Bressummer Foundation

Een essentiële verbinding

De naam van de Stichting, ‘bressummer’ verwijst naar de brede dragende verbindingsbalk in vakwerkhuizen uit de middeleeuwen. Deze balk zorgt voor de ‘essentiele verbinding’. De ‘bressummer’ verbindt beneden met boven, geeft draagvlak en het bouwwerk stevigheid en levensduur.

Voor de stichting staat de ‘bressummer’ symbool voor het leiderschap dat zo’n ‘essentiële’ verbinding weet te maken tussen verleden, heden en toekomst en verbinding tussen mensen en tussen bedrijven, wetenschap, NGO’s en overheid binnen een sector en in de Nederlandse samenleving.

Voor de stichting is de centrale vraag “hoe ontwikkelen we het leiderschap, nodig om de transitie naar verduurzaming en circulaire economie concreet handen en voeten te geven en alle belanghebbenden te betrekken?”

Systeemdenken voor een duurzame overgang

Sinds de industriële revolutie is het belangrijkste economische model gebaseerd op een lineair productiesysteem dat is gebaseerd op de winning van hulpbronnen, transformatie, afvalproductie en verstoring van de biosfeer. Het is nu tijd voor bedrijven om de klimaatverandering te matigen en toekomstige generaties de kans te bieden op een goed leven.

Om de dominante lineaire praktijken te veranderen, moeten toekomstige leiders een paradigmaverschuiving maken. En dat is het doel van de Bressummer Foundation: jonge talenten opleiden tot verantwoordelijke leiders die oog hebben voor het welzijn van de planeet en de mensen. Daartoe moeten we holistisch denken en begrijpen dat de wereld complex is en dat interacties meervoudig zijn. Systeemdenken is een wetenschap die het mogelijk maakt de juiste vragen te stellen en verbanden en relaties tussen schijnbaar geïsoleerde dingen te begrijpen. Het is een hoge prioriteit om systeemdenken over te brengen op de leiders van de toekomst, zodat zij een langetermijnvisie kunnen ontwikkelen en een diep inzicht krijgen in de problemen waarmee zij te maken zullen krijgen.

Een essentiële verbinding

De naam van de Stichting, ‘bressummer’ verwijst naar de brede dragende verbindingsbalk in vakwerkhuizen uit de middeleeuwen. Deze balk zorgt voor de ‘essentiele verbinding’. De ‘bressummer’ verbindt beneden met boven, geeft draagvlak en het bouwwerk stevigheid en levensduur.

Voor de stichting staat de ‘bressummer’ symbool voor het leiderschap dat zo’n ‘essentiële’ verbinding weet te maken tussen verleden, heden en toekomst en verbinding tussen mensen en tussen bedrijven, wetenschap, NGO’s en overheid binnen een sector en in de Nederlandse samenleving.

Voor de stichting is de centrale vraag “hoe ontwikkelen we het leiderschap, nodig om de transitie naar verduurzaming en circulaire economie concreet handen en voeten te geven en alle belanghebbenden te betrekken?”

Systeemdenken voor een duurzame overgang

Sinds de industriële revolutie is het belangrijkste economische model gebaseerd op een lineair productiesysteem dat is gebaseerd op de winning van hulpbronnen, transformatie, afvalproductie en verstoring van de biosfeer. Het is nu tijd voor bedrijven om de klimaatverandering te matigen en toekomstige generaties de kans te bieden op een goed leven.

Om de dominante lineaire praktijken te veranderen, moeten toekomstige leiders een paradigmaverschuiving maken. En dat is het doel van de Bressummer Foundation: jonge talenten opleiden tot verantwoordelijke leiders die oog hebben voor het welzijn van de planeet en de mensen. Daartoe moeten we holistisch denken en begrijpen dat de wereld complex is en dat interacties meervoudig zijn. Systeemdenken is een wetenschap die het mogelijk maakt de juiste vragen te stellen en verbanden en relaties tussen schijnbaar geïsoleerde dingen te begrijpen. Het is een hoge prioriteit om systeemdenken over te brengen op de leiders van de toekomst, zodat zij een langetermijnvisie kunnen ontwikkelen en een diep inzicht krijgen in de problemen waarmee zij te maken zullen krijgen.

Evenementen

Helaas, er zijn geen komende evenementen