Inkoop Platform Groningen

Activiteiten

Inkoop Platform Groningen (IPG) is een samenwerkingsverband van de 15 grote publieke instellingen in Groningen. Het doel is om maatschappelijk toegevoegde waarde te creëren in Groningen en omgeving.

Beleid

Inkoop Platform Groningen heeft zich de volgende ontwikkelgebieden ten doel gesteld, in samenwerking met Bouwend Nederland, VNO-NCW, MKB Noord en de Kamer van Koophandel.

 • Transparantie in opdrachten aan de markt via onder meer een IPG website
 • Stimuleren innovatieve wijzen van inkopen en contractvorming
 • Organisatie van marktdagen
 • Stimuleren minder belasting bij marktpartijen bij inschrijving op aanbestedingen door digitaal werken
 • Proportioneel inkopen
 • Bijeenkomsten met regio
 • Stimuleren van duurzaamheid en Social Return

In 2012 hebben de bij IPG aangesloten organisaties als intentieverklaring het actieplan 'Ondernemersvriendelijk Aanbesteden Noord Nederland' ondertekend. 

Organisatie

In 2006 is vanuit het Gronings initiatief ‘OneRegion’ het Inkoop Platform Groningen (IPG) ontstaan. Dit platform streeft de (verdere) professionalisering van de inkoopfunctie bij de aangesloten (semi)publieke instellingen na.

Bij het IPG zijn de volgende (15) organisaties aangesloten: Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Alfa-college, Onderwijsgroep Noord, Noorderpoort college, DUO, Martini Ziekenhuis, Universitair Medisch Centrum Groningen, Provincie Groningen, Gemeente Groningen, RDW, O2G2, Gasunie, Zorggroep Groningen en Nationaal Coördinator Groningen. Deze organisaties kenmerken zich op inkoopgebied door een aanzienlijk inkoopvolume en een professionele inkoopfunctie.

De vergaderingen worden één keer per maand beurtelings bij de leden gehouden, de ontvangende instelling is verantwoordelijk voor het gastheerschap, dag voorzitterschap, notulering en uitnodigen/ontvangen van sprekers/inleiders. Eventuele kosten voortvloeiend uit het lidmaatschap van het IPG worden gedragen door de eigen organisatie.

Overeenkomsten

Ondanks de verschillen in de aard en doelstellingen van de organisaties zijn er ook sterke overeenkomsten en gezamenlijke belangen als het gaat om de invulling van de inkoopfunctie en datgene wat met inkoop bereikt kan worden. Deze overeenkomsten vloeien voort uit het gegeven dat alle organisaties:

 1. in dezelfde regio gevestigd zijn én regionale doelen nastreven;
 2. in belangrijke mate dezelfde beleidsuitgangspunten hebben;
 3. in het inkoopproces voor een deel dezelfde dingen doen;
 4. veelal gebruik maken van dezelfde groep leveranciers.  

Onderwerpen als: samenwerking, benchmarking, innovatie, keurmerk IPG en het nastreven van synergie-effecten op zowel beleidsmatig als organisatorisch terrein kunnen een belangrijke bijdrage leveren om de organisatiedoelen positief te beïnvloeden.

Wat ons bindt is dat we allen onze vaste locatie in en om de stad Groningen hebben.

Doelstelling

De doelstelling van het Inkoop Platform Groningen is tweeledig:

 • Kwalitatief:
  • Het versterken van stad en regio, in de brede zin van het woord, door het:
   • gezamenlijk formuleren van gemeenschappelijke beleidsuitgangspunten op het gebied van inkoop waaronder social return en duurzaamheid;
   • het versterken van een ‘kenniscentrum IPG’ o.a. middels het uitnutten van de koppeling onderzoek naar praktijk door gebruik te maken van de mogelijkheden van het lectoraat van de Hanzehogeschool (extern).
  • Het vergroten van inkoopprofessionaliteit door uitwisseling van kennis en ervaringen.
  • Een betrouwbare opdrachtgever te willen zijn voor onze leveranciers.  
 • Kwantitatief:
  • Het behalen van financieel voordeel door samenbundeling van inkoopvolumes en organisatorische samenwerking.

Activiteiten

Inkoop Platform Groningen (IPG) is een samenwerkingsverband van de 15 grote publieke instellingen in Groningen. Het doel is om maatschappelijk toegevoegde waarde te creëren in Groningen en omgeving.

Beleid

Inkoop Platform Groningen heeft zich de volgende ontwikkelgebieden ten doel gesteld, in samenwerking met Bouwend Nederland, VNO-NCW, MKB Noord en de Kamer van Koophandel.

 • Transparantie in opdrachten aan de markt via onder meer een IPG website
 • Stimuleren innovatieve wijzen van inkopen en contractvorming
 • Organisatie van marktdagen
 • Stimuleren minder belasting bij marktpartijen bij inschrijving op aanbestedingen door digitaal werken
 • Proportioneel inkopen
 • Bijeenkomsten met regio
 • Stimuleren van duurzaamheid en Social Return

In 2012 hebben de bij IPG aangesloten organisaties als intentieverklaring het actieplan 'Ondernemersvriendelijk Aanbesteden Noord Nederland' ondertekend. 

Organisatie

In 2006 is vanuit het Gronings initiatief ‘OneRegion’ het Inkoop Platform Groningen (IPG) ontstaan. Dit platform streeft de (verdere) professionalisering van de inkoopfunctie bij de aangesloten (semi)publieke instellingen na.

Bij het IPG zijn de volgende (15) organisaties aangesloten: Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Alfa-college, Onderwijsgroep Noord, Noorderpoort college, DUO, Martini Ziekenhuis, Universitair Medisch Centrum Groningen, Provincie Groningen, Gemeente Groningen, RDW, O2G2, Gasunie, Zorggroep Groningen en Nationaal Coördinator Groningen. Deze organisaties kenmerken zich op inkoopgebied door een aanzienlijk inkoopvolume en een professionele inkoopfunctie.

De vergaderingen worden één keer per maand beurtelings bij de leden gehouden, de ontvangende instelling is verantwoordelijk voor het gastheerschap, dag voorzitterschap, notulering en uitnodigen/ontvangen van sprekers/inleiders. Eventuele kosten voortvloeiend uit het lidmaatschap van het IPG worden gedragen door de eigen organisatie.

Overeenkomsten

Ondanks de verschillen in de aard en doelstellingen van de organisaties zijn er ook sterke overeenkomsten en gezamenlijke belangen als het gaat om de invulling van de inkoopfunctie en datgene wat met inkoop bereikt kan worden. Deze overeenkomsten vloeien voort uit het gegeven dat alle organisaties:

 1. in dezelfde regio gevestigd zijn én regionale doelen nastreven;
 2. in belangrijke mate dezelfde beleidsuitgangspunten hebben;
 3. in het inkoopproces voor een deel dezelfde dingen doen;
 4. veelal gebruik maken van dezelfde groep leveranciers.  

Onderwerpen als: samenwerking, benchmarking, innovatie, keurmerk IPG en het nastreven van synergie-effecten op zowel beleidsmatig als organisatorisch terrein kunnen een belangrijke bijdrage leveren om de organisatiedoelen positief te beïnvloeden.

Wat ons bindt is dat we allen onze vaste locatie in en om de stad Groningen hebben.

Doelstelling

De doelstelling van het Inkoop Platform Groningen is tweeledig:

 • Kwalitatief:
  • Het versterken van stad en regio, in de brede zin van het woord, door het:
   • gezamenlijk formuleren van gemeenschappelijke beleidsuitgangspunten op het gebied van inkoop waaronder social return en duurzaamheid;
   • het versterken van een ‘kenniscentrum IPG’ o.a. middels het uitnutten van de koppeling onderzoek naar praktijk door gebruik te maken van de mogelijkheden van het lectoraat van de Hanzehogeschool (extern).
  • Het vergroten van inkoopprofessionaliteit door uitwisseling van kennis en ervaringen.
  • Een betrouwbare opdrachtgever te willen zijn voor onze leveranciers.  
 • Kwantitatief:
  • Het behalen van financieel voordeel door samenbundeling van inkoopvolumes en organisatorische samenwerking.

Evenementen

Helaas, er zijn geen komende evenementen