Eventbrite

Helpcentrum

Wijzigingen voor Consumenten in de EU

Dit zijn de Wijzigingen voor Consumenten in de EU. Kijk hier om meer te weten te komen over het Juridisch beleid van Eventbrite.

Dit zijn de Wijzigingen voor Consumenten in de EU.

Als je een gebruiker bent in de Europese Unie en een individu die handelt voor doeleinden die volledig of voornamelijk buiten zijn handels- of beroepsactiviteiten vallen tijdens het gebruik van de Services, zijn de volgende wijzigingen van de Servicevoorwaarden op jou van toepassing:

 1. Sectie 7 (Afwijzing van Garanties) van de Servicevoorwaarden vervalt en wordt vervangen door het volgende:

  1. Eventbrite levert redelijke commerciële inspanningen om de Services zonder onderbrekingen te bieden en op zo'n manier dat transmissies foutvrij zijn. Door de aard van internet kan dit echter niet altijd worden gegarandeerd. Daarnaast kan Eventbrite sommige of alle Services zo nu en dan onderbreken voor gepland herstel of onderhoud. Eventbrite zal redelijke commerciële inspanningen leveren om je voorafgaand aan zulk gepland herstel of onderhoud op de hoogte te stellen.

  2. Eventbrite is niet aansprakelijk voor de inhoud, producten, services, het handelen of nalaten van Gebruikers of derden voor, tijdens en/of na een evenement. Je erkent dat Eventbrite geen controle heeft over en geen garantie biedt voor de kwaliteit, veiligheid of legaliteit van geadverteerde evenementen, de waarheid of juistheid van content of aanbiedingen van Gebruikers (inclusief Bezoekers, andere niet-Organisatoren en Organisatoren) of de mogelijkheid van Gebruikers (inclusief Bezoekers en Organisatoren) om een transactie uit te voeren of daadwerkelijk te voltooien en Eventbrite is niet verbonden aan en heeft geen agency- of arbeidsrelatie met externe serviceproviders die worden gebruikt in combinatie met de Services, en Eventbrite is niet verantwoordelijk voor de handelingen of nalatigheid van deze derden. Eventbrite wil echter wel dat klanten wangedrag met betrekking tot de Services rapporteren door contact met ons op te nemen.

 2. Sectie 8.1 (Beperking van Aansprakelijkheid) van de Servicevoorwaarden is niet van toepassing op (a) schade veroorzaakt door persoonlijk letsel of de dood veroorzaakt door nalatigheid van Eventbrite, en (b) schade veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijke fouten door Eventbrite, in elk geval, waarvoor de aansprakelijkheid van Eventbrite onbeperkt is. Daarnaast, voor niet-naleving van verplichtingen waarvan de aard essentieel is voor de prestaties van de Services en de doeleinden van de Servicevoorwaarden, is de aansprakelijkheid van Eventbrite onderhevig aan Sectie 8.1 (Beperking van Aansprakelijkheid) van de Servicevoorwaarden, maar de beperkingen worden aangepast door typische en te verwachten schade op te nemen die kan optreden door zulke fouten. De bepalingen van de Duitse Wet Productaansprakelijkheid worden niet beïnvloed.

 3. Sectie 6.1 (Release) vervalt.

 4. Sectie 23 wordt gewijzigd zodat de wet van het EU-land waarin je verblijft van toepassing is, exclusief de United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG).

 5. De volgende Herroepingsrechten worden toegevoegd als een nieuwe Sectie 28:

  1. Wettelijke Annuleringsrechten voor Services die worden uitgevoerd door Eventbrite.

Het volgende is alleen van toepassing op Organisatoren die consumenten zijn (d.w.z. individuen die handelen voor doeleinden die volledig of voornamelijk buiten hun handels- of beroepsactiviteiten vallen tijdens het gebruik van de Services):

Je hebt er mogelijk wettelijk recht op je overeenkomst te herroepen zonder een reden op te geven binnen een herroepingstermijn van 14 dagen. In het geval van een contract voor services vervalt deze herroepingstermijn 14 dagen vanaf de dag dat het contract was afgesloten. Voor goederen vervalt de herroepingstermijn 14 dagen vanaf de dag waarop je fysiek bezit van de goederen (of van het laatste goed in geval van meerdere goederen; of van de laatste partij of stuks in geval van goederen die bestaan uit meerdere partijen of stuks; of van het eerste goed in geval van regelmatige levering van goederen) verwerft of een derde anders dan de door jou aangegeven vervoerder hiervan bezit verwerft. Door een evenement aan te maken en de verkoop van tickets of registraties te starten, ga je ermee akkoord en vraag je uitdrukkelijk dat de prestaties van de Services beginnen voordat de herroepingstermijn van 14 dagen vervalt en dat je niet profiteert van het wettelijke recht op herroeping wanneer de betreffende Service (bijv. de verkoop van een ticket of registratie bij de Services) volledig is geboden.

Informatie over het Herroepingsrecht

Recht op herroeping

Je hebt het recht je binnen 14 dagen terug te trekken uit dit contract zonder een reden op te geven.

De herroepingstermijn vervalt na 14 dagen vanaf de dag van het afsluiten van het contract.

Als je het recht op herroeping wilt uitoefenen, moet je ons op de hoogte stellen

Eventbrite, Inc., a Delaware corporation 95 Third Street 2nd Floor San Francisco, California, 94103, USA Facsimile: 001- 415-477-4085 E-mail: legal@eventbrite.com t.a.v. Legal Department

van je besluit om je terug te trekken uit dit contract via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een brief verzonden via post, fax of e-mail).

Teneinde te voldoen aan de herroepingsdeadline is het afdoende als je je communicatie met betrekking tot het uitoefenen van je recht op herroeping verzendt voordat de herroepingstermijn vervalt.

Gevolgen van herroeping

Als je je terugtrekt uit dit contract restitueren we alle betalingen die we van je hebben ontvangen, inclusief de bezorgkosten (met uitzondering van extra kosten resulterend uit jouw keuze van bezorgingstype die afwijkt van het minst dure type standaardbezorging dat door ons wordt geboden), zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop we op de hoogte werden gesteld van je besluit om je terug te trekken uit dit contract. We verlenen dergelijke restituties via dezelfde betaalmethoden die je hebt gebruikt voor de aanvankelijke transactie, tenzij je uitdrukkelijk iets anders bent overeengekomen; er worden in elk geval geen kosten in rekening gebracht als gevolg van een dergelijke restitutie. We kunnen wachten met terugbetaling totdat we, indien van toepassing, alle goederen hebben teruggekregen, of totdat je hebt aangetoond dat je de goederen, indien van toepassing, hebt teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerder valt.

Je stuurt bestelde goederen terug zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop je ons op de hoogte stelde van je terugtrekking uit dit contract. Je voldoet aan de deadline als je de goederen terugstuurt voordat de periode van 14 dagen vervalt. Je bent verantwoordelijk voor de directe kosten voor het retourneren van goederen. Je bent alleen verantwoordelijk voor waardeverlies van de goederen door hantering anders dan wat nodig is om de aard, kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

Als je hebt gevraagd om het uitvoeren van services te starten tijdens de herroepingstermijn, moet je ons een bedrag betalen dat in verhouding staat tot wat is geleverd totdat je ons op de hoogte hebt gesteld van je terugtrekking uit dit contract, in vergelijking met de volledige dekking van het contract.

Je profiteert niet van het wettelijke recht op annulering van je contract met Eventbrite als je contract met Eventbrite is bedoeld voor de levering van services met betrekking tot vrijetijdsactiviteiten voor een specifieke datum of periode.

(b) Wettelijke Herroepingsrechten van bezoekers: Contact opnemen met de Organisator van je Evenement

Als je een Bezoeker bent, is je contract voor tickets en registraties tussen jou en de Organisator. Je moet daarom de Organisator op de hoogte stellen van het betreffende evenement dat je uit je contract wilt halen.

Als je profiteert van het wettelijke recht op herroeping van de aankoop van tickets of registraties, moet je de Organisator op de hoogte stellen om het uit te oefenen. Raadpleeg de informatie die de Organisator je biedt voor meer details. Houd er echter rekening mee dat je niet profiteert van het wettelijke recht op herroeping van je contract als:

 1. Je contract met de Organisator is bedoeld voor de levering van services met betrekking tot vrijetijdsactiviteiten voor een specifieke datum of periode (bijv. een ticket voor een concert op een bepaalde datum);

 2. De Organisator een individu is die handelt voor doeleinden die volledig of voornamelijk buiten zijn/haar handels- of beroepsactiviteiten vallen; of

 3. Je geen individu bent die handelt voor doeleinden die volledig of voornamelijk buiten je handels- of beroepsactiviteiten vallen.

Je contract met de Organisator wordt volledig uitgevoerd door de Organisator binnen de herroepingstermijn van 14 dagen (als je bijv. een ticket koopt voor een evenement dat over 7 dagen plaatsvindt, mag je niet dat evenement bezoeken en dan je wettelijke recht op herroeping uitoefenen).

Heb je nog vragen?