Eventbrite

Helpcentrum

Privacybeleid van Eventbrite

Laatst bijgewerkt: 27 oktober 2022

Kijk hier voor meer informatie over de juridische voorwaarden van Eventbrite.

1-2

Wie we zijn.

1.1 Eventbrite-diensten.

Welkom bij Eventbrite! Wij zijn een ticket- en registratieplatform dat zich toelegt op het samenbrengen van de wereld door live-ervaringen. Via ons platform, onze mobiele apps en diensten kunnen mensen over de hele wereld evenementen maken, ontdekken, delen en zich hiervoor registreren.

De producten, functies en aanbiedingen van Eventbrite zijn beschikbaar (a) online via verschillende Eventbrite-eigendommen, waaronder maar niet beperkt tot, Eventbrite, Eventbrite Communities, Eventbrite Music, Eventbrite Venue, Lanyrd, Rally, Ticketea, Ticketfly, nvite ('Site(s)'); (b) buiten het platform, waaronder maar niet beperkt tot, RFID, toegangsbeheer, sponsoring en marketing- of distributiediensten; en (c) via mobiele applicaties, webpagina's, interfaces voor applicatieprogrammering en subdomeinen ('Applicaties'). Naar (a), (b) en (c) wordt gezamenlijk verwezen als 'Eventbrite-eigendommen' of onze 'Diensten'.

1.2 Wie we zijn.Wanneer we in dit Privacybeleid de term 'Organisator' gebruiken, bedoelen we de evenementorganisators die de Diensten gebruiken om evenementen op te zetten voor consumenten die onze Diensten gebruiken (a) om informatie over evenementen te vinden of evenementen bij te wonen ('Consumenten') of (b) om wat voor reden dan ook. Organisators, consumenten en derden die onze Diensten gebruiken, worden in deze voorwaarden gezamenlijk aangeduid als 'Gebruikers', en aangesproken als 'je', 'jij', 'jou' of 'jouw'.

Eventbrite, Inc. is een onderneming uit Delaware, met het hoofdkantoor op 95 Third Street, 2nd Floor, San Francisco, California, 94103 USA, Reg. No.4742147 ('Eventbrite', 'ons', 'we/wij' of 'onze'). Als je in de EER of Zwitserland woont, is Eventbrite, Inc. de verantwoordelijke partij met betrekking tot Persoonsgegevens (hieronder gedefinieerd) die worden verzameld via de Diensten. De vertegenwoordiger van Eventbrite in de EU voor wetgevingsdoeleinden inzake gegevensbescherming in Europa is Eventbrite Operations (IE) Limited met hoofdzetel in 97 South Mall Cork, T12 XV54, Ierland. De vertegenwoordiger van Eventbrite in het VK voor Europese wetgeving inzake gegevensbescherming is Eventbrite UK Limited met hoofdzetel in 10-11 Charterhouse Square, London, EC1M 6EE, Verenigd Koninkrijk.

Heb je vragen of opmerkingen? Laat dit ons dan weten via bovenstaand adres of door contact met ons op te nemen via privacy@eventbrite.com.

2. Onze Privacyverklaring.

2.1 Applicatie.In dit Privacybeleid wordt ons beleid uiteengezet met betrekking tot gegevens die worden verzameld van Gebruikers op of via de Diensten en die kunnen worden gekoppeld aan of betrekking hebben op een specifieke persoon, en/of die kunnen worden gebruikt om die persoon te identificeren ('Persoonsgegevens'). Dit beleid dekt ook persoonsgegevens die zijn verzameld via verkoopklanten en prospects van Eventbrite. Wij nemen de privacy van jouw Persoonsgegevens serieus. Daarom hebben we dit Privacybeleid opgesteld. Lees dit Privacybeleid goed door, aangezien het belangrijke informatie bevat over jouw Persoonsgegevens en andere informatie.

'Niet-persoonsgegevens' zoals gebruikt in dit Privacybeleid is daarom alle informatie die geen betrekking heeft op een persoon en/of niet kan worden gebruikt om een persoon te identificeren. Wanneer je gebruikmaakt van de Diensten, kunnen wij Niet-persoonsgegevens verzamelen. De beperkingen en vereisten in dit Privacybeleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, openbaar maken, doorgeven en opslaan van Persoonsgegevens zijn niet van toepassing op Niet-persoonsgegevens.

3-4

3. Persoonsgegevens die wij verzamelen.Wanneer je met ons communiceert via de Diensten of met ons in contact treedt als verkoopklant of prospect, kunnen wij Persoonsgegevens verzamelen. Soms doen we dit voor onze eigen doeleinden en soms namens een Organisator die onze Diensten gebruikt om een evenement te organiseren. Dit is een belangrijk onderscheid met het oog op bepaalde gegevensbeschermingswetten en wordt hieronder nader toegelicht.

3.1 Informatie die van alle gebruikers wordt verzameld.Informatie die jij aan ons verstrekt: wij verzamelen Persoonsgegevens van alle Gebruikers wanneer je dergelijke informatie vrijwillig verschaft aan de Diensten, zoals wanneer jij je registreert voor toegang tot de Diensten, wanneer je contact met ons opneemt met een vraag, wanneer je reageert op een van onze onderzoeken of gebruikmaakt van bepaalde delen van de Diensten. De Persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen omvatten zonder beperking je naam, adres, e-mailadres en andere informatie die jij besluit te verstrekken en/of met behulp waarvan Gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Informatie die wij automatisch verzamelen: we verzamelen bovendien automatisch bepaalde technische gegevens die naar ons worden verzonden vanaf de computer, het mobiele apparaat en/of de browser waarmee je toegang verkrijgt tot de Diensten ('Automatische gegevens'). Deze Automatische gegevens omvatten, zonder beperking, een unieke id die is gekoppeld aan je toegangsapparaat en/of -browser (waaronder, bijvoorbeeld, je IP-adres (Internet Protocol)), kenmerken van je toegangsapparaat en/of -browser, statistieken over je activiteiten op de Diensten, informatie over hoe je bij de Diensten bent gekomen en gegevens die worden verzameld via cookies, pixeltags, lokale gedeelde objecten, webopslag en andere vergelijkbare technologieën. In ons Cookiebeleid vind je meer informatie over ons gebruik van cookies en andere gelijksoortige traceringstechnologieën. Wanneer jij je registreert voor de Diensten of op een andere manier Persoonsgegevens naar ons verzendt, kunnen wij andere Niet-persoonsgegevens (waaronder Niet-persoonsgegevens verzameld van derden) aan jouw Persoonsgegevens koppelen. In dat geval behandelen we dergelijke gecombineerde gegevens als je Persoonsgegevens totdat deze niet meer aan jou kunnen worden gekoppeld of kunnen worden gebruikt om jou te identificeren.

3.2 Informatie die van organisators wordt verzameld.Als je een Organisator bent, verzamelen we extra Persoonsgegevens van jou. Informatie die jij aan ons verstrekt: in sommige gevallen kunnen we je creditcardgegevens verzamelen (bijv. je creditcardnummer en de vervaldatum, het factuuradres, enz.), waarvan sommige gegevens Persoonsgegevens kunnen zijn, om zeker te zijn van bepaalde betalingen. Daarnaast verzamelen we, als je gebruikmaakt van onze diensten voor betalingsverwerking, bepaalde financiële gegevens van je (bijv. je bankrekening of een adres om cheques naartoe te sturen) voor zover nodig om betalingen mogelijk te maken en met het oog op belastingafdracht (bijv. je burgerservicenummer). Informatie die wij uit andere bronnen verkrijgen: We kunnen ook Persoonsgegevens verzamelen of ontvangen, waaronder je naam, e-mailadres en andere contactinformatie van derden, zoals websites van derden en marketingpartners, je bank, onze betalingsverwerkingspartners en kredietinstellingen.

3.3 Informatie die van consumenten wordt verzameld.We verzamelen aanvullende Persoonsgegevens van jou als Consument, soms voor onze eigen doeleinden en soms namens een Organisator (zie Sectie 16 hieronder voor meer informatie).

Informatie die je verstrekt via Eventbrite-eigendommen of -applicaties: Als jij je registreert voor een betaald evenement, verschaf je financiële gegevens (bijv. je creditcardnummer en de vervaldatum, het factuuradres, enz.), waarvan sommige gegevens Persoonsgegevens kunnen zijn. Daarnaast kunnen Organisators registratiepagina's voor evenementen maken om vrijwel alle mogelijke gegevens van Consumenten te verzamelen in verband met registratie voor een evenement van de Organisator dat op de Diensten in de evenementenlijst staat. Eventbrite heeft geen controle over het registratieproces van een Organisator of de Persoonsgegevens die zij verzamelen. Wanneer je je registreert voor, of anderszins informatie verstrekt aan Eventbrite in verband met een organisatorevenement of -activiteit, of die informatie nu van jou of van een derde partij is, in verband met een aankoop, registratie of overdracht, ontvangt die organisator de informatie die jij versterkt en kan de Organisator deze gebruiken. Zie hieronder sectie 5.5 'Hoe we je Persoonsgegevens openbaar maken en overdragen: Organizers' voor meer informatie over de ontvangst en het gebruik van je Persoonsgegevens door een Organisator.

Informatie die wij uit andere bronnen verkrijgen: we kunnen ook Persoonsgegevens verzamelen of ontvangen van derden, zoals Organisators, andere Consumenten, integraties van social media of van derden, de bank waarbij je een creditcard hebt, onze betalingsverwerkingspartners of andere derden.

3.4 Informatie verzameld van Verkoopklanten en LeadsAls je in contact treedt met het verkoopteam van Eventbrite, kunnen we het volgende verzamelen: je naam, e-mail, adres, telefoonnummer en andere professionele contactinformatie. Als je communiceert met het verkoopteam en instemt met het opnemen van een vergadering, kan het verkoopteam audio- en/of video-opnamen van jou verzamelen.

4. Hoe we jouw Persoonsgegevens gebruiken.Wij gebruiken de Persoonsgegevens die wij verzamelen op een manier die in overeenstemming is met dit Privacybeleid en toepasselijke privacywetten. Wij kunnen de Persoonsgegevens als volgt gebruiken:

4.1 Specifieke reden.Als je Persoonsgegevens verstrekt om een specifieke reden, kunnen we de Persoonsgegevens gebruiken in verband met de reden waarom deze zijn verstrekt. Als je bijvoorbeeld via e-mail contact met ons opneemt, gebruiken wij de Persoonsgegevens die je verstrekt om je vraag te beantwoorden of je probleem op te lossen, en sturen we ons antwoord naar het e-mailadres waarvandaan de vraag is verstuurd.

4.2 Toegang en gebruik.Als je Persoonsgegevens verstrekt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Diensten of de functionaliteit daarvan, gebruiken we jouw Persoonsgegevens om je toegang te bieden tot of gebruik te laten maken van de Diensten of de functionaliteit en om jouw gebruik van de Diensten of de functionaliteit te analyseren. Als je bijvoorbeeld Persoonsgegevens verstrekt met betrekking tot je identiteit of kwalificaties om bepaalde delen van de Diensten te gebruiken, gebruiken we die informatie om te beslissen of we jou toegang verlenen om dergelijke Diensten te gebruiken en om je doorlopende kwalificaties voor het gebruik van dergelijke Diensten te beoordelen.

4.3 Interne bedrijfsdoeleinden.We kunnen jouw Persoonsgegevens gebruiken voor interne bedrijfsdoeleinden, inclusief en zonder beperking, om ons te helpen de content en functionaliteit van de Diensten te verbeteren, om de gebruikers van de Diensten beter te leren kennen, om de Diensten te verbeteren, om bescherming te bieden tegen overtredingen, deze vast te stellen of aan te pakken, om onze Servicevoorwaarden af te dwingen, om jouw account te beheren en om je klantenservice te verlenen, en om de Diensten en onze bedrijfsvoering in het algemeen te beheren.

4.4 Eventbrite- en Organizer-marketing.We kunnen jouw Persoonsgegevens gebruiken voor onze marketing- en reclamedoeleinden, met inbegrip van (zonder beperking) via e-mail, sms-marketing, weergavemedia en targeting op andere apparaten (zoals tablets, mobiele apparaten en televisies). We doen dit om je te informeren over diensten of evenementen waarvan wij denken dat ze voor jou interessant zijn, om promotie- of marketingmateriaal te ontwikkelen, en om content en advertenties van Eventbrite of gerelateerd aan het evenement die voor jou van belang zouden kunnen zijn, in of buiten de Diensten te vertonen. We kunnen dit ook doen namens een Organisator, bijvoorbeeld wanneer je eerdere interacties met een Organisator suggereren dat je mogelijk geïnteresseerd bent in een bepaald type evenement. Zie 'Afmelden van elektronische communicatie' hieronder om te lezen hoe jij je voor bepaalde Eventbrite-marketingcommunicatie kunt afmelden.

Mogelijk zie je advertenties voor onze Diensten op websites van derden, inclusief op socialmediaplatforms. Wij voorzien Organisatoren ook van hulpmiddelen om hen te helpen hun evenementen te adverteren op websites van derden en socialmediaplatforms. Wanneer je een advertentie op een website van derden of op een socialmediaplatform ziet, kan dit zijn omdat we of de Organisator de derde partij of het socialmediaplatform hebben ingeschakeld om deze advertentie aan onze Gebruikers te tonen, of aan anderen die soortgelijke kenmerken hebben als onze Gebruikers. In sommige gevallen worden je e-mailadres of andere contactgegevens met de derde partij of het socialmediaplatform gedeeld, zodat zij jou kunnen identificeren als een van onze Gebruikers, of andere personen met vergelijkbare kenmerken om hun advertenties te laten zien voor onze Diensten (of voor evenementen van onze Organisator). Als je niet meer wilt dat je Persoonsgegevens voor deze doeleinden worden gebruikt, neem dan contact met ons op via privacy@eventbrite.com. Als het een advertentie van de Organisator betreft, dan moet je wellicht rechtstreeks contact opnemen met de Organisator. Voor meer informatie over hoe wij en Organisatoren ons vermarkten op en interactie hebben met socialmediasites, verwijzen we je naar sectie 5.6.

4.5 E-mails van Organisatoren.Wij staan Organisatoren toe onze e-mailtools te gebruiken om contact op te nemen met Consumenten voor hun lopende en voltooide evenementen, zodat je e-mails vanuit ons systeem kunt ontvangen die oorspronkelijk afkomstig zijn van dergelijke Organisatoren en die wij namens hen verzenden. Als jij je hebt geregistreerd voor een evenement op de Diensten, is je e-mailadres beschikbaar voor die Organisator. Organisators kunnen echter ook e-mailadressen uit eigen externe bronnen importeren en communicatie via de Diensten naar die e-mailadressen verzenden, en wij bezorgen dergelijke communicatie aan die e-mailadressen namens de Organisator. De Organisator en niet Eventbrite is verantwoordelijk voor het verzenden van deze e-mails. Zie 'Afmelden van elektronische communicatie' hieronder om te lezen hoe je je afmeldt voor communicatie van de Organisator.

4.6 Gebruik van op interesses gebaseerde gegevensWe trekken soms conclusies over het type evenementen of activiteiten waarin jij geïnteresseerd zou kunnen zijn. We kunnen deze conclusies gebruiken om gericht te adverteren of aanbevelingen op jou af te stemmen, ook namens de Organisators. We kunnen dit op geaggregeerde of gegeneraliseerde basis doen. We kunnen bijvoorbeeld vaststellen dat gebruikers die veel comedy-evenementen bijwonen, ook vaak belangstelling hebben of tonen voor uithoudingsevenementen. We kunnen content of aanbevelingen met betrekking tot comedy en uithoudingsvermogen naar die Gebruikers sturen (of een hierin bijstaan).

4.7 Overige doeleinden.Als wij van plan zijn Persoonsgegevens te gaan gebruiken op een manier die niet in overeenstemming is met dit Privacybeleid, stellen we je op de hoogte van dit voorgenomen gebruik vóór of op het moment dat de Persoonsgegevens worden verzameld, of we vragen je om jouw toestemming nadat de gegevens zijn verzameld, maar voordat ze worden gebruikt.

4.8 Geaggregeerde persoonsgegevens.We streven er voortdurend naar om onze Gebruikers beter te leren kennen en van dienst te zijn. Daarom doen we vaak onderzoek naar de demografische gegevens van onze klanten, hun interesses en hun gedrag op basis van Persoonsgegevens en andere informatie die we hebben verzameld. Dit onderzoek wordt doorgaans alleen uitgevoerd met verzamelde gegevens waardoor je niet kunt worden geïdentificeerd. Zodra Persoonsgegevens een verzamelde vorm hebben, worden ze voor de doeleinden van dit Privacybeleid beschouwd als Niet-persoonsgegevens.

5-6

Hoe we jouw Persoonsgegevens openbaar maken en doorgeven.

5.1 Achtergrond.Wij zullen je Persoonsgegevens nooit doorverkopen. Wij beschouwen deze gegevens als een essentieel onderdeel van onze relatie met jou. Daarom zullen we je Persoonsgegevens niet doorverkopen aan derden, inclusief externe adverteerders. In bepaalde omstandigheden kunnen wij je Persoonsgegevens openbaar maken, doorgeven of uitwisselen met bepaalde derden zonder jou daarvan op te hoogte stellen, zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.

5.2 Bedrijfsoverdrachten.Terwijl ons bedrijf zich ontwikkelt, kunnen wij bedrijven of activa verkopen of kopen. In het geval van een overname, fusie, reorganisatie, ontbinding of vergelijkbare gebeurtenis, kunnen Persoonsgegevens deel uitmaken van de overgedragen activa. We kunnen je Persoonsgegevens ook openbaar maken in het kader van due diligence voor een dergelijk evenement. Je erkent en stemt ermee in dat een opvolger of nieuwe eigenaar van Eventbrite (of de activa van Eventbrite) het recht behoudt om gebruik te maken van jouw Persoonsgegevens en andere gegevens overeenkomstig de voorwaarden van dit Privacybeleid.

5.3 Moedermaatschappijen, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen.Wij kunnen je Persoonsgegevens ook delen met onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen voor doeleinden die in overeenstemming zijn met dit Privacybeleid. Onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen zijn verplicht om met de Persoonsgegevens om te gaan overeenkomstig dit Privacybeleid.

5.4 Vertegenwoordigers, consultants en serviceproviders.We kunnen jouw Persoonsgegevens delen met onze opdrachtnemers en serviceproviders die namens Eventbrite Persoonsgegevens verwerken om bepaalde bedrijfsgerelateerde functies uit te voeren. Deze bedrijven zijn onder andere onze marketingbureaus, providers van online advertenties, providers van gegevensverbeteringen en gegevensservices, databaseserviceproviders, serviceproviders voor back-up en disaster recovery, e-mailserviceproviders, betalingsverwerkingspartners, klantenservice, technische ondersteuning en hostingbedrijven. Wanneer wij een ander bedrijf inhuren voor het uitvoeren van dergelijke functies, kunnen wij aan hen informatie verstrekken, inclusief Persoonsgegevens, in verband met het uitvoeren van deze functies.

5.5 Organisators.Wanneer je je daarnaast registreert voor een evenement, aanmeldt voor communicatie, deelneemt aan een wedstrijd of anderszins Persoonsgegevens invoert (zoals via een webformulier) om met een Organisator te communiceren of aan een Organisatorevenement deel te nemen, ontvangt die organisator die informatie. Als je bijvoorbeeld je naam en e-mailadres invoert in een webformulier voor een aanbieding, activiteit of evenement van een Organisator, ontvangt de Organisator die informatie. De Organisator kan je dan marketing- of andere communicatie sturen, die zijn eigen, afzonderlijke privacybeleid onderworpen kan zijn. Als je jouw mobiele telefoonnummer opgeeft, kun je ook informatieberichten ontvangen over de dienst, het evenement, de activiteit of de informatie waarvoor je belangstelling hebt getoond.

Wanneer je tickets koopt, je registreert voor of een donatie geeft aan een evenement, een evenementticket of registratie aan een andere persoon overdraagt, deelneemt aan een wedstrijd of anderszins Persoonsgegevens invoert (zoals via een webformulier), of anderszins met een Organisator communiceert, of deelneemt aan of interesse toont voor een Organisator of Organisatorevenement of -activiteit, ontvangt die Organisator de informatie die jij verstrekt, en wanneer een ticket of registratie wordt overgedragen, worden de Persoonsgegevens van de ontvanger ook overgedragen. Andere derden die betrokken zijn bij of namens wie een evenement of activiteit wordt gepromoot, kunnen die Persoonsgegevens ook ontvangen. Voor inzamelpagina's kunnen we bijvoorbeeld jouw Persoonsgegevens verstrekken aan zowel de Organiserende liefdadigheidsorganisatie van de inzamelpagina, als aan de Organisator van het evenement waaraan de inzamelpagina is gekoppeld. In sommige gevallen kan een Organisator een derde aanwijzen, die al dan niet verbonden is met de Organisator, om namens de Organisator een evenement of inzamelpagina aan te maken (wij noemen deze derden 'Externe Organisators').

Een concertlocatie (de Organisator in dit geval) kan bijvoorbeeld, en zonder beperking, externe promoters of productiemaatschappijen (de Externe Organisators) toestaan evenementen te maken die op de locatie van de Organisator zullen plaatsvinden, via de Eventbrite-account van de Organisator. In dat geval kunnen we jouw Persoonsgegevens namens de Organisators verstrekken aan de Externe Organisators. Hetzelfde geldt voor wedstrijden en sweepstakes: we kunnen je Persoongegevens zowel aan de Organisator die de wedstrijd of sweepstakes promoot, als aan een juridische sponsor van de wedstrijd of sweepstakes (zoals een merksponsor) verstrekken.

We zijn niet verantwoordelijk zijn voor de handelingen van deze Organisators, of hun Externe Organisators (of andere downstreamontvangers van jouw Persoonsgegevens) met betrekking tot jouw Persoonsgegevens. Het is belangrijk dat je het betreffende beleid van de Organisators, en indien van toepassing en beschikbaar, de aangewezen Externe Organisators, van een evenement (en de eventuele bijbehorende inzamelpagina) goed doorleest voordat je Persoonsgegevens of andere informatie verstrekt in relatie tot dat evenement of de bijbehorende inzamelpagina. Evenzo worden je Persoonsgegevens, als je lid bent van een organisatie van een Organisator binnen Eventbrite, beschikbaar voor de Organisator en worden ze gedeeld met de Externe Organisators die van de Organisator toestemming hebben gekregen om alle leden van de organisatie van de Organisator te bekijken.

5.6 Facebook, social media en andere verbindingen met derden.

a. Je Eventbrite-account koppelen aan socialmediadiensten. Je kunt jouw Eventbrite-account koppelen aan jouw accounts bij diensten van derden, zoals Facebook. In dat geval kunnen we conform de bepalingen in dit Privacybeleid informatie met betrekking tot jouw account verzamelen, gebruiken, openbaar maken, doorgeven en opslaan/bewaren. Als je bijvoorbeeld verbinding maakt met Facebook, slaan we jouw Facebook-id, voornaam, achternaam, e-mailadres, locatie, vriendenlijst en profielfoto op en gebruiken we deze om verbinding te maken met jouw Facebook-account om bepaalde functionaliteit van de Diensten te leveren. We kunnen bijvoorbeeld evenementen aanbevelen waarin jouw Facebook-vrienden zijn geïnteresseerd en de evenementen waarin jij bent geïnteresseerd, of waar jij naartoe gaat, delen met bepaalde groepen mensen, zoals jouw Facebook-vrienden.

b. Eventbrite een 'Vind ik leuk' geven of 'Volgen' op social media. Wanneer je ons 'liket' of 'volgt' op Facebook, Instagram, Twitter of andere socialmediasites (voor zover wij die mogelijkheid bieden), kunnen wij bovendien bepaalde informatie van jou verzamelen zoals je naam, e-mailadres, en geplaatste opmerkingen of content die voor ons relevant is. Wij kunnen je gegevens ook verzamelen als je je aanmeldt voor een van onze promoties of ons informatie verstrekt via socialmediasites.

c. Plug-ins en links van Facebook op onze pagina's. De eigen website van Eventbrite kan ook links naar Facebook bevatten, zoals via de Facebook-knop 'Vind ik leuk' of 'Delen' of andere sociale plug-ins. Wanneer je deze functies en links gebruikt, brengt je browser een directe link met de Facebook-servers tot stand en ontvangt Facebook informatie over je browser en activiteit die je Facebook-account kan worden gekoppeld. Zie het beleid van Facebook voor meer informatie over hoe Facebook gegevens gebruikt.

d. Extra Facebook-marketing en -connectiviteit door Organisatoren. Als je daarnaast lid bent van Facebook (of een ander socialmediaplatform) en Persoonsgegevens aan een Organisator verstrekt (zoals op de manieren beschreven in Sectie 5.5), kan de Organisator die Persoonsgegevens gebruiken om je via het Facebook-platform (of andere social media) reclame en aanbiedingen te sturen, ook als je op Facebook of een ander socialmediaplatform zit. De Organisator mag onze tools gebruiken en kan met derden samenwerken om deze gegevensintegratie en advertenties mogelijk te maken. Facebook en andere socialmediaplatforms kunnen een manier bieden om je voor dit soort advertenties af te melden. Raadpleeg hun gebruikersinstellingen en ondersteuningspagina's voor meer informatie over hoe ze jou helpen je privacy- en marketingkeuzes te beheren.

e. Diensten en integraties van derden. Eventbrite kan je de mogelijkheid bieden om rechtstreeks via ons een contract te sluiten met derden en/of een integratie op te zetten met diensten of applicaties van derden. In dergelijke gevallen zullen we je Persoonsgegevens bekendmaken aan andere entiteiten om aan een verzoek van jou te voldoen, of om de door jou gevraagde diensten te verlenen.

5.7 Juridische vereisten.We kunnen jouw Persoonsgegevens openbaar maken als we daartoe bij wet worden verplicht teneinde (bijvoorbeeld) te voldoen aan een dagvaarding of een verzoek van justitie, een rechtbank of overheidsinstelling (inclusief op verzoek van openbare instanties om aan de vereisten van nationale veiligheid of rechtshandhaving te voldoen), of wanneer wij van mening zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is (a) om te voldoen aan een juridische verplichting, (b) ter bescherming of verdediging van onze rechten, belangen of eigendommen of die van derden, (c) om mogelijke overtredingen in samenhang met de Diensten te voorkomen of te onderzoeken, (d) om in dringende omstandigheden te handelen ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Diensten of het publiek, of (e) om ons te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid.

6. Hoe we je Persoonsgegevens opslaan.Wij kunnen Persoonsgegevens zelf opslaan of dergelijke gegevens kunnen worden opgeslagen door derden aan wie we ze hebben overgedragen conform dit Privacybeleid. Wij ondernemen in onze ogen redelijke stappen om de Persoonsgegevens die via de Diensten worden verzameld te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofd gebruik, onbedoelde openbaarmaking, verandering en vernietiging. Geen enkele verzending via een netwerk, server, database of internet of e-mail is echter ooit volledig veilig of foutloos. Daarom moet je altijd zorgvuldig nadenken over welke gegevens je elektronisch aan ons verstuurt. Houd hiermee rekening wanneer je Persoonsgegevens via internet openbaar maakt.

7-8

7. Hoe je je Persoonsgegevens kunt oproepen, bijwerken, corrigeren of verwijderenJe kunt de Persoonsgegevens die wij van jou hebben opgeslagen, oproepen of verwijderen. Als je een geregistreerde Gebruiker bent, kun je dit doen door je aan te melden en naar de pagina Accountinstellingen te gaan. Hier kun je een machinaal leesbare kopie van je Persoonsgegevens downloaden en/of je Persoonsgegevens verwijderen. Sommige Persoonsgegevens kun je ook direct via je account bewerken. In bepaalde gevallen kun je ons vragen om onjuiste Persoonsgegevens te corrigeren en bij te werken. Gebruik hiervoor de contactgegevens hieronder. Wij zullen je verzoek dan overeenkomstig de toepasselijke wetgeving in overweging nemen.

Als een Consument een verwijderingsverzoek voor gegevens indient, is Eventbrite gemachtigd om Persoonsgegevens van de aanvragende Consument uit de Diensten te verwijderen of te anonimiseren, zelfs als dat betekent dat ze niet langer via de Diensten beschikbaar zijn voor de Organisator. Als je een Consument bent, moet je er echter rekening mee houden dat jouw Persoonsgegevens, zelfs als Eventbrite deze op jouw verzoek of in navolging van dit Beleid verwijdert of anonimiseert, mogelijk nog steeds beschikbaar zijn in de eigen databases van de Organisator, indien deze aan de Organisator zijn verzonden voordat Eventbrite een verwijderings- of anonimiseringsactiviteit ontvangt of onderneemt.

Niet-geregistreerde Gebruikers en Ticketfly-consumenten kunnen ook Persoonsgegevens oproepen, bijwerken, corrigeren of verwijderen en deze rechten uitoefenen met behulp van de contactgegevens hieronder. We zullen alle verzoeken in overweging nemen en beantwoorden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

8. Hoelang we je Persoonsgegevens bewaren.We kunnen je Persoonsgegevens bewaren zolang je geregistreerd bent voor gebruik van de Diensten. Je kunt je account verwijderen door naar de pagina Accountinstellingen te gaan. We kunnen Persoonsgegevens echter gedurende een aanvullende periode bewaren, voor zover dit is toegestaan of vereist door van de toepasselijke wetgeving. Zelfs als we je Persoonsgegevens verwijderen, kunnen deze gedurende een aanvullende periode om juridische, fiscale of regelgevende redenen of voor legitieme en rechtmatige zakelijke doeleinden behouden blijven in back-ups of archieven. Voor verkoopklanten en prospects bewaren we de gegevens voor de duur van onze relatie met jou en voor een beperkte periode daarna , zoals nodig om aan zakelijke en wettelijke vereisten te voldoen.

9-10

9. Cookies, pixeltags, lokaal gedeelde objecten, webopslag en vergelijkbare technologieën.Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van cookies en andere gelijksoortige traceringstechnologieën.

10. Jouw Keuzen.Je hebt verschillende keuzen als het gaat om je Persoonsgegevens:

10.1 De Persoonsgegevens die je verstrekt beperken.Je kunt de Diensten gebruiken zonder Persoonsgegevens te verstrekken (anders dan Automatische gegevens voor zover deze worden gezien als Persoonsgegevens onder toepasselijke wetten) of door de Persoonsgegevens die je verstrekt te beperken. Als je ervoor kiest geen Persoonsgegevens te verstrekken of de Persoonsgegevens die je verstrekt te beperken, kun je bepaalde functies van de Diensten mogelijk niet gebruiken. Zo moet je als Consument bijvoorbeeld je naam en e-mailadres aan de Organisator opgeven wanneer je tickets koopt.

10.2 Afmelden voor elektronische communicatie.

(a) Eventbrite-marketingcommunicatie. Waar dit in overeenstemming is met jouw marketingvoorkeuren, kan Eventbrite je elektronische communicatie sturen waarin de Diensten zelf of evenementen op de Diensten worden gepromoot of geadverteerd, voor zover jij je hebt geregistreerd voor de Diensten of een ticket en/of registratie voor een evenement op de Diensten hebt gekocht. Je kunt je ook afmelden voor deze elektronische communicatie door op de link 'Afmelden' onderaan dergelijke elektronische communicatie te klikken. Je kunt bovendien altijd jouw e-mailvoorkeuren beheren door in te loggen (of je aan te melden en vervolgens in te loggen), en op 'Account' en 'E-mailvoorkeuren' te klikken.

(b) Door Organisator geïnitieerde communicaties. Organisatoren kunnen onze e-mailtools gebruiken om elektronische communicatie te verzenden aan personen in hun e-maillijst, waaronder Consumenten die zich in het verleden hebben geregistreerd voor hun evenementen op de Diensten. Hoewel deze elektronische communicatie via ons systeem wordt verzonden, bepaalt Eventbrite de content of ontvangers van deze communicatie niet. Organisatoren mogen onze e-mailtools alleen conform alle toepasselijke wetten gebruiken. Eventbrite biedt de link 'Afmelden' in al deze e-mails, waarmee ontvangers zich kunnen afmelden ('opt-out') voor elektronische communicatie van een bepaalde Organisator.

(c) Meldingen van social media. Als je verbinding maakt met je Facebook-account of je aanmeldt voor andere integraties met social media waarvan de productfuncties meldingen (d.w.z. updates over wat je vrienden doen op de Diensten) omvatten, zal je deze meldingen ontvangen. Je kunt deze meldingen beheren door je sociale instellingen op privé in te stellen of een dergelijke integratie uit te schakelen. (d) E-mails met antwoorden of transacties. Bepaalde e-mails van Eventbrite zijn antwoorden op je vragen. Ben je bijvoorbeeld een Consument, dan moeten we je jouw ticket of registratie namens de Organisator e-mailen wanneer je een ticket of registratie koopt. Een ander voorbeeld is, wanneer je onze klantenondersteuning e-mailt, zullen we je e-mail beantwoorden. Niettegenstaande alles waarvoor jij je hebt afgemeld, blijf je e-mails met antwoorden en e-mails over transacties ontvangen. Je kunt het ontvangen van dit soort e-mails alleen stoppen door contact met ons op te nemen. Door ervoor te kiezen helemaal geen elektronische communicatie meer van ons of via ons systeem te ontvangen, ontvang je ook geen updates meer over evenementen die je hebt gemaakt (waaronder betalingsproblemen) of over evenementen waarvoor jij je geregistreerd hebt (waaronder e-mails met jouw tickets). Het is niet raadzaam dit te doen, tenzij je van plan bent de Diensten niet meer te gebruiken, jij je momenteel niet hebt geregistreerd voor een evenement, je momenteel geen evenement organiseert en er geen behoefte aan hebt verdere communicatie van ons of via ons systeem te ontvangen. (e) Bewaring. Het kan achtenveertig (48) uur duren voordat wij een verzoek tot afmelding hebben verwerkt. Zelfs nadat jij je hebt afgemeld voor alle elektronische communicatie, bewaren we jouw Persoonsgegevens conform dit Privacybeleid. We gebruiken deze gegevens echter niet meer om contact met je op te nemen. Organisatoren die je Persoonsgegevens conform dit Privacybeleid hebben ontvangen, mogen deze gegevens echter wel nog gebruiken om contact met je op te nemen overeenkomstig hun eigen privacybeleid, maar ze mogen hiervoor niet ons systeem gebruiken. 10.3 Niet volgen. Op dit moment maken we geen deel uit van enig 'Volg-mij-niet'-register waarmee we kunnen reageren op signalen of andere mechanismen van jou in relatie tot het verzamelen van je Persoonsgegevens.

11-12

11. Uitzonderingen. 11.1 Persoonsgegevens die aan derden worden gegeven. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op Persoonsgegevens die je via de Diensten of op een andere manier aan een andere Gebruiker of bezoeker geeft, waaronder aan Organisatoren op evenementenpagina's of gegevens die door jou in openbare gedeelten van de Services worden gepubliceerd. 11.2 Links naar derden. Dit Privacybeleid geldt alleen voor de Diensten. De Diensten kunnen links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd (de 'Sites van derden'). Het beleid en de procedures die hier worden beschreven, zijn niet van toepassing op de Sites van derden. De links vanuit de Diensten betekenen niet dat wij de Sites van derden steunen of hebben bekeken. Wij stellen voor om direct contact op te nemen met die sites voor informatie over hun privacybeleid. 12. Kinderen - Children's Online Privacy Protection Act. Wij verzamelen niet bewust Persoonsgegevens van kinderen jonger dan dertien (13) jaar. Als je jonger dan dertien (13) jaar bent, vragen we je om geen Persoonsgegevens te verstrekken via de Diensten. We moedigen ouders en wettelijke voogden aan om toezicht te houden op het internetgebruik van hun kinderen en ons te helpen ons Privacybeleid te handhaven door hun kinderen te instrueren nooit zonder hun toestemming Persoonsgegevens te verstrekken via de Diensten. Als je denkt dat een kind jonger dan 13 jaar Persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt via de Diensten, neem je contact met ons op. Wij zullen vervolgens proberen die gegevens uit onze databases te verwijderen.

13-14

13. Internationale privacywetgeving. Als je de Diensten bezoekt vanuit een ander land dan de Verenigde Staten, realiseer je dan dat je gegevens verstuurt (inclusief Persoonsgegevens) naar de Verenigde Staten, waar onze servers zich bevinden. Die gegevens kunnen vervolgens worden overgedragen binnen de Verenigde Staten of naar een land buiten de Verenigde Staten dat niet het land is waarin je woont, afhankelijk van het type gegevens en hoe wij deze opslaan. De wetten betreffende gegevensbescherming van dergelijke landen (inclusief de Verenigde Staten) zijn mogelijk niet zo uitgebreid of strikt als die in het land waarin je woont. Wij zullen jouw Persoonsgegevens echter altijd in overeenstemming met dit Privacybeleid verzamelen, opslaan en gebruiken. 14. Veranderingen in dit Privacybeleid. De Diensten en onze bedrijfsvoering kunnen van tijd tot tijd veranderen. Daardoor kan het soms noodzakelijk zijn veranderingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid volledig naar eigen goeddunken op elk moment bij te werken of te wijzigen (tezamen 'Wijzigingen'). Wijzigingen van dit Privacybeleid worden op de Site gepubliceerd, waarbij de datum bij 'Laatst bijgewerkt' bovenaan het Privacybeleid wordt gewijzigd. In bepaalde omstandigheden kan Eventbrite, maar dit is niet verplicht, je voorzien van een extra kennisgeving van dergelijke Wijzigingen, bijvoorbeeld via e-mail of meldingen als onderdeel van de Diensten. Wijzigingen worden dertig (30) dagen na de datum bij 'Laatst bijgewerkt' van kracht of enige andere datum die wordt medegedeeld in enige andere kennisgeving aan jou. Lees dit beleid regelmatig door, vooral voordat je Persoonsgegevens verstrekt. Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op de hierboven aangegeven datum. Als je gebruik blijft maken van de Diensten nadat dergelijke Wijzigingen van dit Privacybeleid van kracht zijn geworden, ga je akkoord met dergelijke Wijzigingen. Als je niet akkoord kunt gaan met enige wijziging van dit Privacybeleid, is je enige rechtsmiddel het niet langer benaderen, bekijken en anderszins gebruiken van de Diensten.

15-16

15. Geschillenbeslechting. Als je een klacht hebt over de privacypraktijken van Eventbrite, kun je ons schrijven op: Eventbrite, Inc., Attn: Privacy Officer, 95 Third Street, 2nd Floor, San Francisco, California, 94103 USA, of via e-mail op privacy@eventbrite.com. We doen al het redelijke om samen met jou je klacht naar tevredenheid af te handelen. Inwoners van de EER, Zwitserland of het VK die van mening zijn dat hun informatie niet is verwerkt in overeenstemming met de Beginselen van het Privacy Shield kunnen op verschillende manieren een klacht indienen. Lees voor meer informatie onze Kennisgeving van het Privacy Shield. 16. UITSLUITEND EER, ZWITSERLAND EN VK De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vereist dat Eventbrite en Organisatoren die de Dienst gebruiken, Gebruikers meer informatie verstrekken over de verwerking van hun Persoonsgegevens. Dit moet je weten: Rechtsgronden voor verwerking van je Persoonsgegevens De AVG verplicht ons jou te informeren over de rechtsgrond waarop we ons baseren om Persoonsgegevens over jou te verwerken. De rechtsgronden op basis waarvan wij je Persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden die in Sectie 4 hierboven zijn uiteengezet, zijn meestal:

  • je hebt toestemming gegeven;

  • de verwerking is noodzakelijk voor onze contractuele relatie;

  • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze juridische of wettelijke verplichtingen; en/of

  • de verwerking is in ons legitieme belang als platform voor evenementorganisatie en -tickets (bijvoorbeeld om de veiligheid en integriteit van onze systemen te beschermen en jou klantenservice te bieden, enz.).

Doorgifte van Persoonsgegevens Aangezien Eventbrite een wereldwijd bedrijf is, moeten we jouw Persoonsgegevens mogelijk doorgeven aan een land buiten het land waarin deze oorspronkelijk zijn verstrekt. Dit kan een partij binnen onze groep of een derde partij zijn met wie wij samenwerken en die gevestigd is buiten de EER, Zwitserland of het VK, in rechtsgebieden waar geen wetten voor gegevensbescherming zijn of waar deze wetten minder streng zijn dan in Europa. Wanneer we Persoonsgegevens doorgeven buiten de EER, Zwitserland of het VK, nemen we wettelijk vereiste stappen om ervoor te zorgen dat er passende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om je Persoonsgegevens te beschermen. Dit omvat het gebruik van Modelcontractbepalingen die zijn uitgegeven conform het Uitvoeringsbesluit van de Commissie (EU) 2021/914 van 4 juni 2021 van het Europees Parlement en van de Raad, en voor doorgiften vanuit het Verenigd Koninkrijk, het UK International Data Transfer Addendum (IDTA). Je vindt de vooraf ondertekende Modelcontractbepalingen van Eventbrite en extra informatie in de Gegevensverwerkingsovereenkomst voor de Organisator. Eventbrite heeft ook zijn naleving van het EU-US en Swiss-US Privacy Shield gecertificeerd, zoals uiteengezet door het Department of Commerce van de VS, aangaande het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens die uit deze landen worden overgedragen. Wij hebben gecertificeerd dat we de Beginselen van het Privacy Shield naleven voor Kennisgeving, Keuze, Verantwoordelijkheid voor verdere doorgifte, Beveiliging, Gegevensintegriteit en Doelbinding, Toegang en Beroep, Handhaving en Aansprakelijkheid voor de verwerking van Persoonsgegevens uit de EER, Zwitserland of het VK in de Verenigde Staten. Je kunt meer te weten komen over hoe serieus wij het EU-US en Swiss-US Privacy Shield Framework nemen in onze Privacy Shield-kennisgeving. Bewaring van Persoonsgegevens We bewaren je Persoonsgegevens zo lang als nodig is om onze Diensten aan jou te bieden, of voor andere belangrijke doeleinden, zoals het naleven van wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en het afdwingen van onze overeenkomsten. Als je een account bij ons hebt, bewaren wij je Persoonsgegevens doorgaans gedurende een periode van negentig (90) dagen nadat je hebt verzocht om je account te sluiten of nadat dit zeven (7) jaar inactief is geweest. Jouw rechten. Wetgeving inzake gegevensbescherming biedt je rechten met betrekking tot Persoonsgegevens die wij over jou bewaren, inclusief het recht om een kopie van de Persoonsgegevens aan te vragen, ons te vragen je Persoonsgegevens te corrigeren, beperken of verwijderen, bezwaar te maken tegen profilering en je af te melden voor marketingcommunicatie. Je kunt deze rechten grotendeels uitoefenen door je aan te melden en naar de pagina 'Mijn account' te gaan of de cookie-instellingen in je browser te wijzigen (zie ons Cookiebeleid voor meer informatie). Als je op de pagina 'Mijn account' niet kunt vinden wat je zoekt, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in Sectie 15 hierboven. Let op: verzoeken om je rechten inzake gegevensbescherming uit te oefenen worden door ons per geval individueel beoordeeld. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin we niet wettelijk verplicht zijn om aan je verzoek te voldoen vanwege de wetten in jouw rechtsgebied of vanwege vrijstellingen waarin de wetgeving inzake gegevensbescherming voorziet. Als je een klacht hebt over onze verwerking van jouw Persoonsgegevens, neem dan voor nadere toelichting contact met ons op zoals uiteengezet in Sectie 15. Als je niet tevreden bent met de manier waarop we hebben geprobeerd je klacht op te lossen, kun je contact opnemen met de relevante instantie voor gegevensbescherming. Eventbrite als gegevensbeheerder en gegevensverwerker De EU-wetgeving inzake gegevensbescherming maakt onderscheid tussen organisaties die Persoonsgegevens voor eigen doeleinden verwerken ('gegevensbeheerders') en organisaties die Persoonsgegevens verwerken namens andere organisaties ('gegevensverwerkers'). Als je een vraag of klacht hebt over de manier waarop je Persoonsgegevens worden verwerkt, moeten deze altijd worden gericht aan de relevante gegevensbeheerder, aangezien deze de primaire verantwoordelijkheid voor je Persoonsgegevens heeft. Eventbrite kan met betrekking tot je Persoonsgegevens optreden als gegevensbeheerder of gegevensverwerker, afhankelijk van de omstandigheden. Wanneer je bijvoorbeeld een account bij ons maakt om je evenementen te organiseren, is Eventbrite beheerder van de Persoonsgegevens die je verstrekt als onderdeel van je account. We zijn ook beheerder van de Persoonsgegevens die we hebben verkregen over het gebruik van de Applicaties of Eventbrite-eigendommen, wat betrekking kan hebben op Organisatoren of Consumenten. We gebruiken deze informatie om onderzoek en analyse uit te voeren teneinde Gebruikers van de Diensten beter te begrijpen en van dienst te zijn, en om ons platform te verbeteren en jou gerichtere aanbevelingen te doen over evenementen waarvan wij denken dat ze interessant voor je zijn. Wanneer jij je als Consument echter voor een evenement registreert, verwerken wij je Persoonsgegevens om de Organisator te helpen dat evenement te beheren (door e-mails met bevestiging, promotie en feedback te verzenden, betalingen te verwerken, enz.) en om de Organisator te helpen met targeting en inzicht te bieden in het succes van zijn/haar evenement en evenementplanning (door evenementrapportages te verschaffen, analyses te gebruiken om inzicht te krijgen in de effectiviteit van verschillende verkoopkanalen, enz.). In deze omstandigheden biedt Eventbrite slechts de tools voor Organisatoren; Eventbrite bepaalt niet welke Persoonsgegevens op registratieformulieren worden gevraagd en is ook niet verantwoordelijk voor de voortdurende nauwkeurigheid van verstrekte Persoonsgegevens. Vragen over je Persoonsgegevens en je rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming, moeten daarom worden gericht aan de Organisator die de gegevensbeheerder is, en niet aan Eventbrite.

17-19

17. ALLEEN INWONERS VAN CALIFORNIË. We bieden aanvullende informatie over onze gegevensverstrekking en je hebt wellicht bepaalde rechten met betrekking tot je gegevens als je een inwoner van Californië bent. Lees voor meer informatie de staatspecifieke aanvullende Privacyverklaringen die je hier vindt. 18. ALLEEN INWONERS VAN NEVADA. Je hebt wellicht bepaalde rechten met betrekking tot je gegevens als je een inwoner van Nevada bent. Lees voor meer informatie de staatspecifieke Privacyverklaring die je hier vindt. 19. UITSLUITEND BRAZILIË We bieden aanvullende informatie over onze gegevensverstrekking en je hebt wellicht bepaalde rechten met betrekking tot je gegevens als je een inwoner van Brazilië bent. Lees voor meer informatie de aanvullende Braziliaanse Privacyverklaring die je hier vindt.

Heb je nog vragen?