Afbeelding voor organisatorprofiel

CLICKNL | Built Environment

http://www.clicknl.nl/built-environment/

CLICKNL is het kennis- en innovatienetwerk van de creatieve industrie in Nederland. Onder regie van het netwerk is een breed gedragen innovatieagenda opgesteld, die de komende jaren uitgevoerd zal gaan worden. De samenwerking tussen onderzoek, bedrijfsleven en overheid staat hierbij centraal. In CLICKNL zijn de volgende deelsectoren betrokken: Games, Media & ICT, Next Fashion, Design, Built Environment en Cultural Heritage.

CLICKNL | Built Environment wordt gecoördineerd door de TU Delft, de gemeente Rotterdam, de BNA en SBRCUR. Het kick-off evenement lanceert de thema’s (Shopping, Living, Energy en Transit), die later dit jaar worden uitgediept in aparte sessies.

Helaas, er zijn geen komende evenementen