of problemen ten aanzien waarvan deze Sectie 9 niet ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht: a) dat deze Sectie 9 volledig van toepassing is op al die claims en/of problemen en b) dat de arbitrage van al die claims en/of problemen begint en wordt afgerond vóór een proces over niet-arbitraire claims, ook in het geval dat arbitraire en niet-arbitraire claims en/of problemen overlappende feitelijke en/of juridische vragen bevatten.  

9.11 Als je je wilt afmelden van onze arbitrageovereenkomst, moet je ons daarvan tijdig in kennis stellen.

Je hebt het recht om je af te melden ('opt-out') en niet gebonden te zijn door de bepalingen voor arbitrage of kwijtschelding inzake groepsacties die hierboven in Sectie 9 uiteengezet zijn, door schriftelijke kennisgeving van je beslissing om je af te melden (vanaf het e-mailadres dat aan jou als Gebruikers is gekoppeld) te sturen aan legal@eventbrite.com.met als onderwerpregel 'ARBITRATION AND CLASS ACTION WAIVER OPT-OUT' (arbitrage en kwijtschelding inzake groepsacties). De kennisgeving moet binnen dertig (30) dagen na je eerste gebruik van de Services of je instemming met deze Voorwaarden (afhankelijk van wat later is) worden verzonden, anders ben je verplicht om geschillen te beslechten in overeenkomst met de voorwaarden van deze bepalingen. Houd er rekening mee dat als je je afmeldt voor deze arbitragebepalingen Eventbrite ook niet hieraan is gebonden.

10. Licentie voor de Eventbrite-services

10.1 Jouw recht om onze Services te gebruiken is beperkt tot de licentie die wij je verlenen.

 1. We verlenen je een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar (behalve voor Subgebruikers geregistreerd via de Services), herroepelijk recht om onze Services te gebruiken uitsluitend om:

  1. door de Services te bladeren en een evenement dat op de Services wordt weergegeven te zoeken of te bekijken, hier tickets voor te kopen of je hiervoor te registreren; en/of

  2. evenementenregistratie, Organisatorprofiel en andere webpagina's te maken om een evenement te promoten, marketen, beheren en bij te houden, en hier verkoopopbrengsten voor te verzamelen.

 2. Je gebruik van de Services moet voldoen aan deze Voorwaarden en alle toepasselijke plaatselijke, staats-, provinciale, nationale en andere wetten, regels en bepalingen. Door gebruik te maken van een zoekfunctie of tools om adressen automatisch in te vullen, ben je bovendien gebonden aan de Aanvullende Servicevoorwaarden van Google Maps/Google Earth (waaronder het Privacybeleid van Google).

10.2 Je mag onze Services niet kopiëren, verkopen of gebruiken op een manier die schadelijk is voor Eventbrite.

Naast alle andere beperkingen, restricties en verboden die we opleggen (in deze Voorwaarden of elders), ga je akkoord dat je niet direct of indirect:

 1. enig deel van de Services zult kopiëren, wijzigen, reproduceren, vertalen, lokaliseren of porten of hier anderszins afgeleide werken van te maken;

 2. de broncode of structuur, volgorde en organisatie van de Services geheel of gedeeltelijk zult reverse-engineeren, demonteren of decompileren, of anderszins zult proberen deze te ontdekken;

 3. de Services zult verhuren, leasen, doorverkopen, distribueren of gebruiken voor andere commerciële doeleinden die niet voorzien zijn of de Services anderszins op enige niet-geautoriseerde wijze te gebruiken;

 4. eigendomskennisgevingen op de Services zult verwijderen of wijzigen; of 

 5. deel zult nemen aan enige activiteit die de Services belemmert of verstoort.

10.3 Ons eigendom blijft ons eigendom.

Je gaat ermee akkoord dat alle Content van de site beschermd wordt door auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, handelsgeheimen of ander intellectueel eigendom en andere eigendomsrechten en -wetten. We kunnen eigenaar zijn van de Content van de site of gedeelten van de Content van de site kunnen door ons beschikbaar worden gesteld door overeenkomsten met derden. Content van de site die is opgenomen in of beschikbaar wordt gesteld via de Services is ons exclusieve eigendom en wordt beschermd door auteursrechten. Je stemt ermee in de Content van de site alleen te gebruiken voor doeleinden die zijn toegestaan door deze Voorwaarden en door toepasselijke plaatselijke, staats-, provinciale, nationale of andere wetten, regels of bepalingen. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden worden verleend, zijn voorbehouden.

10.4 Je mag geen handelsmerken gebruiken die niet van jou zijn, tenzij wij daar toestemming voor geven.

 1. De handelsmerken, servicemerken en logo's van Eventbrite (de '

  Eventbrite-handelsmerken') die in verband met de Services worden gebruikt en weergegeven, zijn gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken of dienstmerken van Eventbrite. Overige namen van bedrijven, producten en services die in verband met de Services worden gebruikt, kunnen handelsmerken of dienstmerken van derden zijn (de 'Handelsmerken van derden' en samen met de Eventbrite-handelsmerken, de 'Handelsmerken'). Je licentie om de Services te gebruiken omvat geen door implicatie, uitsluiting of anderszins licentie of recht op gebruik van een Handelsmerk dat in verband met de Services wordt weergegeven, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, specifiek voor dergelijk gebruik. 

 2. Je mag de Handelsmerken niet gebruiken om ons noch derden noch de producten of services van ons of van derden in diskrediet te brengen noch op enigerlei wijze die goodwill in de Handelsmerken kan schaden. Je mag Handelsmerken niet gebruiken als onderdeel van een koppeling naar of van een website, tenzij wij dergelijk gebruik van dergelijke koppelingen voorafgaand schriftelijk hebben goedgekeurd. Alle goodwill die wordt gegenereerd uit het gebruik van Eventbrite-handelsmerken moet ten goede komen aan Eventbrite. Op de Services zijn bepaalde toegekende patenten en aangevraagde patenten van toepassing. Content van de site wordt ook beschermd door auteursrechten die eigendom zijn van ons en/of derden. Als je delen van de Services kopieert, schend je deze patent- en auteursrechten.

10.5 Alle subdomeinen die met onze website verbonden zijn, zijn eigendom van ons.

Wij kunnen je het recht verlenen een subdomein binnen de Site te gebruiken (bijv. [sub-domain prefix].eventbrite.com) voor een of meerdere van Je Eventbrite-evenementen. Al deze subdomeinen zijn ons exclusieve eigendom en wij behouden ons het recht voor de vormgeving, het ontwerp, de functionaliteit en alle andere aspecten van dergelijke subdomeinen te bepalen. Als we je van een subdomein voorzien, is je recht om het te gebruiken alleen geldig zolang je actief tickets verkoopt voor Je Eventbrite-evenementen op de Services en je aan de Voorwaarden voldoet. Als we je gebruiksrecht voor een subdomein om wat voor reden dan ook beëindigen, zullen we je een nieuw subdomein geven.

11-12

11. Licenties en vergunningen die Organisatoren moeten verkrijgen Organisatoren moeten alle toepasselijke licenties, vergunningen en toestemmingen voor hun evenementen verkrijgen.

Als je een Organisator bent, verklaar en garandeer je ons, naast je andere verklaringen en garanties, dat:

 1. je voorafgaand aan de start van de kaartverkoop alle toepasselijke licenties, vergunningen en toestemmingen (individueel en gezamenlijk: '

  Licentiëring

  ') zal verkrijgen voor Je Eventbrite-evenementen. Licentiëring omvat de toestemming van de staat, de provincie, de gemeente of een andere plaatselijke autoriteit voor het evenement, verkeersvergunningen, inspectierapporten van de brandweer, brandveiligheidsvergunningen, toestemming om minderjarigen te ontvangen, sanitaire vergunningen en evenementvergunningen;

 2. je zult voldoen en ervoor zult zorgen dat de locaties van Je Eventbrite-evenementen voldoen aan alle toepasselijke wetten, voorschriften, regels en verordeningen; 

 3. je gedurende het gebruik van de Services de toepasselijke Licentiëring voor het promoten, produceren, sponsoren, hosten en ticketverkopen voor al Je Eventbrite-evenementen behoudt; en

 4. je onmiddellijk en op ons redelijke verzoek van tijd tot tijd bewijs zult leveren van de Licentiëring en gerelateerde informatie voorafgaand aan het aanbieden van tickets of registraties voor Je Eventbrite-evenementen.

12. Je Rechten om een kennisgeving wegens verlies van auteursrecht in te dienen. Wat moet je doen als je van mening bent dat je auteursrechten worden geschonden?

Als je een auteursrechteigenaar of een agent van een auteursrechthebbende bent en je van mening bent dat content op de Sites inbreuk maakt op je auteursrechten, kun je een kennisgeving indienen op grond van de Digital Millennium Copyright Act ('DMCA') door de richtlijnen te volgen die we hebben verstrekt in het Handelsmerk- en auteursrechtbeleid van Eventbrite.

13-14

13. 'Scraping' of commercieel gebruik van Content van de site is verboden

13.1 Je mag onze content niet voor je eigen doeleinden gebruiken.

Je hebt niet het recht om Content van de site te gebruiken en gaat ermee akkoord om Content van de site niet te gebruiken voor je eigen commerciële doelen. Je hebt niet het recht om geautomatiseerde methodes (zoals 'scraping', 'crawling' of anderszins) te gebruiken en gaat ermee akkoord om deze niet te gebruiken om gegevens te extraheren van de Sites.

14. Toeslagen en restituties.

14.1 We brengen de volgende toeslagen in rekening.

Een account maken en een evenement weergeven zijn gratis. We brengen echter toeslagen in rekening wanneer je betaalde tickets of registraties verkoopt of koopt. Deze toeslagen kunnen variëren afhankelijk van individuele overeenkomsten tussen ons en bepaalde Organisatoren. In sommige gevallen bepalen Organisatoren of ze deze toeslagen doorberekenen naar de Consumenten en weergeven als 'Toeslagen' op de toepasselijke evenementpagina of dat ze deze opnemen in de ticket- of registratieprijs om deze zelf, als Organisator, te betalen uit de bruto-opbrengst van tickets en registratie. De toeslagen die Consumenten in rekening worden gebracht, kunnen ook andere kosten omvatten, zoals kosten voor faciliteiten, royalty's, belastingen, verwerkingskosten en uitvoeringskosten. Dit betekent dat de toeslagen die Consumenten voor een evenement betalen dus niet altijd dezelfde zijn als de toeslagen die wij bij de betreffende Organisator in rekening brengen of de standaardtoeslagen die in de Services aan Organisatoren worden beschreven. Daarnaast zijn sommige toeslagen bedoeld om kosten die wij hebben gemaakt te dekken. In sommige gevallen kunnen deze echter een winstelement of een verlieselement omvatten. We hebben geen controle over toeslagen die door je bank en/of creditcardmaatschappij in rekening worden gebracht (en kunnen deze dus niet bekendmaken), waaronder toeslagen voor de aankoop van tickets en registraties in buitenlandse valuta of van buitenlandse personen. Controleer voordat je een aankoop doet bij je bank of creditcardmaatschappij of je alle van toepassing zijnde toeslagen, aanvullende creditcardtoeslagen en wisselkoersen begrijpt.

14.2 Je kunt mogelijk je ticket overdragen. 

Als je de evenementtickets die je op de Site hebt gekocht, wilt overdragen, neem je contact op met de Organisator van het evenement om de ticketoverdracht te regelen. Als je de Organisator niet kunt bereiken of de Organisator de ticketoverdracht niet kan regelen, neem dan contact met ons op en we kunnen je hier dan mogelijk mee helpen.

14.3 Consumenten met een verzoek tot restitutie moeten contact opnemen met de Organisator. Consumenten mogen geen gebruik maken van een ticket dat al is terugbetaald en Organisatoren mogen geen ongeldige tickets accepteren.

 1. Omdat alle transacties tussen een Organisator en zijn Consumenten verlopen, verzoeken wij alle Consumenten voor restitutieverzoeken contact op te nemen met de betreffende Organisator van hun evenement. Hulp bij restitutie vind je hier.

 2. Als je een Consument bent en een restitutie van je ticket ontvangt, moet je het ticket weggooien en mag je het (of een kopie ervan) niet gebruiken om het evenement bij te wonen. Deze bepaling schenden is fraude.

 3. Als je een Organisator bent, erken je dat de toepasselijke procedure om de geldigheid van het ticket te controleren altijd moet worden gevolgd, waaronder het inchecken van Consumenten met de Eventbrite-app voor organisatoren.

 4. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten die voortvloeien uit het niet naleven door Organisatoren van de procedures die door de Organisatoren moeten worden toegepast om de geldigheid van tickets te controleren. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor kosten en/of schade die voortvloeien uit fraude die verband houdt met tickets en/of de aankoop van tickets via niet-officiële middelen, zoals derden.

15-16

15. Je account bij Eventbrite

15.1 Wanneer je een account bij ons aanmaakt of onze Services gebruikt, moet je ons nauwkeurige gegevens verstrekken en deze regels volgen.

We kunnen je vragen om een account aan te maken voor toegang tot bepaalde functies of functies van de Services. Je gaat akkoord met het volgende:

 1. Je moet ten minste 18 jaar oud zijn of de meerderjarigheidsleeftijd bereikt hebben van het land waarin je verblijft om de Services te kunnen gebruiken. Als je 13 jaar of ouder bent, mag je de Services alleen gebruiken onder het toezicht van een ouder of wettelijke voogd die je gebruik van de Services en/of account beheert. Als je jonger bent dan 13, verstrek ons dan geen gegevens over jezelf.

 2. Je moet gegevens verstrekken over jezelf die waar, nauwkeurig, actueel en volledig zijn of, als je de Services namens een entiteit gebruikt, over de entiteit (de '

  Registratiegegevens

  '). Je moet ook de Registratiegegevens bijwerken als deze veranderen.

 3. Bij een geschil tussen twee of meer personen of entiteiten over accounteigendom, zullen wij als enige oordelen in een dergelijk geschil en zal onze beslissing (die beëindiging of opschorting van het account kan omvatten) definitief en bindend zijn.

 4. Als je de Services namens een bedrijf of andere entiteit gebruikt, verklaar en garandeer je dat je de bevoegdheid hebt om die entiteit wettelijk te binden en verleen je ons alle machtigingen en licenties die in deze Voorwaarden zijn opgegeven.

 5. We kunnen je de mogelijkheid bieden om bepaalde toestemmingen in je account te implementeren voor derden, waaronder 'subgebruikers', 'subaccounts' of andere accountgebruikers met aanmeldingsgegevens. Als we dit doen, ben jij volledig verantwoordelijk voor alle activiteit op jouw account (waaronder acties door subgebruikers). Jij bent ook verantwoordelijk voor de geheimhouding van je wachtwoord en accountdetails. Alle regels die van toepassing zijn op je account zijn van toepassing op alle derde partijen aan wie je toegang verleent tot je account.

 6. Je moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van niet-geautoriseerd gebruik van je wachtwoord of account of enig andere beveiligingsinbreuk. Jij bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder je account.

 7. Je gebruikt de Services niet om gevoelige persoonlijke gegevens te verzamelen, zoals gezondheidsinformatie (waaronder 'beschermde gezondheidsinformatie' zoals gedefinieerd in 45 C.F.R. §160.103), burgerservicenummers, financiële gegevens, nummers van betaalkaarten, rijbewijsnummers en paspoortnummers, tenzij anderszins toegestaan door deze Voorwaarden of tenzij wij schriftelijk toestemming hebben gegeven voor de verzameling van deze informatie.

16. Je Content en Je Handelsmerken.

16.1 Wij hebben bepaalde rechten om Je Content en Je Handelsmerken te gebruiken.

 1. Jij bent echter volledig verantwoordelijk voor Je Content en Je Handelsmerken. Je verleent ons hierbij een niet-exclusieve, wereldwijde, permanente, onherroepbare, royaltyvrije, overdraagbare, sublicentieerbare machtiging en licentie om afgeleide werken te openen, gebruiken, reproduceren, verzenden, aan te passen, wijzigen, uit te voeren, weergeven, distribueren, vertalen, publiceren en maken op basis van:

  1. Je Content, geheel of gedeeltelijk, in welke media dan ook, voor

   1. exploitatie van de Services (waaronder onze promotie- en marketingdiensten, die mogelijk de promotie van jou en Je Eventbrite-evenementen omvat op een website van derden of andere media, waaronder onze evenementdistributieverleners en onze socialemedia-eigendommen);

   2. de interne doeleinden van Eventbrite (zoals communicatie met werknemers of aandeelhouders); en

   3. wanneer je toestemming geeft, voor het promoten van Eventbrite of onze Services; en

  2. Je Handelsmerken,

   1. in verband met ons gebruik van Je Content; en

   2. om jou te kunnen identificeren als bestaande of voormalige klant van Eventbrite, zowel op de Services als in marketing-, advertentie- en promotiemateriaal. 

We maken geen aanspraak op het eigendom van Je Content of Je Handelsmerken, maar deze licenties zijn essentieel om je de Services te leveren en Je Eventbrite-evenementen te ondersteunen. Denk aan de volgende voorbeelden: als je je logo of andere afbeeldingen die bij een van Je Eventbrite-evenementen hoort indient, kunnen we deze op onze website weergeven en het formaat aanpassen of ze verbeteren zodat ze er goed uitzien op onze Applicaties of ze gebruiken met onze marketingtools om je te helpen Je Eventbrite-evenementen te promoten. We mogen details van een van Je Eventbrite-evenementen opnemen in een blog, casestudy of aandeelhoudersbrief om de impact van Je Eventbrite-evenementen te benadrukken.

 1. Je doet hierbij afstand van alle morele rechten in verband met ons gebruik van Je Content in overeenstemming met de licenties in deze Sectie 16. Naast deze licenties maken we geen aanspraak op de eigendomsrechten, en jij draagt deze niet over, voor Je Content of Je Handelsmerken en niets in deze Voorwaarden zal enig recht beperken dat jij kunt hebben om Je Content en Je Handelsmerken buiten de Services te gebruiken en benutten.

16.2 Je verklaart dat je in staat bent ons de hierboven beschreven rechten te verlenen.

Je verklaart en garandeert dat je de rechten, macht en autoriteit hebt die nodig zijn om de voorgaande licentie te verlenen en dat Je Content en Je Handelsmerken:

 1. geen inbreuk maken op de rechten van derden, deze niet schenden, deze zich niet toe-eigenen of anderszins in strijd zijn met deze rechten;

 2. voldoen aan alle toepasselijke plaatselijke, staats-, provinciale, nationale en andere wetten, regels en bepalingen; en

 3. deze Voorwaarden niet schenden.

16.3 Je Content moet voldoen aan onze regels en richtlijnen.

 1. Je Content moet accuraat en waarheidsgetrouw zijn. We behouden ons het recht voor om Je Content te allen tijde van de Services te verwijderen, indien wij van mening zijn dat Je Content of Je Eventbrite-evenementen deze Voorwaarden of onze Communityrichtlijnen schendt, of om enige andere reden. Je Content en Je Handelsmerken kunnen in de Services dicht bij de Content van de site of content van derden worden weergegeven, waaronder content die in wezen vergelijkbaar of concurrerend is met de jouwe, en we garanderen je exclusiviteit als Organisator in geen enkele categorie. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, worden de Services geleverd op niet-exclusieve basis. Wij kunnen Je Content, Je Handelsmerken, Registratiegegevens en alle andere gegevens in verband met je account bewaren en kunnen Je Content, Je Handelsmerken, Registratiegegevens en alle andere gegevens in verband met je account ook openbaar maken, indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn of indien wij te goeder trouw geloven dat een dergelijke bewaring of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om:

  1. te voldoen aan een juridisch proces;

  2. te reageren op claims dat Je Content of Je Handelsmerken de rechten van derden schenden;

  3. deze Voorwaarden af te dwingen of te beheren; en/of

  4. de rechten, het eigendom en/of de persoonlijke veiligheid van ons, onze Gebruikers en/of het publiek te beschermen, met inbegrip van fraudepreventie.

 2. Je erkent dat de technische verwerking en verzending van de Services, met inbegrip van Je Content en Je Handelsmerken, gepaard kan gaan met verzending via verschillende netwerken en/of wijzigingen om te voldoen en aangepast te worden aan technische vereisten van netwerken of apparaten waarmee verbinding wordt gemaakt.

17-18

17. Regels voor het Gebruik van onze tools voor berichten

17.1 Je moet deze regels volgen wanneer je gebruik maakt van onze Tools voor berichten.

 1. We kunnen functies en tools leveren die je in staat stellen via e-mail of andere tools voor berichten ('Tools voor berichten') contact op te nemen met je Consumenten, andere gebruikers van de Services of derden. Wanneer je Tools voor berichten gebruikt, ga je ermee akkoord dat:

  1. je het recht en de bevoegdheid hebt om berichten te verzenden naar de e-mailadressen en andere contactmethoden op je lijst met ontvangers en dat dergelijke adressen en gegevens zijn verzameld overeenkomstig de toepasselijke e-mailregels en/of andere marketingregels in het land waar de ontvanger woont;

  2. je e-mails en andere berichten geen inbreuk maken op het Privacybeleid op grond waarvan de adressen van de ontvangers of andere gegevens zijn verzameld;

  3. je bij het gebruik van de Tools voor berichten zult voldoen aan alle toepasselijke plaatselijke, staats-, provinciale, nationale en andere wetten, regels en bepalingen, met inbegrip van die betreffende spam en e-mail, en waaronder de Amerikaanse CAN-SPAM-wet, de Canadese CASL en de Europese AVG- en e-privacy-richtlijn;

  4. je de Tools voor berichten alleen zult gebruiken om Je Eventbrite-evenementen te adverteren, promoten en/of beheren;

  5. je gebruik van de Tools voor berichten en de content van je e-mails en andere berichten voldoet aan deze Voorwaarden;

  6. je geen onjuiste of misleidende koppen of bedrieglijke onderwerpregels zult gebruiken in e-mails die met de Tools voor berichten zijn verstuurd;

  7. als we je een aanvraag van een Consument sturen om zijn of haar voorkeuren voor e-mails en andere berichten te wijzigen, je onmiddellijk en in overeenstemming met de instructies zult reageren; en

  8. je een toegankelijke en onvoorwaardelijke afmeldingslink zult verstrekken in elke e-mail waar deze vereist is en je geen e-mails of andere berichten zult verzenden naar ontvangers die zich hebben afgemeld voor je toepasselijke verzendlijst.

17.2 Als je hier niet aan voldoet, kunnen wij je toegang tot onze Tools voor berichten beëindigen.

Als je deze Voorwaarden schendt of als je gebruik van de Tools voor berichten resulteert in weigeringspercentages, klachtenvolumes of afmeldaanvragen die de industriestandaarden overschrijden of als blijkt dat jouw e-mails de Services verstoren, kunnen wij (naast andere rechtsmiddelen waarover we beschikken) jouw toegang tot de Tools voor berichten beperken of opschorten.

18. Kennisgevingen Zo kun je ons kennisgevingen sturen.

 1. Kennisgevingen aan jou worden verzonden via e-mail of gewone post op het zakelijke adres dat bij Eventbrite bekend is. We kunnen ook kennisgevingen verstrekken over wijzigingen van deze Voorwaarden of andere zaken door kennisgevingen of koppelingen naar kennisgevingen weer te geven via de Services. 

 2. Als je contact met ons wilt opnemen of een kennisgeving wilt sturen, kun je dit doen op het volgende adres: Eventbrite, Inc. Attn: Legal Department, 95 Third Street, 2nd Floor, San Francisco, California, 94103 USA of via e-mail aan legal@eventbrite.com.

19-20

19. Wijzigingen van de Voorwaarden of ServicesWij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en zullen je op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen.

 1. Wij behouden ons het recht voor deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen (waaronder het Privacybeleid, de Handelsovereenkomst en de Algemene Voorwaarden van Eventbrite Boost, gezamenlijk de 'Wijzigingen'). Indien wij van mening zijn dat de Wijzigingen belangrijk zijn, zullen wij je daarvan op een (of meer) van de volgende wijzen in kennis stellen:

  1. De wijzigingen via de Services bekendmaken.

  2. De datum bij 'Laatst bijgewerkt' bovenaan deze pagina bijwerken.

  3. Je een e-mail of bericht sturen over de Wijzigingen.

 2. Belangrijke wijzigingen worden dertig (30) dagen na de datum bij 'Laatst bijgewerkt' van kracht, tenzij in onze kennisgeving aan jou een andere datum wordt vermeld. Alle andere Wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht.  

 3. Jij bent verantwoordelijk voor het bekijken van eventuele Wijzigingen. Als je gebruik blijft maken van de Services nadat er Wijzigingen van kracht zijn geworden, gaan we ervan uit dat je akkoord bent met de Wijzigingen en de bijgewerkte Voorwaarden. In bepaalde omstandigheden kunnen we een Wijziging van deze Voorwaarden aanvragen die alleen op jou van toepassing is. Dit type Wijziging is altijd schriftelijk en moet door beide partijen (jij en Eventbrite) worden ondertekend.

 4. Onze producten en services zijn constant in ontwikkeling zodat ze nog beter aan de behoeften van onze Gebruikers voldoen. Daarom kunnen we de beschikbaarheid van bepaalde productkenmerken of -functies niet garanderen. We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook een onderdeel van de Services of de gehele Services te wijzigen, vervangen of beëindigen.

20. Toewijzing We kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden toewijzen.

We kunnen zonder jouw toestemming deze Voorwaarden en onze rechten en verplichtingen volgens deze Voorwaarden vrijelijk toewijzen aan een Gelieerde onderneming of een andere entiteit in verband met een zakelijke transactie of anderszins.

21-22

21. Gehele Overeenkomst Deze Voorwaarden vormen onze volledige overeenkomst met jou, tenzij we ook een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst sluiten.

Deze Voorwaarden, tenzij anderszins hierin uiteengezet, omvatten de gehele overeenkomst tussen jou en ons, bepalen je gebruik van de Services en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, voorstellen, besprekingen of communicatie tussen jou en Eventbrite over deze Voorwaarden, met uitzondering van schriftelijke overeenkomsten voor Services tussen jou en ons betreffende een specifiek evenement of specifieke evenementen.

22. Toepasselijke wetgeving en rechtsgebieden Geschillen die niet onder onze arbitrageovereenkomst kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht in de rechtbanken van San Francisco volgens de wet van Californië.

 1. Op deze Voorwaarden zijn de wetten van de staat Californië van toepassing, ongeacht de conflictregels. Deze wetten zijn van toepassing ongeacht waar ter wereld je ook woont, maar als je buiten de Verenigde Staten woont, heb je mogelijk recht op de bescherming van de verplichte consumentenbeschermingsbepalingen van je plaatselijke wetgeving inzake consumentenbescherming. 

 2. Eventbrite is gevestigd in San Francisco, Californië. Alle juridische stappen tegen ons met betrekking tot onze Services en die niet onderhevig zijn aan de arbitragebepalingen in Sectie 9 van deze Voorwaarden vinden plaats in San Francisco. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, onderwerp je je aan de persoonlijke jurisdictie van de staats- of federale rechtbanken (zoals van toepassing) in San Francisco County, Californië.

23-24

23. Feedback We hebben het recht om alle feedback die je ons geeft te gebruiken.

We stellen je feedback zeer op prijs en kijken uit naar je opmerkingen en suggesties ter verbeteringen van de Services en je opmerkingen, suggesties en beoordelingen voor de services en evenementen van derden, zoals de Organisatoren van evenementen die jij bijwoont (gezamenlijk de 'Feedback'). De Feedback die je ons geeft, wordt als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk voor jou beschouwd. Door Feedback aan ons te verstrekken, verleen je ons een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, onherroepelijke, sublicentieerbare, eeuwigdurende licentie om die ideeën en materialen voor elk doel, met of zonder jouw naam, te gebruiken en te publiceren, zonder compensatie aan jou. We kunnen getuigenissen, beoordelingen en recensies verzamelen over Content van de site, de Services en, als je een Organisator bent, Je Content en evenementen. Deze getuigenissen, beoordelingen en recensies worden beschouwd als Feedback. We blijven volledig bevoegd om te bepalen of, wanneer, waar, met wie en hoe de Feedback wordt gedeeld of gepubliceerd.  

24. Websites van Derden; Gekoppelde Accounts; Aanbiedingen van Derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor websites of materialen van derden die je oproept.

De Services of Gebruikers kunnen links aanbieden naar andere websites of bronnen op het internet. Aangezien wij geen controle hebben over dergelijke websites en bronnen, ga je ermee akkoord dat we niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van dergelijke websites of bronnen. We onderschrijven geen en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor Content van de site, advertenties, aanbiedingen, producten, services of andere materialen op of verkrijgbaar via dergelijke websites of bronnen, of enige schade of verliezen met betrekking tot deze websites of bronnen, zelfs als dergelijke websites of bronnen gekoppeld zijn aan onze partners of externe dienstverleners. Als je bijvoorbeeld ticketverzekering op de Site hebt gekocht via een derde partij, is je contractuele relatie met de externe ticketverzekeringsaanbieder en niet met ons.

25-26

25. Aanvullende Bepalingen van diverse Aard. Tot slot zijn hier nog een paar juridische zaken.

Als we verzuimen een deel van deze Voorwaarden af te dwingen, betekent dat niet dat we afstand doen van ons recht om later dit of enig ander deel van deze Voorwaarden af te dwingen. Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Voorwaarden, zal de uitoefening door ons van een van onze rechtsmiddelen onder deze Voorwaarden ons niet beletten onze andere rechtsmiddelen onder deze Voorwaarden of anderszins uit te oefenen. Geen enkele mondelinge afstandneming, aanvulling of wijziging van deze Voorwaarden zal van kracht worden. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zal dat deel worden beperkt tot het minimum dat noodzakelijk is en blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht. Koppen en subkoppen van Secties in deze Voorwaarden zijn, samen met de schuingedrukte tekst die daarna komt, uitsluitend ter informatie en hebben geen juridisch of contractueel effect en vormen geen juridisch advies. Wanneer we zeggen dat Eventbrite 'mogelijk' of het recht heeft, is geautoriseerd of toegestaan iets te doen in deze Voorwaarden, betekent dit dat we de toepasselijke rechten of opties mogen uitoefenen, maar niet verplicht zijn deze uit te oefenen of de toepasselijke actie te ondernemen. We zullen dit naar eigen goeddunken bepalen. Alle onze vaststellingen, beslissingen of overtuigingen onder deze Voorwaarden mogen door ons naar eigen goeddunken worden bepaald. Zoals gebruikt in deze Voorwaarden betekent 'met inbegrip van' of 'waaronder' 'waaronder, maar niet beperkt tot'. Wanneer in deze Voorwaarden staat dat je een actie 'zult' ondernemen, betekent dit dat je ermee instemt de actie te ondernemen en dat je die actie ook moet ondernemen. Je verplichtingen, plichten, garanties, verklaringen, vrijstellingen en verklaringen van afstand in deze Voorwaarden zijn ook de verplichtingen, plichten, garanties, verklaringen, vrijstellingen en verklaringen van afstand van je Gelieerde ondernemingen. Met deze Voorwaarden wordt er geen onafhankelijk contractant-, agentschap-, partnerschap-, samenwerkingsrelatie of andere relatie gemaakt. We kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden vrijelijk toewijzen. We kunnen deze Voorwaarden voor jouw gemak in andere talen vertalen. Wanneer de Engelse versie en een vertaalde versie elkaar tegenspreken, heeft de Engelse versie voorrang.

26. Aanvullende Clausules voor gebruikers op bepaalde locaties

Eventbrite is een wereldwijd bedrijf dat Organisatoren en Consumenten de mogelijkheid biedt om wereldwijd van onze Services te profiteren. Om iedere Gebruiker ten volle te laten profiteren van onze Services en het toepasselijke recht, kunnen bepaalde aanvullende bepalingen in deze Sectie op jou van toepassing zijn.

26.1 Gebruikers in Australië. Als je een Gebruiker in Australië bent en kwalificeert als een Consument volgens het Australische Consumentenrecht terwijl je de Services gebruikt, zijn de volgende Australische Amendementen, die hier beschikbaar zijn, op jou van toepassing.

26.2 Gebruikers in de EER, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Als je een Gebruiker in de Europese Economische Ruimte ('EER'), Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk bent (gezamenlijk de 'EU') en een individu die handelt voor doeleinden die volledig of voornamelijk buiten je handels- of beroepsactiviteiten vallen tijdens het gebruik van de Services, zijn de volgende EU-amendementen, die hier beschikbaar zijn, op jou van toepassing. Als je een Organisator bent die persoonlijke gegevens van in de EU gevestigde evenementbezoekers verwerkt, ben je een gegevensbeheerder met betrekking tot de persoonlijke gegevens van je evenementdeelnemers en treden wij op als gegevensverwerker. Met betrekking tot persoonlijke gegevens uit de EU die een Organisator als gegevensbeheerder bezit, is het Addendum voor gegevensverwerking voor Organisators, dat hier beschikbaar is, opgenomen in deze Voorwaarden.

26.3 Gebruikers in Argentinië. Als je een Gebruiker in Argentinië bent, zijn de volgende Argentijnse Amendementen, die hier beschikbaar zijn, op jou van toepassing.

26.4 Gebruikers in Brazilië. Als je een Gebruiker in Brazilië bent, zijn de volgende Braziliaanse Amendementen, die hier beschikbaar zijn, op jou van toepassing.

Heb je nog vragen?