Het PRoF Consortium

Het PRoF Consortium is een Europese Zorg Denktank, die onder andere de PRoF-Leerstoel financiert aan het LUCAS instituut van de KUL.  De Leerstoelhouder is ProF Dr Ch. Van Audenhove.  Het PRoF Consortium heeft ook een afzonderlijke Zorgdenktank JEWEL voor sociale thema's.   

Het PRoF Consortium is een Europese Zorg Denktank, die onder andere de PRoF-Leerstoel financiert aan het LUCAS instituut van de KUL.  De Leerstoelhouder is ProF Dr Ch. Van Audenhove.  Het PRoF Consortium heeft ook een afzonderlijke Zorgdenktank JEWEL voor sociale thema's.   

Evenementen

Helaas, er zijn geen komende evenementen
Helaas, er zijn geen afgelopen evenementen